Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Administracja zespolona

Organy rządowej administracji zespolonej w województwie:

Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

Piętro ul. Wyszyńskiego 64, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Numer telefonu tel.: +48 95 733 83 04
Fax fax: +48 95 720 89 90
Adres e-mail 
Adres strony www www.straz.gorzow.pl

Lubuski Komendant Wojewódzki Policji

Komenda Wojewódzka Policji

Piętro ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Numer telefonu tel.: +48 95 738 19 00
Fax fax: +48 95 738 15 35
Adres e-mail
Adres strony www www.lubuska.policja.gov.pl/

Lubuski Kurator Oświaty

Kuratorium Oświaty

Piętro ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Numer telefonu tel.: +48 95 720 84 12
Fax fax: +48 95 722 37 26
Adres e-mail
Adres strony www www.ko-gorzow.edu.pl

Lubuski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Piętro ul. Boh. Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra
Numer telefonu tel.: +48 68 325 30 62
Fax fax: +48 68 325 30 62
Adres e-mail
Adres strony www www.bip.wijhars.zgora.pl

Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Piętro ul. Zieleniecka 11, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Numer telefonu tel.: +48 95 723 90 08
Fax fax: +48 95 723 90 08
Adres e-mail
Adres strony www www.piorin.gov.pl/wiorin/lubuskie/

Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Piętro ul. Siemiradzkiego 19, 65-231 Zielona Góra
Numer telefonu tel.: +48 68 454 85 50
Fax fax: +48 68 454 84 59
Adres e-mail 
Adres strony www www.zgora.pios.gov.pl

Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Piętro ul. Botaniczna 14, 65-001 Zielona Góra
Numer telefonu tel.: +48 68 453 73 00
Fax fax: +48 68 453 73 01
Adres e-mail
Adres strony www www.bip.wet.zgora.pl

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

Piętro ul. Jagiellończyka 4, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Numer telefonu tel.: +48 694 461 997
Adres e-mail
Adres strony www www.farmacja-gorzow.pl

Lubuski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Piętro ul. Kombatantów 34, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Numer telefonu tel.: +48 95 722 57 31
Fax fax: +48 95 720 07 70
Adres e-mail
Adres strony www www.ihgorzow.ires.pl

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Piętro ul. Kopernika 1, 65-063 Zielona Góra
Numer telefonu tel.: +48 68 324 73 90 lub 324 74 11
Fax fax: +48 68 325 37 45
Adres e-mail
Adres strony www www.lwkz.pl

Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Piętro ul. Kosynierów Gdyńskich 75, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Numer telefonu tel.: +48 95 711 5463
Fax fax: +48 95 711 54 63
Adres e-mail 
Adres strony www www.winb.gorzow.com.pl

Lubuski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

Piętro ul. Teatralna 30, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Numer telefonu tel.: +48 95 725 51 13
Fax fax: +48 95 725 51 14
Adres e-mail
Adres strony www www.witd.gorzow.pl/

Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Piętro ul. Jagiellończyka 8b, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Numer telefonu tel.: +48 95 722 60 57
Fax fax: +48 95 722 46 52
Adres e-mail
Adres strony www www.wsse.gorzow.pl

Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna

Piętro ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Numer telefonu tel.: +48 95 785 19 50
Adres e-mail
Adres strony www www.bip.lubuskie.uw.gov.pl/geodezja

Redakcja strony: Administracja zespolonaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 982331

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”