Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Proces rejestracji dziennika budowy

 

  KARTA USŁUGI  
Rejestracja dziennika budowlanego
Co chcę załatwić? Zarejestrować dziennik budowy
Kogo dotyczy? Inwestora
Co przygotować?

Własnoręcznie podpisany wniosek

Niewypełniony egzemplarz dziennika budowy

Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Dokumenty w wersji doc

ikona WORD Wniosek o wydanie (zarejestrowanie) dziennika budowy


Dokumenty w wersji pdf

ikona WORD Wniosek o wydanie (zarejestrowanie) dziennika budowy

Jak wypełnić dokumenty? Zgodnie ze wzorem
Ile muszę zapłacić? Nie podlega opłacie skarbowej
Kiedy złożyć dokumenty? Gdy decyzja zezwalająca na wykonanie robót budowlanych stanie się ostateczna
Gdzie załatwię sprawę?

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Wydział Infrastruktury
Oddział Administracji Architektoniczno - Budowlanej

Co zrobi urząd? Zarejestruje dziennik budowy.
Jaki jest czas realizacji? Niezwłocznie.
Jak się odwołać? Nie dotyczy.
Informacje dodatkowe

wniosek należy wysłać na adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Wydział Infrastruktury
Oddział Administracji Architektoniczno - Budowlanej
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

albo złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

W przypadku, gdy strona działa przez pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej (17 zł) na rachunek Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Informację o sprawie można uzyskać pod nr telefonu 957 851 794.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r.  poz. 1186 ze zm.)

Redakcja strony: Proces rejestracji dziennika budowyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 126732

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży.           OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”