Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Opłata skarbowa

Opłatę skarbową uiścić należy w kasie lub na rachunek organu podatkowego - Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzów Wlkp.
numer rachunku 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575

Dowód wpłaty lub jego uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do wniosku.
Wysokość opłaty skarbowej należy ustalić na podstawie załącznika do ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz.1000 ze zm.)

Redakcja strony: Opłata skarbowaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 132235

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”