• język migowy
BIP
Grafika BIP

Zgłoszenia 2021

Lp.

Numer zgłoszenia

Nazwa inwestycji

Sposób

rozpatrzenia

71.

IB-II.7843.441.2021

ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV obręb ewidencyjny 0001 Wschowa, działka numer ewidencyjny gruntu 2113. nie wniesiono sprzeciwu
70.

IB-II.7843.439.2021

ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV  na działkach numer eidencyjny gruntu: 168/1, 354/5, 355/1 w miejscowości Chociule do zasilania w energię elektryczną domu jednorodzinnego na działce numer ewidencyjny gruntu 158. nie wniesiono sprzeciwu
69.

IB-II.7843.431.2021

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra zgłosił zamiar wykonywania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi wojewódzkiej numer 279 na odcinku od km 43+969 do km 44+246 (działka o numerze ewidencyjnym gruntu 292, obręb ewidencyjny Leśniów Wielki, jednostka ewidencyjna Czerwieńsk). nie wniesono sprzeciwu
68.

IB-II.7843.427.2021

ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV w pasie drogowym drogi krajowej nr 32, odcinek km 41+908 - 41+968 linia kablowa dla zasilania domu jednorodzinnego w miejscowości Gronów działka numer ewidencyjny gruntu 114/4 przez działkę numer ewidencyjny gruntu 182 obręb, ewidencyjny Gronów, jednostka ewidencyjna Dąbie. nie wniesiono sprzeciwu 
67.

IB-II.7843.412.2021

ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 282, jednostka ewidencyja Zabór, obręb ewidencyjny 0005 Milsko, działka  numer ewidencyjny gruntu 2. nie wniesiono sprzeciwu
66.

IB-II.7843.410.2021

Gmina Sulęcin, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin, zgłosiła zamiar budowy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wykopem otwartym w ulicy Wincentego Witosa w miejscowości Sulęcin, obręb ewidencyjny 0048 działka nrumer ewidencyjny gruntu 381. nie wniesiono sprzeciwu
65.

IB-II.7843.381.2021

ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV w miejscowości Zielona Góra, ul. Jędrzychowska, na działce numer ewidencyjny gruntu 456, obręb ewidencyjny 0036 Zielona Góra. nie wniesiono sprzeciwu 
64.

IB-II.7843.367.2021

Gmina Kłodawa, ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa, zgłosiła zamiar budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w ul. Gorzowskiej  w miejscowości Kłodawa, obręb ewidencyjny 0002, działki numer ewidencyjny gruntu: 17/1, 17/3, 758. nie wniesiono sprzeciwu
63.

IB-II.7843.366.2021

ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działce numer ewidencyjny gruntu 1497 w miejscowości Bojadła do zasilania w energię elektryczną obiektu handlowego na działce numer ewidencyjny gruntu 257/1. nie wniesiono sprzeciwu
62.

IB-II.7843.361.2021

ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na dz. nr 1108/5 w m. Szczaniec do zasilania w energię elektryczną domu jednorodzinnego na działce numer ewidencyjny gruntu 871/28. nie wniesiono sprzeciwu
61.

IB-II.7843.358.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, zgłosiła zamiar budowy odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia ø 90PE w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 283, jed. ewid. Zielona Góra- miasto, obręb ewidencyjny 0039, działka  numer ewidencyjny 7/2 (ul. Jędrzychowska). nie wniesiono sprzeciwu
60.

IB-II.7843.230.2021

Gmina Sulęcin, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin, zgłosiła zamiar sieci kanalizacji sanitarnej realizowanej wykopem otwartym w ulicy Witosa w miejscowości Sulęcin, działka numer ewidencyjny 381 obręb ewidencyjny 0048. nie wniesiono sprzeciwu 
59.

IB-II.7843.351.2021

Pan Grzegorz Jewsiewicki zgłosił zamiar budowy sieci wodociągowej w obrębie działek numer ewidencyjny gruntu: 4/2, 2221, 2220  przy ul. Podmiejskiej w Gorzowie Wlkp., obr. 0003 Wawrów. nie wniesiono sprzeciwu 
58.

IB-II.7843.350.2021

ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działce numer ewidencyjny gruntu 638 do zasilania domu jednorodzinnego w miejscowości Kije na działce numer ewidencyjny gruntu 206/10.  nie wniesiono sprzeciwu
57.

IB-II.7843.342.2021

Farma Wiatrowa Drzeńsko Sp. z o.o., 63-642 Turkowy 62E, zgłosiła zamiar budowy linii kablowej SN wraz z linią światłowodową dla przyłączenia do sieci elektroenergetycznej farmy wiatrowej FD Drzeńsko 1 w gminie Rzepin, działki numer  241, 471 obręb ewidencyjny Lubiechnia Wielka 845, 13, 552/1, 551/2, 558/2, 558/3  obręb ewidencyjny Rzepin-miasto. nie wniesiono sprzeciwu 
56.

IB-II.7843.341.2021

Farma Wiatrowa Drzeńsko Sp. z o.o., 63-642 Turkowy 62E, zgłosiła zamiar budowy linii kablowej SN wraz z linią światłowodową dla przyłączenia do sieci elektroenergetycznej farmy wiatrowej FD Drzeńsko 2 w gminie Rzepin, działki numer  241, 471 obręb ewidencyjny Lubiechnia Wielka 845, 13, 552/1, 551/2, 558/2, 558/3  obręb ewidencyjny Rzepin-miasto.  nie wniesiono sprzeciwu
55.

IB-II.7843.338.2021

ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działce numer ewidencyjny gruntu 638 do zasilania domu jednorodzinnego na działce numer ewidencyjny gruntu 79 w miejscowości Torzym ul. Wojska Polskiego. nie wniesiono sprzeciwu 
54.

IB-II.7843.330.2021

Miasto Gorzów Wielkopolski, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolskiego, zgłosiło zamiar budowy kanalizacji deszczowej DN 400 (dwa odcinki o długości 40 i 20,5 m), obręb ewidencyjny 0006 Gorzów Wielkopolski, działka  numer ewidencyjny gruntu 2567/1.  nie wniesiono sprzeciwu
53.

IB-II.7843.319.2021

ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działce numer ewidencyjny gruntu 247/1 w miejscowości Radowice do zasilania w energię elektryczną domu jednorodzinnego na działce numer ewidencyjny gruntu 94/4. nie wniesiono sprzeciwu 
52.

IB-II.7843.317.2021

Pan Marcin Oszczyk zgłosił zamiar budowy sieci wodociągowej z przyłączamo sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, działaka numer ewidencyjny gruntu 258/1, obręb ewidencyjny 0055 ul. Nowy Kisielin-Odrzańska w Zielonej Górze. zgłoszenie wycofane.
51.

IB-II.7843.314.2021

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 58, 69-200 Sulęcin, zgłosił zamiar budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Drogomin, gmina Sulęcin, obręb 0040, działaka  numer ewidencyjny gruntu 217. nie wniesono sprzeciwu
50.

IB-II.7843.306.2021

ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV w pasie drogowym drogi wojewódzkiej numer 279 (działki numer ewidencyjny gruntów: 151/1, 148/3 w miejscowości Zielona Góra). nie wniesiono sprzeciwu 
49.

IB-II.7843.305.2021

Artur Domżalski zgłosił zamiar budowy sieci wodociągowej, na działce numer ewidencyjny gruntu 665/5 obręb ewidencyjny 0073 Torzym, jednostka ewidencyjna 080705_4 Torzym. nie wniesono sprzeciwu
48.

IB-II.7843.259.2021

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Gorzowska 15, 66-500 Strzelce Krajeńskie, zgłosiło zamiar budowy rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Buszów, obręb 0008, działka numer ewidencyjny gruntu 339. nie wniesiono sprzeciwu
47.

IB-II.7843.253.2021

Farma Wiatrowa Drzeńsko Sp. z o.o., Turkowy 62E, 66-642 Perzów, zgłosiła zamiar budowy linii kablowej SN wraz z linią światłowodową dla przyłączenia do sieci elektroenergetycznej farmy wiatrowej "FW Drzeńsko 2" w gminie Rzepin (działka numer 241 i 471 obręb 0007 Lubiechnia Wielka, jednostaka ewidencyjna 080504_5 Rzepin oraz 845, 13 , 552/1, 551/2, 558/2, 558/3 obręb 0257, jednostka ewidencyjna 080504_4 Rzepin.  sprzeciw 27.09.2021 r.
46.

IB-II.7843.253.2021

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, zgłosiła zamiar wykonywania robót budowlanych polegających na budowie sieci elektroenergetycznych w ramach inwestycji  pn. „Remont drogi krajowej nr 27 na odcinku Świdnica - Zielona Góra od km 57+360 do km 59+095”, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: 177/2, 164/2, 162/2, 207/13, 175, 176/13 obręb ewidencyjny Świdnica, jednostka ewidencyjna Świdnica, 456/8 obręb ewidencyjny Wilkanowo, jednostka ewidencyjna Świdnica oraz 2340 obręb ewidencyjny 0047, jednostka ewidencyjna Zielona Góra nie wniesiono sprzeciwu
45.

IB-II.7843.247.2021

Dino Polska S.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, zgłosiła zamiar budowy sieci wodociągowej na części działek nr 145/7 obręb 0011 Białobłocie i 19/7 obręb 0016 Krasowiec i przyłącza wodociągowego do działki numer 19/25 obręb 0016 Krasowiec przez część działki numer 19/23 obręb 0016 Krasowiec, jednostaka ewidencyjna Deszczno. nie wniesono sprzeciwu
44.

IB-II.7843.244.2021

Farma Wiatrowa Drzeńsko Sp. z o.o., zgłosiła zamiar budowy linii kablowej SN wraz z linią światłowodową dla przyłączenia do sieci elektroenergetycznej farmy wiatrowej "FW Drzeńsko" w gminie Rzepin (działki  numer ewidencyjny gruntu 241 i 471 obręb 0007 Lubiechnia Wielka, jednostka ewidencyjna 080504_5 Rzepin oraz 845, 13, 552/1, 551/2, 558/2, 558/3 obręb 0257 miasto Rzepin, jednostka ewidencyjna 080504_4 Rzepin). sprzeciw 27.08.2021 r.
43.

IB-II.7843.243.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o.ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, zgłosiła zamiar budowy Gazociąg średniego ciśnienia z rur PE63mm wraz  z przyłączami PE 25mm, jednostka ew. 081002_1 Żagań, obręb 0002, działka numer ewidencyjny gruntu 76. nie wniesono sprzeciwu
42.

IB-II.7843.240.2021

ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na działce numer ewidencyjny gruntu 100/6 w miejscowosci Chociule do zasilania w energię elektryczną domu jednorodzinnego na działce numer 99, jednostka ewidencyjna 080805_5 Świebodzin, obręb ewidencyjny 0005 Chociule. nie wniesono sprzeciwu
41.

IB-II.7843.239.2021

ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej  - linii kablowej nn 0,4 kV w miejscowości  Zielona Góra ul. Jędrzychowska, dla zasilania energią elektryczną domów jednorodzinnych, przez działki numer ewidencyjny gruntu 228/3 obręb ewidencyjny 0039.  nie wniesiono sprzeciwu 
40.

IB-II.7843.238.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, zgłosiła zamiar budowy sieci gazowej średniego ciśnienia ul. Drzonków-Olimpijska jednostka ewidencyjna 086201_1 Zielona Góra, działka numer ewidencyjny gruntu 23/3. nie wniesono sprzeciwu
39.

IB-II.7843.232.2021

SEC Region Sp.z o.o., ul. Zbożowa 4, 71-653 Szczecin zgłosił zamiar budowy sieci cieplnej na działce nr 491/2, jednostka ewidencyjna 080604_4 obręb 0017 Strzelce Krajeńskie (Miasto) Al. Wolności. nie wniesiono sprzeciwu
38.

IB-II.7843.224.2021

ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska, 58 60-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej  nn 0,4 kV dla zasilania zakładu usługowego w Zielonej Górze ul. Łężyca-Odrzańska, jednostka ewidencyjna 086201_1 Zielona Góra, działka numer ewidencyjny gruntu 332, obręb 0059 w pasie drogi wojewódzkiej nr 281 (Zielona Góra-Wysokie-Pomorsko) od km 3+540,00 do km 3+580,00.  nie wniesiono sprzeciwu
37.

IB-II.7843.223.2021

AM DEVELOPMENT Sp. z o.o., Sp.k., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, zgłosiła zamiar budowy odcinka sieci wodociągowej od miejsca włączenia WŁ do węzła W1 w Zielonej Górze ul. Jędrzychowska, jednostka ewidencyjna 086201_1 Zielona Góra, obręb 0039, działka numer ewidencyjny gruntu 228/3. nie wniesiono sprzeciwu
36.

IB-II.7843.218.2021

Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 281, jednostka  ewidencyjna Zielona Góra, obręb 0059 Łężyca, dz. nr 332. Inwestor: ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań. nie wniesiono sprzeciwu
35.

IB-II.7843.209.2021

Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia ø90 PE w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 283, jednostka ewidencyjna 086201_1, obręb 0039, działka nr 7/2. Inwestor: Polska Spółka gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. nie wniesiono sprzeciwu 
34.

IB-II.

7843.186.2021

Pani Halina Gotfried zgłosiła zamiar budowy odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej, na działce numer ewidencyjny gruntu 182 obręb 0007 Gronów, jednostka ewidencyjna 080204_2 Dąbie. nie wniesiono sprzeciwu
33.

IB-II.

7843.172.2021

ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska, 58 60-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV (jednostka ewidencyjna 080905_4 Nowogród Bobrzański Miasto obręb ewidencyjny 0001, działka numer ewidencyjny gruntu 996/4) do zasilania domu jednorodzinnego  na działce  numer eidencyjny gruntu 304. nie wniesiono sprzeciwu
32.

IB-II.

7843.168.2021

ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska, 58 60-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV dla zasilania domu jednorodzinnego w miejscowości Radzyń, jednostka ewidencyjna 081201_5 Sława-obszar wiejski, obręb 0014 Radzyń, działka numer ewidencyjny gruntu 173/1. nie wniesiono sprzeciwu
31.

IB-II.

7843.158.2021

ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska, 58 60-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, jednostka ewidencyjna 080804_2 Szczaniec obręb ewidencyjny 0006 Smardzewo, działki numer ewidencyjny gruntu numer: 8, 74/1. nie wniesono sprzeciwu 
30.

IB-II.

7843.153.2021

ENEA Operator Sp. z o.o.ul. Strzeszyńska, 58 60-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, jednostka ewidencyjna 080906_4 Sulechów obręb ewidencyjny 0002 Sulechów, działka numer ewidencyjny gruntu 395. nie wniesiono sprzeciwu
29.

IB-II.

7843.147.2021

DINO POLSKA S.A., ul.Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działce numer ewidencyjny gruntu 84 obręb ewidencyjny 0001 Kolesin jednosta ewidencyjna Babimost, w celu oświetlenia przejścia dla pieszych. nie wniesiono sprzeciwu
 28.

IB-II.

7843.146.2021

J&P Construction Sp. z o.o. sp.k., ul. Smolna 13A/47, 661-008 Poznań zgłosiła zamiar budowy sieci wodociągowej DZ90 PE w Międzyrzeczu, działka numer ewidencyjny gruntu 78 obręb ewidencyjny 0001. nie wniesiono sprzeciwu
27.

IB-II.

7843.128.2021

PDC Industrial Center 142 sp. z o.o., Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, zgłosiła zamiar przebudowy drogi wojewódzkiej numer 276 (działka numer ewidencyjny gruntu 460 obręb eidencyjny 0002 Chociule jednostak ewidencyjna Świebodzin) , w km 37+150,70 do 37+973,30 w zakresie budowy zjazdów publicznych do działek numer ewidencyjnych 452/5, 452/6, 459 oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej. nie wniwsiono sprzeciwu 
26.

IB-II.

7843.131.2021

Gmina Trzebiel, ul. Żarska 41, 68-212 Trzebiel, zgłosiła zamiar rozbudowy sieci wodociągowej  w miejscowości Bronowice, na działce numer ewidencyjny gruntu 128, obręb 0001 (pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 350).  nie wniesiono sprzeciwu
25.

IB-II.

7843.130.2021

 Zgłoszenie nie dotyczyło zgłoszenia budowy, o której mowa w artykule 29 ustęp 1 punkty 1-3, przebudowy, o której mowa w artykule 29 ustęp 3 punkt 1 litera a, oraz instalowania, o którym mowa w artykule 29 ustęp 3 punkt 3 litera d.   
24.

IB-II.

7843.129.2021

ŁUPIŃSKI DEVELOPMENT Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 60/14, 66-400 Gorzów Wielkopolski, zgłosił zamiar budowy sieci wodociągowej na działce numer ewidencyjny gruntu 127/1 obręb 0018 Baczyna, jednostka ewidencyjna Lubiszyn.  nie wniesiono sprzeciwu 
23.

IB-II.

7843.125.2021

Gmina Żary, ul. Al. Jana Pawła II 6, 68-200 Żary, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV w ciągu drogi krajowej nr 27 od km 34+640 do km 35+040 w miejscowości Dąbrowiec, działka numer ewidencyjny gruntu 76 obręb 0004.  nie wniesono sprzeciwu
22.

IB-II.

7843.98.2021

Pan Mariusz Maleńczak zgłosił zamiar budowy sieci kanalizacji sanitarnej i budowy rozdzielczej sieci wodociągowej, na  działce numer ewidencyjny 84, obręb 0001 Kolesin, jednosta ewidencyjna 080901_5 Babimost. nie wniesiono sprzeciwu 
21.

IB-II.

7843.82.2021

ENEA Operator Sp. z o.o.,ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działce numer ewidencyjny gruntu 269 w miejscowości Boczów do zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalno-usługowych na dz. 198/1. nie wniesiono sprzeciwu 
20.

IB-II.

7843.78.2021

EWE Energia Sp. z o.o., ul. 30 Stycznia 64, 66-300 Międzyrzecz zgłosiła zamiar rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Książu Śląskim, gmina Kożuchów, działka numer ewidencyjny gruntu 217/3 obręb ewidencyjny 0006 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej numer 283. nie wiesiono sprzeciwu
19.

IB-II.

7843.77.2021

Państwo Agata i Tomasz Urbanowicz zgłosili zamiar budowy gminnej sieci wodociągowej w zakresie pasa drogowego drogi krajowej numer 27, działka numer ewidencyjny gruntu 191/3, jednostka  ewidencyjna 081110_2 Żary-Gmina, obręb ewidencyjny 0006 Drozdów-Rusocice. nie wniesiono sprzeciwu
18.

IB-II.

7843.73.2021

ENEA Operator Sp. z o.o.,ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV w pasie drogowym drogi wojewódzkiej numer 279, obrębie ewidencyjnym 0054 Stary Kisielin, działka numer ewidencyjny gruntu 620/5,jednostka ewidencyjna 0862_1 Zielona Góra. nie wniesiono sprzeciwu 
17.

IB-II.

7843.70.2021

 ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV w pasie drogowym drogi
 wojewoódzkiej numer 280, Zielona Góra ul. Przylep-Solidarności obręb ewidencyjny 0060 Przylep, działka numer ewidencyjny gruntu 160/4.
nie wniesiono sprzeciwu
16.

IB-II.

7843.69.2021

Pan Jan Chlebuś zgłosił zamiar budowy  sieci wodociągowej PE 110 na działce numer ewidencyjny gruntu 240 w miejscowości Trzebiechów, obręb ewidencyjny numer 0009. nie wniesiono sprzeciwu
15.

IB-II.

7843.66.2021

DINO Polska S.A.,ul. Ostrowska 122,63-700 Krotoszyn, zgłosiła zamiar budowy oświetlenia istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej numer 297 na działce numer ewidencyjny gruntu 76 w miejscowości Żagań ul. Nowogródzka. nie wniesiono sprzeciwu 
14.

IB-II.

7843.65.2021

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV w pasie drogowym drogi wojewódzkiej numer 280 w miejscowości Płoty ul. Lubuska, działka numer ewidencyjny 288/4, obręb 0008. nie wniesono sprzeciwu
13.

IB-II.

7843.63.2021

 ENEA Operator Sp. z o.o.,ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV w pasie drogowym drogi wojewódzkiej numer 279 w miejscowości Zielona Góra, ul. Jany, działka numer ewidencyjny gruntu 464 obręb ewidencyjny 0056. nie wniesiono sprzeciwu
12.

IB-II.

7843.59.2021

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o., ul. Bolesława Chrobrego 44, 68-100 Żagań, zgłosiły zamiar budowy odcinka sieci wodociągowej  na działkach numer ewidencyjny gruntu: 651/5 i 133 w Żaganiu, obręb ewidencyjny 0002 jednostka ewidencyjna 081002_1. nie wniesiono sprzeciwu
11.

IB-II.

7843.58.2021

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięci 0,4 kV jednostka ewidencyjna 080908_2 Trzebiechów, obręb ewidencyjny 0009, działaka  numer ewidencyjny gruntu 240.  nie wniesiono sprzeciwu
10.

IB-II.

7843.57.2021

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej  - linii kablowej 0,4 kV w mieście Świdnica, ul. Wypoczynek dla zasilania energia elektryczną domu jednorodzinnego, przez działkę numer 290  w pasie drogowym drogi wojewódzkiej numer 279 (Zawada-Wysokie) od kilometra 28+600,00 do kilometra 28+640,00. nie wniesiono sprzeciwu
9.

IB-II.

7843.56.2021

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilenia obiektu handlowego w mieście Nowa Wieś, gmina wschowa Wschowa, działka numer ewidencyjny gruntu 191.
 
nie wniesono sprzeciwu
8.

IB-II.

7843.29.2021

SILCARE Sp.z o.o., ul. Kostrzyńska 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski, zgłosiła zamiar przebudowy zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej numer 132 (działka numer ewidencyjny grutu 175/6) ul. Kostrzyńska, na działkę numer ewidencyjny gruntu 659/2 wraz z przebudową sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia  w Gorzowie Wielkopolskim. sprzeciw 
7.

IB-II.

7843.40.2021

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV w miejscowości Droszków, jednostka ewidencyjna 080909_2 Gmina Zabór, obręb 0003 Droszków, na działkach numer ewidencyjny gruntu: 77/3, 353/161.  nie wniesono sprzeciwu
6.

IB-II.

7843.32.2021

PDC Industrial Center 142 sp. z o.o., Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, zgłosiła zamiar budowy sieci kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wody opadowe z terenu Centrum produkcyjno-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach  460, 353/3, 353/1, 353/2, gmina Świebodzin, obręb ewidencyjny 0002 Chociule, jednostka ewidencyjna 080805_5 Świebodzin obszar wiejski, pas drogi wojewodzkiej nr 276. nie wniesiono sprzeciwu
5.

IB-II.

7843.31.2021

PDC Industrial Center 142 Sp. z o.o., Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, zgłosiła zamiar budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 460 obr. 0002 Chociule, odprowadzającej ścieki sanitarne z terenu Centrum produkcyjno-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz. nr ew. 452/5, 452/6 obr. 0002 Chociule (pas drogi wojewódzkiej nr 276). nie wniesiono sprzeciwu
 4.

IB-II.

7843.26.2021

Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o., ul. Nowopolna 5, 67-400 Wschowa, zgłosił zamiar budowy sieci wodociągowej w m. Przyczyna Górna, jed. ew. Wschowa, obr. 0012 Przyczyna Górna, dz. nr ew. 226/1, 2280/1, 2282/1, 2282/2, 2282/4. nie wniesono sprzeciwu 
3.

IB-II.

7843.20.2021

PDC Industrial Center 142 sp. z o.o., Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, zgłosiła zamiar budowy  sieci wodociągowej ø 110 wraz z hydrantami ppoż. , na dz. nr ew 353/3, 460, jed. ew. 080805_5 Chociule, obr. 0001, gm. Świebodzin (pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 276).  nie wniesono sprzeciwu
2.

IB-II.

7843.8.2021

 ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58,60-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieći elektroenergetycznej nn 0,4 kV na dz. nr 871/2 w m. Bojadła. nie wniesiono sprzeciwu
1.

IB-II.

7843.6.2021

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58,60-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieći elektroenergetycznej nn 0,4 kV w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 282, jed. ew. Zabór, obr. 0005 Milsko, dz. nr 2.    sprzeciw

 

            

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Fąfara Aleksandra 2021-01-11 13:39
Aktualizacja publikacji
Majchrzycki Andrzej 2022-03-11 11:35
Wytworzenie publikacji
Paulina Ilnicka 2022-03-11 11:34
Zatwierdzenie
Jolanta Rajchert 2022-03-11 11:34
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry