• język migowy
BIP
Grafika BIP

Zgłoszenia 2022

Lp.

Numer zgłoszenia

Nazwa inwestycji

Sposób

rozpatrzenia

26.

IB-II.7843.181.2022

ATC DEVELOPMENT Sp.z o.o.,ul. Stacha Świstackiego 25/1a,50-430 Wrocław, zgłosiła zamiar budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE 90 mm, jednostka ewidencyjna 080405_2, Gmina Nowa Sól,obręb 0009 Lubieszów, działka  numer ewidencji gruntu 37.  
25.

IB-II.7843.176.2022

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 61-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na działce  numer ewidencyjny gruntu 638 do zasilania domu jednorodzinnego w miejscowości  Kije na działce numer ewidencyjny gruntu 206/10.  
24.

IB-II.7843.166.2022

PGE Energia Ciepła S.A.,ul. Złota 59,00-120 Warszawa, zgłosiła zamiar budowy sieci cieplnej preizolowanej wysokoparametrowej w Gorzowie Wlkp., obręb ewidencyjny 2 Górczyn, działka numer ewidencyjny 2307/3 ul. St. Wyszyńskiego.   
23.

IB-II.7843.153.2022

Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 1, 67-400 Wschowa, zgłosiła zamiar budowy sieci wodociągowej wraz z hydrantami przeciwpożarowymi obręb 0001 Wschowa, dz. nr 1922.  
22.

IB-II.7843.144.2022

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 61-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na działce numer 610/1 w miejscowości Sława do zasilania w energię elektryczną budynku letniskowego na działce numer 3080/5.  
21.

IB-II.7843.135.2022

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, zgłosiła zamiar budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE 160 mm, droga krajowa nr 12 i 27 w miejscowości Żary obr. 0007, dz. nr 58/8, 58/9, 703/7, 704/1, 704/3, 705.  
20.

IB-II.7843.128.2022

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 61-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na dz. nr 24/3 w miejscowości Chlastawa do zasilania w energię elektryczna domu jednorodzinnego na dz. nr 4/18.  
19.

IB-II.7843.111.2022

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 61-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV  na działkach nrumer ewidencyjny gruntu: 648/33, 648/31, 646/1 w miejscowości Sława do zasilania w energię elektryczną lokali mieszkalnych na działce numer ewidencyjny gruntu 651/11. nie wniesono sprzeciwu
18.

IB-II.7843.86.2022

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 61-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV jednostka  ewidencyjna Wschowa, obręb ewidencyjny 0001 Dębowa Łęka, działka numer ewidencyjny gruntu 37. nie wniesiono sprzeciwu
17.

IB-II.7843.85.2022

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 61-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV do zasilania domu jednorodzinnego w miejscowości Droszków ul. 3 Maja działka numer ewidencyjny gruntu 235/2. nie wniesiono sprzeciwu
16.

IB-II.7843.84.2022

PGE Energia Ciepła S.A., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, zgłosiła zamiar budowy sieci cieplnej preizolowanej wysokoparametrowej w Gorzowie Wlkp., obręb ewidencyjny 2 Górczyn, działki numer ewidencyjny : 636/16, 2307/3. nie wniesiono sprzeciwu
15.

IB-II.7843.81.2022

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 61-479 Poznań zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 280 dla zasilania stacji paliw, obr. 0001 Czerwieńsk, dz. nr 552. nie wniesiono sprzeciwu
14.

IB-II.7843.68.2022

Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.ul. Święty Wojciech 46, 64-300 Międzyrzecz, zgłosiło zamiar budowy kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym, przejście pod torami kolejowymi linii 375 Międzyrzecz-Toporów w km 2+630, jednostka ewidencyjna 080303_5, obręb ewidencyjny 0013, działka numer ewidencyjny 56, kat. XXVI. nie wniwsiono sprzeciwu
13.

IB-II.7843.67.2022

PGE Energia Ciepła S.A., ul. Złota 59 00-120 Warszawa, zgłosiła zamiar budowy kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z istniejącego parkingu oraz dachu istniejącego budynku przy ul. Teatralnej 28 w Gorzowie Wlkp., obręb ewidencyjny 0010, działka numer ewidencyjny gruntu 1. wycofano zgłoszenie
12.

IB-II.7843.66.2022

Państwo Dorian i Ewa Oleszek zgłosili zamiar budowy sieci wodociągowej ø125PE z wpięciem do istniejącej sieci  ø160 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej numer 283, działka numer ewidencyjny gruntu 753 w miejscowości Bobrowice. nie wniesiono sprzeciwu
11.

IB-II.7843.58.2022

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, zgłosiła zamiar budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE 90 mm i PE 63 na działkach numer ewidencyjny gruntu: 1528, 849/9 obręb 0002 Bojadła, jednostka ewidencyjna Bojadła. nie wniesiono sprzeciwu
10.

IB-II.7843.54.2022

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV  na działce numer ewidencyjny gruntu 638 (droga wojewódzka numer 277) do zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach numer: 206/15, 206/14, 206/13 w miejscowości Kije.  
9.

IB-II.7843.51.2022

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Zabór, ul. Miętowa (przez działki numer: 163, 143/5, 105/1, 106) dizłaka numer 143/5 obręb ewidencyjny 0008 jednostka ewidencyjna 080909_2 Zabór. nie wniesiono sprzeciwu 
8.

IB-II.7843.46.2022

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, zgłosiła zamiar budowy gazociągu średniego ciśnienia DN 90 PE 100 SDR 17 przy ul. Owczej w Gorzowie Wlkp., działka nr 1900 obręb 0010 Zamoście. nie wniesiono sprzeciwu
7.

IB-II.7843.44.2022

Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Chrobrego 1, 67-300 Szprotawa, zgłosiły zamiar budowy sieci wodociągowej tranzytowej wraz z infrastruktura towarzyszącą na trasie Siecieborzyce-Długie w pasie drogi wojewódzkiej nr 297, działka nr 632/1 obręb 0006 Długie. nie wniesiono sprzeciwu
6.

IB-II.7843.38.2022

Eko Projekt Development Sp. z o.o., ul. Murawa 31, 61-655 Poznań, zgłosiła zamiar budowy gazociągu średniego ciśnienia DN90 PE 100 SDR 17,6 na działce numer ewidencyjny gruntu 68 przy ul. Wojska Polskiego w Słubicach, obręb 0001 wraz z przyłączami gazu średniego ciśnienia DN 25 nie wniesono sprzeciwu 
5.

IB-II.7843.37.2022

Gmina Przytoczna, ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna, zgłosiła zamiar budowy wodociagowej sieci rozdzielczej na działce numer ewidencyjny gruntu  507 obręb ewidencyjny 0013 Wierzbno jednostka ewidencyjna Przytoczna, pas linii kolejowej Międzychód -Skwierzyna w km 69,32. nie wniesiono sprzeciwu
4.

IB-II.7843.36.2022

Zakład Usług Wodno-Ściekowych, ul. Krótka 9, 69-100 Słubice, zgłosił zamiar budowy sieci wodociągowej na Osiedlu Północnym w Słubicach, obręb 0002, działka numer ewidencyjny gruntu 1/1. nie wniesiono sprzeciwu 
3.

IB-II.7843.34.2022

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV dla zasilania domów jednorodzinnych, jednostka ewidencyjna 086201_1 Zielona Góra, obręb 0046 Kiełpin, działka numer ewidencyjny gruntu 151/1. nie wniesiono sprzeciwu 
2.

IB-II.7843.14.2022

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV jednostka ewidencyjna 081203 _5 Wschowa, obręb ewidencyjny 0002 Hetmanice, działka nr 308. nie wniesono sprzeciwu
1.

IB-II.7843.10.2022

Gmina Dąbie, ul. Szeroka 4, 66-615 Dąbie, zgłosiła zamiar budowy sieci sieci kanalizacji sanitarnej  ciśnieniowej Łagów-Gronów, pas drogi krajowej nr 32 działki numer ewidencyjny grumtu: 176/1, 214, obręb 0010 Łagów, 182, 315 obręb 0007 Gronów. nie wniesono sprzeciwu

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Majchrzycki Andrzej 2022-01-12 13:06
Aktualizacja publikacji
Majchrzycki Andrzej 2022-05-20 09:29
Wytworzenie publikacji
Danuta Rajchel 2022-05-20 09:29
Zatwierdzenie
Katarzyna Kis 2022-05-20 09:29
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry