Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Przeniesienia pozwolenia na budowę

 

  KARTA USŁUGI  
Uzyskanie przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę
Co chcę załatwić? Uzyskać przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
Kogo dotyczy? Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
Co przygotować? Własnoręcznie podpisany wniosek wraz z załącznikami wymienionymi we wzorze wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Dokumenty w wersji doc

ikona WORD Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę

Dokumenty w wersji pdf

ikona WORD Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę

ikona WORD Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

ikona WORD Informacje uzupełniające

Jak wypełnić dokumenty?

Zgodnie ze wzorami

Ile muszę zapłacić? Zgodnie z załącznikiem do ustawy  o opłacie skarbowejlink zewnętrzny opłata za przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę wynosi 90 zł
Kiedy złożyć dokumenty? W dowolnym momencie
Gdzie załatwię sprawę? Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Wydział Infrastruktury
Oddział Administracji Architektoniczno - Budowlane
Co zrobi urząd? link zewnętrzny
Jaki jest czas realizacji? Niezwłocznie, a gdy sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego – miesiąc.
Jak się odwołać? Od decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Informacje dodatkowe

Wniosek należy wysłać na adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Wydział Infrastruktury
Oddział Administracji Architektoniczno - Budowlanej
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

albo złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

W przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej (17 zł) na rachunek Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.link zewnętrzny

Informację o sprawie można uzyskać pod nr telefonu (95) 71-15-539

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

 

 

 

 

 

 

 

Redakcja strony: Przeniesienia pozwolenia na budowęRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3448

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”