Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie bezpieczeństwa ludności i obrony cywilnej

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2033r. Nr 80, poz. 717 z późn.zm.).

 WARUNKI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ SPEŁNIONE W CELU ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydawanie opinii dotyczących terenów narażonych na wystąpienie powodzi, które według planów zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod zabudowę.
Wydawanie opinii w zakresie lokalizacji przedsięwzięć obrony cywilnej (budowle ochronne i infrastruktura techniczna) mających na celu masową ochronę ludności.

  1. Organów administracji samorządowej wszystkich szczebli.
  2. Biur projektów

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Załączniki graficzne miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

FORMULARZE/WNIOSKI

Nie dotyczy.

 OPŁATY

Nie dotyczy.

 TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zgodnie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717 z późn.zm.).

 MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
ul. Jagiellończyka 6
66-400 Gorzów Wielkopolski

 KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

 TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy.

 INNE INFORMACJE

Opracował: Jerzy Ratajczak Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Zatwierdził: Jarosław Śliwiński Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 

Redakcja strony: Uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie bezpieczeństwa ludności i obrony cywilnejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2674

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

OGŁOSZENIE o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”