Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Uprawnienia budowlane

 

  KARTA USŁUGI  

 

 Uzyskanie duplikatu uprawnień budowlanych i rzeczoznawcy budowlanego
Co chcę załatwić? Uzyskać duplikat uprawnień budowlanych i rzeczoznawcy budowlanego
Kogo dotyczy? Osób, które  uzyskały uprawnienia budowlane i rzeczoznawcy budowlanego w latach 1961-2002 z terenu byłego woj. zielonogórskiego i gorzowskiego
Co przygotować?

Przygotuj:

 • Dowód osobisty
 • Dowód opłaty skarbowej
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Musisz dostarczyć wniosek zawierający następujące informacje:

 • imię i nazwisko
 • nazwisko rodowe
 • data urodzenia
 • datę uzyskania uprawnień budowlanych (posiadane uprawnienia: specjalność, nr uprawnień)
 • adres do korespondencji
 • dowód opłaty skarbowej
Jak wypełnić dokumenty?

W przypadku trudności z wypełnieniem wniosku informacji udziela pracownik Wydziału Infrastruktury pod numerem telefonu 957 851 775

Ile muszę zapłacić? Opłata skarbowa w wysokości 17 złotych na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Nr konta: 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575
Kiedy złożyć dokumenty? Dokumenty możesz złożyć jeśli potrzebujesz duplikatu uprawnień budowlanych i rzeczoznawcy budowlanego wydanych w latach  1961-2002 na terenie byłego woj. zielonogórskiego i gorzowskiego
Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek możesz wysłać do nas:

 

pocztą tradycyjną na adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

Wydział  Infrastruktury

ul. Jagiellończyka 8

66-400 Gorzów Wlkp.

 

złożyć osobiście w:

Kancelarii Ogólnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

 

e-mailem na adres (wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym):

 

poprzez pocztę elektroniczną ePUAP

Co zrobi urząd?

Rozpatrzymy wniosek i prześlemy odpowiedź pod wskazany adres lub po wcześniejszym uzgodnieniu możesz ją odebrać osobiście po okazaniu dowodu tożsamości

Jaki jest czas realizacji? Wydanie informacji powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy
Jak się odwołać? W tej sprawie nie przewiduje się odwołania
Informacje dodatkowe

Osoba do kontaktu:

Sławomir Banasiak (nr tel. 957 851 775)
Podstawa prawna Ustawa z dnia  14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256)

Redakcja strony: Uprawnienia budowlaneRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 114546

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”