Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Proces zażalenia

 

  KARTA USŁUGI  
Wniesienie zażalenia na postanowienie Starosty lub Prezydenta Miasta – działających jako organ administracji  architektoniczno - budowlanej
Co chcę załatwić? Wnieść zażalenie na postanowienie Starosty lub Prezydenta Miasta – działających jako organ administracji  architektoniczno - budowlanej
Kogo dotyczy? Strony postępowania niezadowolonej z rozstrzygnięcia wydanego przez Starostę lub Prezydenta Miasta jako organu administracji architektoniczno - budowlanej
Co przygotować? Własnoręcznie podpisane zażalenie
Jakie dokumenty muszę wypełnić? Brak wzoru zażalenia.
Jak wypełnić dokumenty?

W zażaleniu wskazać:

 • imię i nazwisko lub nazwę,
 • adres,
 • oznaczenie postanowienia, którego dotyczy,
 • żądanie,
 • powód zaskarżenia postanowienia.
Ile muszę zapłacić? Brak opłat skarbowych w związku z wniesieniem zażalenia i wydaniem postanowienia.m
Kiedy złożyć dokumenty? W terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia Starosty lub Prezydenta Miasta.
Gdzie załatwię sprawę?

Zażalenie składa się za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Sprawę rozpatrzy:
Oddział Orzecznictwa Administracji Architektoniczno - Budowlanej w Wydziale Infrastruktury
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Co zrobi urząd?  
Jaki jest czas realizacji? Miesiąc
Jak się odwołać? Na postanowienie służy stronie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.
Informacje dodatkowe

W przypadku działania strony przez pełnomocnika, do zażalenia należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia należnej opłaty skarbowej (17 zł) na rachunek Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Informację o sprawie można uzyskać pod nr telefonu 957 851 759.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256)

Redakcja strony: Proces zażaleniaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 114735

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”