• język migowy
BIP
Grafika BIP

Zgłoszenia 2020

Lp.

Nr zgłoszenia

Nazwa inwestycji

Sposób

rozpatrzenia

37. IB-II.7843.392.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów zgłosiła zamiar budowy średniego ciśnienia (do 0,5 Mpa) w Zielonej Górze ul. Przylep- Solidarności, dz. nr 160/3 obręb 0060. przekazane wg. własciwości
36. IB-II.7843.389.2020 ENEA Operator Sp. z o.o.,ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań zgłosiła zamiar budowy  sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn 0,4 kV w m. Zielona Góra, ul. Jędrzychowska, dla zasilania energią elektryczną budynku handlowo-usługowego przez działki nr 228/3, 144/7, 42/3 w jedn. ewid. 086201_1 Zielona Góra, obręb 0039, 0040 w pasie drogi wojewódzkiej nr 283 (Zielona Góra-Rejów), klasy Z od km 5+600,00 do km 5+740,00. nie wniesono sprzeciwu 
35. IB-II.7843.379.2020 ENEA Operator Sp. z o.o.,ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań zgłosiła zamiar budowy sieci energetycznej kablowej nN 0,4 kV w pasie drogi krajowej nr 27 (dz. nr 996/4) zasil. Mieszkanie i obiekt usługowy w m. Nowogród Bobrzański ul. Młyńska 1, dz. nr 8/8. nie wniesiono sprzeciwu
34.  IB-II.7843.370.2020 Prezydent Miasta Zielona Góra,ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra zgłosił zamiar budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej oświetlenia drogowego nn 0,4 kV w m. Zielona Góra, ul. Zawada-Kożuchowska na dz. nr 54/28, 788/7, 1083/3, 1084/1, 1085/3, 1086/3, 1087/3, 1088/3, obr. 0057 w pasie drogi wojewódzkiej nr 279 rel. Zawada - Stary Kisielin-Racula-Drzonków-Ochla-Świdnica-Leśniów Wielki-Czerwieńsk-Wysokie w km 0+600 - 1+200). nie wniesiono sprzeciwu 
33. IB-II.7843.361.2020

ENEA Operator Sp. Z o.o.,ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na dz. nr 528/3, 525 w m. Łupice do zasilnia w energię elektryczna domu jednorodzinnego na dz. nr 896, obr. 0011 Łupice, jed. ew. 081201_5 Sława.

nie wniesiono sprzeciwu
32. IB-II.7843.337.2020

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań zgłosiła zamiar budowy sieci energetycznej kablowej nN 0,4 kV w pasie drogi wojewódzkiej nr 283 (dz. nr 231/20, 213/1, 229, 214/5, 214/10) zasil. 2 domy jednorodzinne w m. Zielona Góra ul. Janusza Groszkowskiego.

nie wniesiono sprzeciwu
31. IB-II.7843.329.2020

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn 0,4 kV w m. Zielona Góra, ul. Kożuchowska dla zasilania energią elektryczną bazy magazynowej przez działki nr 455, 119 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 283 (Zielona Góra-Rejów) od km 2+600,00+0+2+740,00.

nie wniesiono sprzeciwu
30. IB-II.7843.303.2020

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. 3 Maja 2,66-132 Trzebiechów zgłosił zamiar budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, na dz. nr ew. gr. 240, 
ul. Kukułcza, Trzebiechów.

nie wniesiono sprzeciwu 
29. IB-II.7843.285.2020 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów zgłosiła zamiar budowy sieci gazowej niskiego cisnienia z rur polietylenowych w ul. Kożuchowskiej i ul. Jędrzychowskiej w Zielonej Górze działki nr ewid gr.: 101 obr. 0028 Zielona Góra, 455, 456, 36/2, 142 obr. 0036 Zielona Góra, jednostka ewid. 086201_1 Zielona Góra. nie wniesiono sprzeciwu 
28. IB-II.7843.264.2020 ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań zgłosiła zamiar budowy sieci energetycznej kablowej nn 0,4 kV w pasie drogi wojewódzkiej nr 279 (dz. nr 435), dla zasilania domu jednorodzinnego w Zielonej Górze ul. Jany dz. nr 127/6 (obręb 56, jedn. ewid. 0806201_1 Zielona Góra). nie wniesiono sprzeciwu
27. IB-II.7843.259.2020 ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn 0,4 kV w m. Milsko, dla zasilania energią elektryczną domu jednorodzinnego przez działkę  nr 2 obręb 0005 Milsko, jedn. ewid. 080909_2 Zabór (pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 282). nie wniesiono sprzeciwu 
26. IB-II.7843.242.2020 Pani Marta Woźniak i Pan Bartłomiej Pabich  zgłosili zamiar budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, na dz. nr ewid. gr.: 229,214/5, 214/10, obr. 0039 jed. ewid. Zielona Góra ul.Jędrzychowska. nie wniesiono sprzeciwu 
25. IB-II.7843.239.2020 Państwo Agata i Tomasz Urbanowicz zgłosili zamiar rozbudowy sieci wodociągowej Drozdów-Rusocice, na dz. nr ew. 191/3, 217, 230 obr. 0006, jed. ew. Żary-Gmina. wniesiono sprzeciw
24. IB-II.7843.238.2020 Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze ul. Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra zgłosił zamiar budowy kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wylotu betonowego w ramach uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie JW. 1517 Czerwieńsk działki nr ewid. gr. 37, 818, 819, 1/23 obręb ewid 0001 Czerwieńsk jed. ewid. 080903_4 Czerwieńsk kat. VIII, XXVI. wniesiono sprzeciw 
23. IB-II.7843.228.2020 DINO Polska S.a., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn zgłosił zamiar budowy sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV w celu oświetlenia przejścia dla pieszych, nr ew. dz. 177 w m. Brody, obr. 0002, jed. ewid. Brody kat. XXVI. nie wniesiono sprzeciwu
22.  IB-II.7843.235.2020 ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetyczna nn 0,4 kV w Niwisach, dz. nr 368, gm. Nowogród Bobrzański. nie wniesiono sprzeciwu
21. IB-II.7843.232.2020 Elektrociepłownia ,,Zielona Góra" S.A., ul. Zjednoczenia 103, 65-120 Zielona Góra zgłosiła budowę odcinka osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączem do istniejącego budynku handlowo-magazynowego przy ul. Kożuchowskiej 8 w Zielonej Górze w pasie drogi wojewódzkiej nr 283, dz. nr 101 obr. 0029. nie wniesiono sprzeciwu
20. IB-II.7843.228.2020 DINO Polska S.a., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn zglosiło zamiar budowy sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV w celu oświetlenia przejścia dla pieszych, nr ew. dz. 177 w m. Brody, obr. 0002, jed. ewid. Brody kat. XXVI nie wniesiono sprzeciwu
19. IB-II.7843.217.2020 Pan Grzegorz Chamera zgłosił zamiar budowy odcinka sieci wodociągowej ul. Przylep-Solidarności dz. nr 160/2 obr. 60, jedn. ewid. 086201_1 Zielona Góra. nie wniesiono sprzeciwu
18. IB-II.7843.199.2020 ENEA Operator Sp. z o.o. zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej NN i złącza ZK1x-1P w Zielonej Górze przy ul. Ochla-Kożuchowska, dz. nr 995 obr.0047 Ochla, jed. ewid. 086201_1 Zielona Góra. nie wniesiono sprzeciwu
17. IB-II.7843.173.2020 Pan Grzegorz Chamera zgłosił zamiar budowy odcinka sieci wodociągowej ul. Przylep - Solidarności, dz. nr 160/2 obr. 60. wniesiono sprzeciw
16. IB-II.7843.127.2020 ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań zgłosiła zamiar budowy sieci energetycznej kablowej nN 0,4 kV w m. Zielona Góra ul. Ochla-Kożuchowska, w pasie drogi wojewódzkiej nr 279, dz. nr 994 obręb 47. nie wniesiono sprzeciwu
15. IB-II.7843.110.2020 ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań zgłosiła zamiar budowy sieci energetycznej kablowej nN 0,4 kV w pasie drogi wojewódzkiej nr 280 zasil. tablice świetlne MZK przystanek nr 27 w Zielonej Górze il. Przylep-Solidarności, dz. nr 160/4 nie wniesiono sprzeciwu
14. IB-II.7843.108.2020 EWE Energia Sp. z o.o., ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Międzyrzecz zgłosił zamiar budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia dn 63 PE-HD w m. Wędrzyn, jed. ew. 080704_5 Sulęcin, obr. 0054 Żubrów, dz. nr 41/2, 99/8, kat. XXVI. nie wniesiono sprzeciwu
13. IB-II.7843.102.2020 Saller Polbau Sp. z o.o. Poland Projekt Kappa Sp. K., ul. Wyścigowa 56c, 53-012 Wrocław zgłosił zamiar przebudowy i rozbudowy zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 287 (ul. Wrocławska) na drogę wewnętrzną (ul. Szymborskiej) wraz z przebudową pasa drogi wojewódzkiej nr 287 w zakresie przebudowy ścieżki rowerowej i budowy chodnika oraz budowy sieci elektroenergetycznej Nn 0,4 kV oświetlenia drogowego wraz z likwidacją części rowu i przepustu,jed. ew. 081106_4 Lubsko-Miasto, obr. 0003 Lubsko, dz. nr 517, 518 nie wniesiono sprzeciwu
12. IB-II.7843.91.2020 EWE Energia Sp. z o.o., ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Międzyrzecz zgłosił zamiar rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Leśniowie Wielkim w pasie drogi wojewódzkiej nr 279, dz. nr 486, obr. 0005 Leśniów Wielki, jed. ew. 080903_5 Czerwieńsk nie wniesiono sprzeciwu
11. IB-II.7843.26.2020 Rejonowy Zarząd Infrastruktury zgłosił zamiar rozbiórki odcinka linii elektroenergetycznej napowietrznej nn nr 309 3 i budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn 309 3  w Sulechowie, obr. 0016 Mozów, dz. nr 377/2 nie wniesiono sprzeciwu
10. IB-II.7843.80.2020 EWE Energia Sp. z o.o., ul. 30 Stycznia 67, 66-33 Międzyrzecz zgłosił zamiar rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Zielonej Górze ul. Łężyca-Odrzańska, ul. Łężyca- Willowa w pasie drogi wojewódzkiej nr 281, dz. nr 332, obr. 0059 nie wniesiono sprzeciwu
9. IB-II.7843.53.2020 Rejonowy Zarząd Infrastruktury zgłosił zamiar budowy kanalizacji deszczowej w ramach uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie JW Czerwieńsk  wniesiono sprzeciw
8. IB-II.7843.45.2020 ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań zgłosiła zamiar rozbudowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej dla zasilania energią elektryczną budynku warsztatowo-magazynowego na dz. nr 2949/3 oraz stacji bazowej telefonii komórkowej ZAG3005 na dz. nr 2949/13 w m. Żagań ul. Tartakowa, przez dz. nr 3827. nie wniesiono sprzeciwu
7. IB-II.7843.43.2020 ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn 0,4 kV w m. Zielona Góra, ul. Zawada-Stolarska dla zasilania energią elektryczną domów jednorodzinnych, przez dz. nr 1087/3 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 279 (Zawada-Wysokie) od km 0+500,00+0+510,00. nie wniesiono sprzeciwu
6. IB-II.7843.42.2020 ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn 0,4 kV w m. Świdnica, ul. Wypoczynek dla zasilania energią elektryczną domów jednorodzinnych, przez dz. nr 290 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 279 (Zawada-Wysokie) od km 28+600,00+28+640,00. nie wniesiono sprzeciwu
5. IB-II.7843.40.2020 ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn dla zasilania energią elektryczną stacji paliw APEXIM AB na dz. nr 249/2, budynku mieszkalnego na dz. 190/6 oraz Halę ZGK na dz. nr 250/20 w m. Przewóz Pl. Targowy, przez dz. nr 107/3, 214/5, 214/6 ul. Wojska Polskiego. nie wniesiono sprzeciwu 
4.  IB-II.7843.37.2020 Gmina Iłowa, ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa zgłosiła zamiar rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w rejonie ul. Traugutta w m. Iłowa, jed. ewid. 081004_4 Iłowa - miasto., obr. 0001, dz. nr 1168 nie wniesiono sprzeciwu
3. IB-II.7843.32.2020 ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin zgłosił zamiar budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego, jed. ewid. Strzelce Krajeńskie, obr. 0017, dz. nr 491/2 nie wniesiono sprzeciwu
2. IB-II.7843.23.2020 ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań zgłosił zamiar budowy sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV, jed. ewid. Świebodzin obr. 0002 Chociule, dz. nr 100/5, 354/3, 354/6, 356/1, 357/10, 378/1 nie wniesiono sprzeciwu
1. IB-II.7843.5.2020  Pan Grzegorz Świątek zgłosił zamiar budowy sieci wodociągowej w ul. Kożuchowskiej w Zielonej Górze, jed. ewid. 086201_1 m. Zielona Góra, obr. 0029, dz. nr 101 nie wniesiono sprzeciwu     

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Wencel Katarzyna 2020-01-21 09:57
Aktualizacja publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-03-11 11:35
Wytworzenie publikacji
Andrzej Majchrzycki 2021-01-29 11:30
Zatwierdzenie
Jolanta Rajchert 2021-01-29 11:30
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry