Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Opłata skarbowa

Opłatę skarbową uiścić należy w kasie lub na rachunek organu podatkowego - Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzów Wlkp.
numer rachunku 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575

Dowód wpłaty lub jego uwierzytelnioną kopię należy dołączyć do wniosku.
Wysokość opłaty skarbowej należy ustalić na podstawie załącznika do ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz.1044 ze zm.)

Redakcja strony: Opłata skarbowaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 19712

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - lipiec 2019           Informacja w sprawie wyboru oferty w konkursie ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność zakładu fotograficznego           Ostateczna lista zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych