• język migowy
BIP
Grafika BIP

Zgłoszenia 2021

Lp.

Numer zgłoszenia

Nazwa inwestycji

Sposób

rozpatrzenia

22.

IB.II

7843.98.2021

Pan Mariusz Maleńczak zgłosił zamiar budowy sieci kanalizacji sanitarnej i budowy rozdzielczej sieci wodociągowej, na  działce numer ewidencyjny 84, obręb 0001 Kolesin, jednosta ewidencyjna 080901_5 Babimost.  
21.

IB.II

7843.82.2021

ENEA Operator Sp. z o.o.,ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działce numer ewidencyjny gruntu 269 w miejscowości Boczów do zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalno-usługowych na dz. 198/1. nie wniesiono sprzeciwu 
20.

IB.II

7843.78.2021

EWE Energia Sp. z o.o., ul. 30 Stycznia 64, 66-300 Międzyrzecz zgłosiła zamiar rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Książu Śląskim, gmina Kożuchów, działka numer ewidencyjny gruntu 217/3 obręb ewidencyjny 0006 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej numer 283. nie wiesiono sprzeciwu
19.

IB.II

7843.77.2021

Państwo Agata i Tomasz Urbanowicz zgłosili zamiar budowy gminnej sieci wodociągowej w zakresie pasa drogowego drogi krajowej numer 27, działka numer ewidencyjny gruntu 191/3, jednostka  ewidencyjna 081110_2 Żary-Gmina, obręb ewidencyjny 0006 Drozdów-Rusocice.  
18.

IB.II

7843.73.2021

ENEA Operator Sp. z o.o.,ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV w pasie drogowym drogi wojewódzkiej numer 279, obrębie ewidencyjnym 0054 Stary Kisielin, działka numer ewidencyjny gruntu 620/5,jednostka ewidencyjna 0862_1 Zielona Góra.  
17.

IB.II

7843.70.2021

 ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV w pasie drogowym drogi
 wojewoódzkiej numer 280, Zielona Góra ul. Przylep-Solidarności obręb ewidencyjny 0060 Przylep, działka numer ewidencyjny gruntu 160/4.
nie wniesiono sprzeciwu
16.

IB.II

7843.69.2021

Pan Jan Chlebuś zgłosił zamiar budowy  sieci wodociągowej PE 110 na działce numer ewidencyjny gruntu 240 w miejscowości Trzebiechów, obręb ewidencyjny numer 0009.  
15.

IB.II

7843.66.2021

DINO Polska S.A.,ul. Ostrowska 122,63-700 Krotoszyn, zgłosiła zamiar budowy oświetlenia istniejącego przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej numer 297 na działce numer ewidencyjny gruntu 76 w miejscowości Żagań ul. Nowogródzka.  
14.

IB.II

7843.65.2021

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV w pasie drogowym drogi wojewódzkiej numer 280 w miejscowości Płoty ul. Lubuska, działka numer ewidencyjny 288/4, obręb 0008. nie wniesono sprzeciwu
13.

IB.II

7843.63.2021

 ENEA Operator Sp. z o.o.,ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV w pasie drogowym drogi wojewódzkiej numer 279 w miejscowości Zielona Góra, ul. Jany, działka numer ewidencyjny gruntu 464 obręb ewidencyjny 0056.  
12.

IB.II

7843.59.2021

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o., ul. Bolesława Chrobrego 44, 68-100 Żagań, zgłosiły zamiar budowy odcinka sieci wodociągowej  na działkach numer ewidencyjny gruntu: 651/5 i 133 w Żaganiu, obręb ewidencyjny 0002 jednostka ewidencyjna 081002_1. nie wniesiono sprzeciwu
11.

IB.II

7843.58.2021

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięci 0,4 kV jednostka ewidencyjna 080908_2 Trzebiechów, obręb ewidencyjny 0009, działaka  numer ewidencyjny gruntu 240.  nie wniesiono sprzeciwu
10.

IB.II

7843.57.2021

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej  - linii kablowej 0,4 kV w mieście Świdnica, ul. Wypoczynek dla zasilania energia elektryczną domu jednorodzinnego, przez działkę numer 290  w pasie drogowym drogi wojewódzkiej numer 279 (Zawada-Wysokie) od kilometra 28+600,00 do kilometra 28+640,00.  
9.

IB.II

7843.56.2021

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilenia obiektu handlowego w mieście Nowa Wieś, gmina wschowa Wschowa, działka numer ewidencyjny gruntu 191.
 
nie wniesono sprzeciwu
8.

IB.II

7843.29.2021

SILCARE Sp.z o.o., ul. Kostrzyńska 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski, zgłosiła zamiar przebudowy zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej numer 132 (działka numer ewidencyjny grutu 175/6) ul. Kostrzyńska, na działkę numer ewidencyjny gruntu 659/2 wraz z przebudową sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia  w Gorzowie Wielkopolskim.  
7.

IB.II

7843.40.2021

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV w miejscowości Droszków, jednostka ewidencyjna 080909_2 Gmina Zabór, obręb 0003 Droszków, na działkach numer ewidencyjny gruntu: 77/3, 353/161.  nie wniesono sprzeciwu
6.

IB.II

7843.32.2021

PDC Industrial Center 142 sp. z o.o., Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, zgłosiła zamiar budowy sieci kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wody opadowe z terenu Centrum produkcyjno-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach  460, 353/3, 353/1, 353/2, gmina Świebodzin, obręb ewidencyjny 0002 Chociule, jednostka ewidencyjna 080805_5 Świebodzin obszar wiejski, pas drogi wojewodzkiej nr 276. nie wniesiono sprzeciwu
5.

IB.II

7843.31.2021

PDC Industrial Center 142 Sp. z o.o., Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, zgłosiła zamiar budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 460 obr. 0002 Chociule, odprowadzającej ścieki sanitarne z terenu Centrum produkcyjno-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz. nr ew. 452/5, 452/6 obr. 0002 Chociule (pas drogi wojewódzkiej nr 276). nie wniesiono sprzeciwu
 4.

IB.II

7843.26.2021

Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o., ul. Nowopolna 5, 67-400 Wschowa, zgłosił zamiar budowy sieci wodociągowej w m. Przyczyna Górna, jed. ew. Wschowa, obr. 0012 Przyczyna Górna, dz. nr ew. 226/1, 2280/1, 2282/1, 2282/2, 2282/4. nie wniesono sprzeciwu 
3.

IB.II

7843.20.2021

PDC Industrial Center 142 sp. z o.o., Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, zgłosiła zamiar budowy  sieci wodociągowej ø 110 wraz z hydrantami ppoż. , na dz. nr ew 353/3, 460, jed. ew. 080805_5 Chociule, obr. 0001, gm. Świebodzin (pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 276).  nie wniesono sprzeciwu
2.

IB.II

7843.8.2021

 ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58,60-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieći elektroenergetycznej nn 0,4 kV na dz. nr 871/2 w m. Bojadła. nie wniesiono sprzeciwu
1.

IB.II

7843.6.2021

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58,60-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieći elektroenergetycznej nn 0,4 kV w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 282, jed. ew. Zabór, obr. 0005 Milsko, dz. nr 2.    

 

            

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Fąfara Aleksandra 2021-01-11 13:39
Aktualizacja publikacji
Majchrzycki Andrzej 2021-04-06 14:10
Wytworzenie publikacji
Andrzej Majchrzycki 2021-04-06 14:10
Zatwierdzenie
Katarzyna Kis 2021-04-06 14:10
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry