Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Zgłoszenia 2016

Lp.

Nr zgłoszenia

Nazwa inwestycji

Sposób

rozpatrzenia

41.

IB-II.7843.419.2016

ENEA Operator Sp. z o.o. zgłosiła zamiar wykonywania robót budowlanych - Budowa sieci elektroenergetycznych linii kablowej nN 0,4 kV w m. Zielona Góra, ul. Łężyca-Odrzańska - pas drogowy drogi woj. nr 281 (Zielona Góra - Pomorsko) od km 2+370,00 do km 2+480,00

dz. nr 332 obr. 086201_1.0059

nie wniesiono sprzeciwu

40.

IB-II.7843.418.2016

Rejonowy Zarząd Infrastruktury zgłosił zamiar wykonywania robót budowlanych - Remont dróg wewnętrznych, przebudowa wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowejz odwodnieniem remontowanej nawierzchni, zasilanie projektowanej przepompowni na terenie JW. 1517 Czerwieńsk

dz. nr 36/2, 818 obr. 080903_4.0001

nie wniesiono sprzeciwu

39.

IB-II.7843.415.2016

ENEA Operator Sp. z o.o. zgłosiła zamiar wykonywania robót budowlanych - Budowa przyłącza energetycznego - kompleks wojskowy K-0550 Dobre nad Kwisą

dz. nr 447/2 obr. 081002_2.0004

nie wniesiono sprzeciwu

38.

IB-II.7843.407.2016

ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. zgłosiła zamiar wykonywania robót budowlanych - Budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia drogowego 0,4 kV w m. Rzepin przy ul. Słowackiego

dz. nr 176 obręb 080504_4.0257

nie wniesiono sprzeciwu

37.

IB-II.7843.361.2016

Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. we Wschowie zgłosił zamiar wykonywania robót budowlanych - Budowa sieci wodociągowej w  m. Dębowa Łęka

dz. nr 37 obr. 081203_5.0001

nie wniesiono sprzeciwu

36.

IB-II.7843.357.2016

ENEA Operator Sp. z o.o. zgłosiła zamiar wykonywania robót budowlanych - Budowa sieci elektroenergetycznych nN 0,4 kV

dz. nr 52/3, 175 obr. 080103_2.0010

nie wniesiono sprzeciwu

35.

IB-II.7843.353.2016

Gmina Deszczno zgłosiła zamiar wykonywania robót budowlanych - budowa sieci wodociągowej

dz. nr 175 obr. 080103_2.0010

7843.353.2016
22.11.2016 r.
Decyzja - Sprzeciw 

34.

IB-II.7843.350.2016

ENEA Operator Sp. z o.o. zgłosiła zamiar wykonywania robót budowlanych - Budowa sieci elektroenergetycznych nN 0,4 kV

dz. nr 392/9, obr. 080102_2.0005

nie wniesiono sprzeciwu

33.

IB-II.7843.339.2016

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. zgłosiło zamiar wykonywania robót budowlanych - Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w ul. Lipowej i Słowackiego w m. Łupowo w drodze woj. nr 132

dz. nr 44/10, 152/2 obr. 080102_2.0003

nie wniesiono sprzeciwu

32.

IB-II.7843.321.2016

ENEA Operator Sp. z o.o. zgłosiła zamiar wykonywania robót budowlanych - Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV

dz. nr 175/1 obr. 086101_1.0009

nie wniesiono sprzeciwu
31. IB-II.7843.310.2016

ENEA Operator Sp. z o.o. zgłosiła zamiar wykonywania robót budowlanych - Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV zasilającej w energię elektryczną dzałki w m. Bogdaniec

dz. nr 342/14, 342/16 obr. 080102_2.0004
nie wniesiono sprzeciwu
30. IB-II.7843.306.2016

ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. zgłosiła zamiar wykonywania robót budowlanych - Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego w Gronowie gm. Dąbie na drodze krajowej nr 32

dz. nr 182 obręb 0007 Gronów

nie wniesiono sprzeciwu
29. IB-II.7843.300.2016

ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. zgłosiła zamiar wykonywania robót budowlanych - Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego w Łagowie gm. Dąbie w zakresie drogi krajowej DK32

dz. nr 176/1

nie wniesiono sprzeciwu
28. IB-II.7843.299.2016

Gmina Stare Kurowo zgłosiła zamiar wykonywania robót budowlanych - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Kościuszki, Łączna i Leśna w Starym Kurowie - Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 156

dz. nr 78 obr. 3 Stare Kurowo

nie wniesiono sprzeciwu
27. IB-II.7843.283.2016

Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. zgłosiła zamiar wykonywania robót budowlanych - Budowa sieci wodociągowej w Wschowie - miasto

dz, nr 1922, 1957/3, 2103/2 obr. 081203_4.0001

nie wniesiono sprzeciwu
26. IB-II.7843.280.2016

Enea Operator Sp. z o.o. zgłosiła zamiar wykonywania robót budowlanych - Budowa sieci elektroenergetycznej - sieć kablowa nn 0,4 kV

dz. nr 384 obr. 086101_1.0007 Chróścik

nie wniesiono sprzeciwu
25. IB-II.7843.268.2016

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skwierzynie zgłosił zamiar wykonywania robót budowlanych - Budowa sieci Wodociągowej rozdzielczej z przyłaczami w Swiniarach

dz. nr 146/1 obr. 080305_5.0005

nie wniesiono sprzeciwu
24. IB-II.7843.245.2016

Enea Oświetlenie Sp. z o.o. zgłosiła zamiar wykonywania robót budowlanych - Budowa sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV oświetlenia drogowegow Połupinie w zakresie drogi krajowej

dz. nr 66 obr. 080204_2.0013

 nie wniesiono sprzeciwu
23.

IB-II.7843.233.2016

Enea Oświetlenie Sp. z o.o. zgłosiła zamiar wykonywania robót budowlanych - Budowa sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV oświetlenia drogowego w pasie drogowm drogi krajowej nr 32 w Plawiu

dz. nr 269 obr. 080204_2.0004

nie wniesiono sprzeciwu
22. IB-II.7843.229.2016 

Enea Oświetlenie Sp. z o.o. zgłosiła zamiar wykonywania robót budowlanych - Budowa sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV oświetlenia drogowego w pasie drogowm drogi krajowej nr 32 w Pławiu

dz. nr 269 obr. 080204_2.0012

nie wniesiono sprzeciwu
21.

IB-II.7843.216.2016

Leszek Zaciewski zgłosił zamiar wykonywania robót budowlanych - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Górki Noteckie

dz. nr 652 obr. 080605_2.0004

przekazane zgodnie z właściwością do Starosty Strzelecko - Drezdeneckiego
20.

IB-II.7843.212.2016

Enea Operator Sp. z o.o. zgłosiła zamiar wykonywania robót budowlanych - Budowa sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilania energią elektryczną budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego w m. Zielona Góra,

dz. nr 25/26 obr. 086201_1.0028

nie wniesiono sprzeciwu
19.

IB-II.7843.210.2016

Gmina Iłowa zgłosiła zamiar wykonywania robót budowlanych - Rozbudowa oświetlenia drogowego Iłowa ul. Żagańska,

dz. nr 210, 53, 1/4 obr. 081004_4.0001

nie wniesiono sprzeciwu
18.

IB-II.7843.194.2016

Enea Oświetlenie Sp. z o.o. zgłosiła zamiar wykonywania robót budowlanych - Linia kablowa nn0,4kV na dz. nr 95/3 do zasilania w energię elektryczną obiektu handlowego

dz. nr 95/3,112/2 080908_2.0009

nie wniesiono sprzeciwu
17.

IB-II.7843.189.2016

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ze Skwierzyny zgłosiła zamiar wykonywania robór budowlanych - Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami od SUW Krobielewko do miejscowości Wiejce

dz. nr 99,232 obr. 080305_5.0006
dz. nr 63 obr. 080305_5.0007 

nie wniesiono sprzeciwu
16.

IB-II.7843.185.2016

Enea Operator Sp. z o.o. zgłosiła zamiar wykonywania robót budowlanych - Przebudowa sieci elektroenergetycznej 15 kV ,,Bojadła" rel. Słup nr 245/1 - nr 245/16 w zakresie drogi wojewódzkiej nr 279

dz. nr 788/7 obr. 080910_2.0057

nie wniesiono sprzeciwu
15.

IB-II.7843.146.2016

Enea Operator Sp. z o.o. zgłosiła zamiar wykonywania robót budowlanych - Budowa lini kablowej nn 0,4 kV (pas drogowy drogi woj. nr 130)

dz.nr 187/25, 383 obr. 086101_1.0007

nie wniesiono sprzeciwu
14.

IB-II.7843.124.2016

Enea Oświetlenie Sp. z o.o. zgłosiła zamiar wykonywania robót budowlanych - Budowa sieci elektroenergetycznej NN0,4 kV oświetlenia drogowego ul. Polnej w zakresie pasa drogi krajowej  nr 32 w Dąbiu

dz. nr 311/1 i 311/2, obr. 080204_2.0004

nie wniesiono sprzeciwu
13.

IB-II.7843.123.2016

Enea Oświetlenie Sp. z o.o. zgłosiła zamiar wykonywania robót budowlanych - Budowa sieci elektroenergetycznej NN0,4 kV oświetlenia drogowego ul. Kasztanowej w zakresie pasa drogi krajowej  nr 32 w Dąbiu

dz. nr 311/1 i 311/2, obr. 080204_2.0004

 nie wniesiono sprzeciwu
12.

IB-II.7843.117.2016

Enea Oświetlenie Sp. z o.o. zgłosiła zamiar wykonywania robót budowlanych - Budowa sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV oświetlenia drogowego w pasie drogowym drogi krajowej nr 32 w Łagowie

dz. nr 176/1 obr. 080204_2.0010

7843.117.2016
13.06.2016 r.
Decyzja - Sprzeciw

11.

IB-II.7843.116.2016

Enea Oświetlenie Sp. z o.o. zgłosiła zamiar wykonywania robót budowlanych - Budowa sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV oświetlenia drogowego w pasie drogowym drogi krajowej nr 32 w Pławiu

dz. nr 269 obr. 080204_2.0012

7843.116.2016
17.06.2016 r.
Decyzja - Sprzeciw

10.

IB-II.7843.115.2016

Enea Oświetlenie Sp. z o.o. zgłosiła zamiar wykonywania robót budowlanych - Budowa sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV oświetlenia drogowego w pasie drogowym drogi krajowej nr 32 i drogi wojewódziej nr 288 w Dąbiu

dz. nr 105/2 i 311/2 obr. 080204_2.0004

 nie wniesiono sprzeciwu
9.

IB-II.7843.114.2016

Enea Oświetlenie Sp. z o.o. zgłosiła zamiar wykonywania robót budowlanych - Budowa sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV oświetlenia drogowego w pasie drogowym drogi krajowej nr 32 w Plawiu

dz. nr 269 obr. 080204_2.0004

7843.114.2016
17.06.2016 r.
Decyzja - Sprzeciw
8.

IB-II.7843.113.2016

Enea Oświetlenie Sp. z o.o. zgłosiła zamiar wykonywania robót budowlanych - Budowa sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV oświetlenia drogowego w pasie drogowym drogi krajowej nr 29 w Połupinie
dz. nr 66 obr. 080204_2.0013

7843.113.2016
15.06.2016 r.
Decyzja - Sprzeciw
7.

IB-II.7843.46.2016

Miasto Gorzów Wlkp. zgłosiło zamiar wykonywania robót budowlanych - Przebudowa skrzyżowania drogi woj. nr 132 (ul. Jagiełły) z drogą powiatową nr P-2544f (ul. Walczaka) wraz z rozbudową sieci wodociągowej w ramach inwestycji przebudowa ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp.

dz. nr 2228, 1821/2, 2601, 2230, 2231/2, 2239/3 obr. 086101_1.0005

nie wniesiono sprzeciwu
6.

IB-II.7843.39.2016

Gmina drezdenko zgłosiła zamiar wykonywania robót budowlanych - Przebudowa nawierzchni ul. Podgórnej wraz z budową oświetlenia i przebudową sieci wodociągowej,

dz. nr 1/6, obr. 080602_4.0001

nie wniesiono sprzeciwu
5.

IB-II.7843.54.2016

Miasto Zielona Góra zgłosiła zamiar wykonywania robót budowlanych - Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w zakresie drogi wojewódzkiej nr 281 w ulicy Łężyca-Odrzańska w Zielonej Górze

dz. nr 332 obręb 086201_1.0059

nie wniesiono sprzeciwu
4.

IB-II.7843.52.2016

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. zgłosiła zamiar wykonywania robót budowlanych - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w zakresie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 297 i 283

dz. nr 473/2, 473/3, 416/1, 416/2, 566/3, 508/1, 508/2 obr. 080404_4.0002

nie wniesiono sprzeciwu
3.

IB-II.7843.48.2016

Enea Operator Sp. z o.o. zgłosiła zamiar wykonywania robót budowlanych - Budowa lini kablowej nn 0,4 kV do zasilania w energię elektryczną mieszkań

dz. nr 159/5 obr. 080906_5.0016

nie wniesiono sprzeciwu
2.

IB-II.7843.47.2016

Enea Operator Sp. z o.o. zgłosiła zamiar wykonywania robót budowlanych - Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego w m. Żary, ul. Zgorzelecka

dz. nr 616/3, 706,707/1, obr. 081110_1.0007

nie wniesiono sprzeciwu
1.

IB-II.7843.7.2016

 

Enea Operator Sp. z o.o. zgłosiła zamiar wykonywania robót budowlanych - Budowa sieci elektroenergetycznej do zasilania budynku mieszkalnego w m. Łagów (pas drogowy drogi kraj. nr nr 32)

dz. nr 176/1 obręb 080204_2.0010

nie wniesiono sprzeciwu

Redakcja strony: Zgłoszenia 2016Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1026

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”