Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Zgloszenia 2020

Lp.

Nr zgłoszenia

Nazwa inwestycji

Sposób

rozpatrzenia

19. IB-II.7843.199.2020 ENEA Operator Sp. z o.o. zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej NN i złącza ZK1x-1P w Zielonej Górze przy ul. Ochla-Kożuchowska, dz. nr 995 obr.0047 Ochla, jed. ewid. 086201_1 Zielona Góra.  
18. IB-II.7843.187.2020 Prezydent Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra zgłosił zamiar przebudowy drogi wojewódzkiej nr 280 [km 6+447,18 - km 6+795,77] w zakresie budowy chodnika oraz oświetlenia drogowego w ramach zadania pn. "Budowa chodnika wraz z oświetleniem w ul. Przylep-Solidarności w Zielonej Górze".  
17. IB-II.7843.173.2020 Pan Grzegorz Chamera zgłosił zamiar budowy odcinka sieci wodociągowej ul. Przylep - Solidarności, dz. nr 160/2 obr. 60.  
16. IB-II.7843.127.2020 ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań zgłosiła zamiar budowy sieci energetycznej kablowej nN 0,4 kV w m. Zielona Góra ul. Ochla-Kożuchowska, w pasie drogi wojewódzkiej nr 279, dz. nr 994 obręb 47. nie wniesiono sprzeciwu
15. IB-II.7843.110.2020 ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań zgłosiła zamiar budowy sieci energetycznej kablowej nN 0,4 kV w pasie drogi wojewódzkiej nr 280 zasil. tablice świetlne MZK przystanek nr 27 w Zielonej Górze il. Przylep-Solidarności, dz. nr 160/4 nie wniesiono sprzeciwu
14. IB-II.7843.108.2020 EWE Energia Sp. z o.o., ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Międzyrzecz zgłosił zamiar budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia dn 63 PE-HD w m. Wędrzyn, jed. ew. 080704_5 Sulęcin, obr. 0054 Żubrów, dz. nr 41/2, 99/8, kat. XXVI nie wniesiono sprzeciwu
13. IB-II.7843.102.2020 Saller Polbau Sp. z o.o. Poland Projekt Kappa Sp. K., ul. Wyścigowa 56c, 53-012 Wrocław zgłosił zamiar przebudowy i rozbudowy zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 287 (ul. Wrocławska) na drogę wewnętrzną (ul. Szymborskiej) wraz z przebudową pasa drogi wojewódzkiej nr 287 w zakresie przebudowy ścieżki rowerowej i budowy chodnika oraz budowy sieci elektroenergetycznej Nn 0,4 kV oświetlenia drogowego wraz z likwidacją części rowu i przepustu,jed. ew. 081106_4 Lubsko-Miasto, obr. 0003 Lubsko, dz. nr 517, 518 nie wniesiono sprzeciwu
12. IB-II.7843.91.2020 EWE Energia Sp. z o.o., ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Międzyrzecz zgłosił zamiar rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Leśniowie Wielkim w pasie drogi wojewódzkiej nr 279, dz. nr 486, obr. 0005 Leśniów Wielki, jed. ew. 080903_5 Czerwieńsk nie wniesiono sprzeciwu
11. IB-II.7843.26.2020 Rejonowy Zarząd Infrastruktury zgłosił zamiar rozbiórki odcinka linii elektroenergetycznej napowietrznej nn nr 309 3 i budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn 309 3  w Sulechowie, obr. 0016 Mozów, dz. nr 377/2 nie wniesiono sprzeciwu
10. IB-II.7843.80.2020 EWE Energia Sp. z o.o., ul. 30 Stycznia 67, 66-33 Międzyrzecz zgłosił zamiar rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Zielonej Górze ul. Łężyca-Odrzańska, ul. Łężyca- Willowa w pasie drogi wojewódzkiej nr 281, dz. nr 332, obr. 0059 nie wniesiono sprzeciwu
9. IB-II.7843.53.2020 Rejonowy Zarząd Infrastruktury zgłosił zamiar budowy kanalizacji deszczowej w ramach uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie JW Czerwieńsk  wniesiono sprzeciw
8. IB-II.7843.45.2020 ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań zgłosiła zamiar rozbudowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej dla zasilania energią elektryczną budynku warsztatowo-magazynowego na dz. nr 2949/3 oraz stacji bazowej telefonii komórkowej ZAG3005 na dz. nr 2949/13 w m. Żagań ul. Tartakowa, przez dz. nr 3827. nie wniesiono sprzeciwu
7. IB-II.7843.43.2020 ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn 0,4 kV w m. Zielona Góra, ul. Zawada-Stolarska dla zasilania energią elektryczną domów jednorodzinnych, przez dz. nr 1087/3 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 279 (Zawada-Wysokie) od km 0+500,00+0+510,00. nie wniesiono sprzeciwu
6. IB-II.7843.42.2020 ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn 0,4 kV w m. Świdnica, ul. Wypoczynek dla zasilania energią elektryczną domów jednorodzinnych, przez dz. nr 290 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 279 (Zawada-Wysokie) od km 28+600,00+28+640,00. nie wniesiono sprzeciwu
5. IB-II.7843.40.2020 ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej - linii kablowej nn dla zasilania energią elektryczną stacji paliw APEXIM AB na dz. nr 249/2, budynku mieszkalnego na dz. 190/6 oraz Halę ZGK na dz. nr 250/20 w m. Przewóz Pl. Targowy, przez dz. nr 107/3, 214/5, 214/6 ul. Wojska Polskiego. nie wniesiono sprzeciwu 
4.  IB-II.7843.37.2020 Gmina Iłowa, ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa zgłosiła zamiar rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w rejonie ul. Traugutta w m. Iłowa, jed. ewid. 081004_4 Iłowa - miasto., obr. 0001, dz. nr 1168 nie wniesiono sprzeciwu
3. IB-II.7843.32.2020 ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin zgłosił zamiar budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego, jed. ewid. Strzelce Krajeńskie, obr. 0017, dz. nr 491/2 nie wniesiono sprzeciwu
2. IB-II.7843.23.2020 ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań zgłosił zamiar budowy sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV, jed. ewid. Świebodzin obr. 0002 Chociule, dz. nr 100/5, 354/3, 354/6, 356/1, 357/10, 378/1 nie wniesiono sprzeciwu
1. IB-II.7843.5.2020  Pan Grzegorz Świątek zgłosił zamiar budowy sieci wodociągowej w ul. Kożuchowskiej w Zielonej Górze, jed. ewid. 086201_1 m. Zielona Góra, obr. 0029, dz. nr 101 nie wniesiono sprzeciwu     

Redakcja strony: Zgloszenia 2020Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 75709

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”