Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Geodezja i kartografia

Lubuski Urząd Wojewódzki
ul.Jagiellończyka 8
66-414 Gorzów Wlkp.

Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
X piętro, pok.1020 (sekretariat pok.1021), tel.95 7115 455, fax 95 7115 503

Delegatura Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze
ul.Podgórna7
65-057 Zielona Góra
II piętro, pok.209, tel.68 4527 159

Zadania Inspekcji

Kontole

Skargi i wnioski

 

Redakcja strony: Geodezja i kartografiaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2676

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Wznowienia naboru uzupełniającego na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych           Otwarty konkurs ofert z zakresu ratownictwa wodnego           Wyniki konkursu ofert - „Działalność świetlicowa i edukacyjna na rzecz dzieci i młodzieży romskiej mniejszości etnicznej”