• język migowy
BIP
Grafika BIP

Zgłoszenia 2022

Lp.

Numer zgłoszenia

Nazwa inwestycji

Sposób

rozpatrzenia

49.

IB-II.7843.340.2022

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 61-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, w miejscowości Łaz, dla zasilania w energię elektryczną domu jednorodzinnego, przez dz. nr 31/2, 37/22 w jednostce ewidencyjnej 080909_2 Zabór, obręb ewidencyjny 0004 Łaz, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 282 (Wilkanowo-Bojadła), klasy Z, od km 21+300,00 + 21+350,00.  
48.

IB-II.7843.333.2022

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o, ul. W. Bandrowskiego 16,33-100 Tarnów, zgłosiła zamiar budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogi krajowej nr 12 (dz. nr 251/1, obręb ewidencyjny 0007 Dziećmiarowice, jednostka ewidencyjna 081007_5 Szprotawa).  
47.

IB-II.7843.322.2022

PGE Energia Ciepła S.A.,ul. Złota 59,00-120 Warszawa, zgłosiła zamiar budowy sieci cieplnej preizolowanej wysokoparametrowej, o średnicy 2 x 273/400 od ul. Dworcowej do Al.. 11 Listopada w Gorzowie Wielkopolskim z przyłączami cieplnymi oraz z przyłączeniem sieci cieplnej preizolowanej 2 x 114,3/200 zasilającej w energię cieplną osiedle budynków mieszkalnych przy ul. Żelaznej w Gorzowie Wielkopolskim (identyfikatory działek: 086101_1.0006.2571, 086101_1.0006.2567/1).   
46.

IB-II.7843.321.2022

Zarząd Dróg Wojewódzkich, al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Górarozbiórka, zgłosił zamiar  budowy sieci elektroenergetycznej  - działki ewidencyjne o identyfikatorach: 081202_5.0001.346/2, 081202_5.0001.423.  
45.

IB-II.7843.320.2022

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o, ul. W. Bandrowskiego 16,33-100 Tarnów, zgłosiła zamiar budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE 160 mm, działka numer ewidencyjny gruntu 151, obręb 0010 Kartowice, jednostka  ewidencyjna Szprotawa - obszar wiejski.  
44.

IB-II.7843.317.2022

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 61-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, w pasie drogowym drogi krajowej numer 32 w miejscowości Leśniów Wielki, diałka numer 181, obręb 0005, jednostka ewidencyjna 080803_5 Czerwieńsk - obszar wiejski.  
43.

IB-II.7843.301.2022

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa zagłosiła zamiar budowy odcinka sieci kanalizacyjnej (kanalizacja deszczowa) wraz z wyposażeniem w pasie drogi ekspresowej S3, jednostka ewidencyjna 086201_1 obręb ewidencyjny 0057 Zawada działki nr ewidencyjny 467/14, 467/5.  
42.

IB-II.7843.289.2022

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, zgłosiła budowę gazociągu średniego ciśnienia Ø90 na dz. nr 78 w miejscowości Stare Kurowo,jednostka ewidencyjna 080603_2 obr. 0003. nie wniesono sprzeciwu
41.

IB-II.7843.272.2022

Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 1, 67-400 Wschowa, zgłosiła zamiar rozbudowy  sieci wodociągowej, obręb 0001 Wschowa, działka numer ewidencyjny gruntu 1922. nie wniesono sprzeciwu
40.

IB-II.7843.269.2022

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM sp. zo.o., ul.  Elektryczna 9, 67-120 Kożuchów, zgłosiło zamiar budowy rurociągu tłocznego Ø90 oraz odcinka kanału grawitacyjnego Ø200 w pasie drogi wojewódzkiej numer 283, działka numer ewidencyjny 144/4 obręb 0003 Czciradz.  
39.

IB-II.7843.268.2022

DINO Polska S.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, zgłosiła zamiar  przebudowa i rozbudowa kablowej sieci elektroenergetycznej nN o,4 kV obręb 0017 Olbrachtów, działka numer ewidencyjny gruntu 260.   
38.

IB-II.7843.255.2022

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 61-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, na działce numer ewidencyjny gruntu 84 w miejscowości Kolesin do zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce numer ewidencyjny gruntu 309. nie wniesiono sprzeciwu
37.

IB-II.7843.245.2022

PKP PLK S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, zgłosiły zamiar budowy linii zasilającej dla obsługi obiektu radiokomunikacyjnego 11106_L358B_MokryMlyn_002 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-r, działka numer ewidencyjny gruntu 958AM_141.1, obręb 0015 Szczawno. przekazano według właściwości 
36.

IB-II.7843.244.2022

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 61-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej numer 279 w miejscowości Leśniów Wielki, działka  numer ewidencyjny gruntu 292 gmina Czerwieńsk. nie wniesiono sprzeciwu
35.

IB-II.7843.234.2022

DINO Polska S.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, zgłosiła zamiar rozbudowy sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 305 ul. Wolsztyńska w miejscowości Wschowa, obręb ewidencyjny 0008, działka numer ewidencyjny gruntu 191. nie wniesiono sprzeciwu
34.

IB-II.7843.219.2022

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 61-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, w m. Dobroszów Wielki, przez działkę numer ewidencyjny 221/2 obręb 0005, jednostka ewidencyjna Nowogród Bobrzański. nie wniesiono sprzeciwu
33.

IB-II.7843.218.2022

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wielkopolski, zgłosiło zamiar budowy sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 110PE w ul. Polnej w miejscowości Łupowo, obręb 0003, działka numer ewidencyjny gruntu 44/8. nie wniesiono sprzeciwu
32.

IB-II.7843.215.2022

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 61-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV, w pasie drogi wojewódzkiej numer 283, działka nr 228/3 zasilajacej kamienicę - lokale mieszkalne w m. Zielona Góra ul. Jędrzychowska 38a, działka numer 59/3.  
31.

IB-II.7843.203.2022

EWE Energia Sp. z o.o, ul.30 Stycznia 67,66-300 Międzyrzecz, zgłosiła zamiar rozbudowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Podbrzeziu Dolnym, ul. Nowosolna, działki numer ewidencyjny gruntu:  474/4, 474/3, 292/2 obręb ewidencyjny 0011, w pasie drogi wojewódzkiej numer 297. nie wniesiono sprzeciwu
30.

IB-II.7843.198.2022

Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Zjednoczenia 110A, 65-120 Zielona Góra, zgłosiły zamiar budowy sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochla w Zielonej Górze, w ul. Ochla-Terlikowskiego, dz. nr 966 obręb ewidencyjny 0047.   nie wniesiono sprzeciwu 
29.

IB-II.7843.194.2022

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wlkp., ul. Żeglarska 16, 66-400 Gorzów Wlkp, zgłosiła zamiar budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE 160 mm, droga krajowa nr 12 i 27 w miejscowości Żary obr. 0007, dz. nr 58/8, 58/9, 703/7, 704/1, 704/3, 705. nie wniesiono sprzeciwu
28.

IB-II.7843.189.2022

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o, ul. W. Bandrowskiego 16,33-100 Tarnów, zgłosiła zamiar budowy, sieci gazowej średniego ciśnienia PE 90 mm oraz PR 63 mm w m. Konotop, obr. 0003, działki numer ewidencyjny gruntu 632/6, 632/15, 633/2, 632/14, 622, 632/12. nie wniesono sprzeciwu
27.

IB-II.7843.185.2022

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o, ul. W. Bandrowskiego 16,33-100 Tarnów, zgłosiła zamiar budowy gazociągu średniego ciśnienia DN90 PE 100 SDR 11,  działka numer ewidencyjny gruntu 675/1 w Santoku ul. Gralewska. nie wniesiono sprzeciwu
26.

IB-II.7843.181.2022

ATC DEVELOPMENT Sp.z o.o.,ul. Stacha Świstackiego 25/1a,50-430 Wrocław, zgłosiła zamiar budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE 90 mm, jednostka ewidencyjna 080405_2, Gmina Nowa Sól,obręb 0009 Lubieszów, działka  numer ewidencji gruntu 37. nie wniesiono sprzeciwu 
25.

IB-II.7843.176.2022

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 61-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na działce  numer ewidencyjny gruntu 638 do zasilania domu jednorodzinnego w miejscowości  Kije na działce numer ewidencyjny gruntu 206/10. nie wniesiono sprzeciwu
24.

IB-II.7843.166.2022

PGE Energia Ciepła S.A.,ul. Złota 59,00-120 Warszawa, zgłosiła zamiar budowy sieci cieplnej preizolowanej wysokoparametrowej w Gorzowie Wlkp., obręb ewidencyjny 2 Górczyn, działka numer ewidencyjny 2307/3 ul. St. Wyszyńskiego.  nie wniesiono sprzeciwu
23.

IB-II.7843.153.2022

Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 1, 67-400 Wschowa, zgłosiła zamiar budowy sieci wodociągowej wraz z hydrantami przeciwpożarowymi obręb 0001 Wschowa, dz. nr 1922.  sprzeciw 20.06.2022 r.
22.

IB-II.7843.144.2022

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 61-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na działce numer 610/1 w miejscowości Sława do zasilania w energię elektryczną budynku letniskowego na działce numer 3080/5. nie wniesiono sprzeciwu
21.

IB-II.7843.135.2022

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, zgłosiła zamiar budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE 160 mm, droga krajowa nr 12 i 27 w miejscowości Żary obr. 0007, dz. nr 58/8, 58/9, 703/7, 704/1, 704/3, 705. nie wniesono sprzeciwu
20.

IB-II.7843.128.2022

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 61-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na dz. nr 24/3 w miejscowości Chlastawa do zasilania w energię elektryczna domu jednorodzinnego na dz. nr 4/18. nie wniesono sprzeciwu
19.

IB-II.7843.111.2022

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 61-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV  na działkach nrumer ewidencyjny gruntu: 648/33, 648/31, 646/1 w miejscowości Sława do zasilania w energię elektryczną lokali mieszkalnych na działce numer ewidencyjny gruntu 651/11. nie wniesono sprzeciwu
18.

IB-II.7843.86.2022

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 61-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV jednostka  ewidencyjna Wschowa, obręb ewidencyjny 0001 Dębowa Łęka, działka numer ewidencyjny gruntu 37. nie wniesiono sprzeciwu
17.

IB-II.7843.85.2022

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 61-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV do zasilania domu jednorodzinnego w miejscowości Droszków ul. 3 Maja działka numer ewidencyjny gruntu 235/2. nie wniesiono sprzeciwu
16.

IB-II.7843.84.2022

PGE Energia Ciepła S.A., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, zgłosiła zamiar budowy sieci cieplnej preizolowanej wysokoparametrowej w Gorzowie Wlkp., obręb ewidencyjny 2 Górczyn, działki numer ewidencyjny : 636/16, 2307/3. nie wniesiono sprzeciwu
15.

IB-II.7843.81.2022

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 61-479 Poznań zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 280 dla zasilania stacji paliw, obr. 0001 Czerwieńsk, dz. nr 552. nie wniesiono sprzeciwu
14.

IB-II.7843.68.2022

Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.ul. Święty Wojciech 46, 64-300 Międzyrzecz, zgłosiło zamiar budowy kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym, przejście pod torami kolejowymi linii 375 Międzyrzecz-Toporów w km 2+630, jednostka ewidencyjna 080303_5, obręb ewidencyjny 0013, działka numer ewidencyjny 56, kat. XXVI. nie wniwsiono sprzeciwu
13.

IB-II.7843.67.2022

PGE Energia Ciepła S.A., ul. Złota 59 00-120 Warszawa, zgłosiła zamiar budowy kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z istniejącego parkingu oraz dachu istniejącego budynku przy ul. Teatralnej 28 w Gorzowie Wlkp., obręb ewidencyjny 0010, działka numer ewidencyjny gruntu 1. wycofano zgłoszenie
12.

IB-II.7843.66.2022

Państwo Dorian i Ewa Oleszek zgłosili zamiar budowy sieci wodociągowej ø125PE z wpięciem do istniejącej sieci  ø160 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej numer 283, działka numer ewidencyjny gruntu 753 w miejscowości Bobrowice. nie wniesiono sprzeciwu
11.

IB-II.7843.58.2022

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, zgłosiła zamiar budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE 90 mm i PE 63 na działkach numer ewidencyjny gruntu: 1528, 849/9 obręb 0002 Bojadła, jednostka ewidencyjna Bojadła. nie wniesiono sprzeciwu
10.

IB-II.7843.54.2022

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV  na działce numer ewidencyjny gruntu 638 (droga wojewódzka numer 277) do zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach numer: 206/15, 206/14, 206/13 w miejscowości Kije. nie wniesiono sprzeciwu
9.

IB-II.7843.51.2022

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w miejscowości Zabór, ul. Miętowa (przez działki numer: 163, 143/5, 105/1, 106) dizłaka numer 143/5 obręb ewidencyjny 0008 jednostka ewidencyjna 080909_2 Zabór. nie wniesiono sprzeciwu 
8.

IB-II.7843.46.2022

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, zgłosiła zamiar budowy gazociągu średniego ciśnienia DN 90 PE 100 SDR 17 przy ul. Owczej w Gorzowie Wlkp., działka nr 1900 obręb 0010 Zamoście. nie wniesiono sprzeciwu
7.

IB-II.7843.44.2022

Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Chrobrego 1, 67-300 Szprotawa, zgłosiły zamiar budowy sieci wodociągowej tranzytowej wraz z infrastruktura towarzyszącą na trasie Siecieborzyce-Długie w pasie drogi wojewódzkiej nr 297, działka nr 632/1 obręb 0006 Długie. nie wniesiono sprzeciwu
6.

IB-II.7843.38.2022

Eko Projekt Development Sp. z o.o., ul. Murawa 31, 61-655 Poznań, zgłosiła zamiar budowy gazociągu średniego ciśnienia DN90 PE 100 SDR 17,6 na działce numer ewidencyjny gruntu 68 przy ul. Wojska Polskiego w Słubicach, obręb 0001 wraz z przyłączami gazu średniego ciśnienia DN 25 nie wniesono sprzeciwu 
5.

IB-II.7843.37.2022

Gmina Przytoczna, ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna, zgłosiła zamiar budowy wodociagowej sieci rozdzielczej na działce numer ewidencyjny gruntu  507 obręb ewidencyjny 0013 Wierzbno jednostka ewidencyjna Przytoczna, pas linii kolejowej Międzychód -Skwierzyna w km 69,32. nie wniesiono sprzeciwu
4.

IB-II.7843.36.2022

Zakład Usług Wodno-Ściekowych, ul. Krótka 9, 69-100 Słubice, zgłosił zamiar budowy sieci wodociągowej na Osiedlu Północnym w Słubicach, obręb 0002, działka numer ewidencyjny gruntu 1/1. nie wniesiono sprzeciwu 
3.

IB-II.7843.34.2022

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV dla zasilania domów jednorodzinnych, jednostka ewidencyjna 086201_1 Zielona Góra, obręb 0046 Kiełpin, działka numer ewidencyjny gruntu 151/1. nie wniesiono sprzeciwu 
2.

IB-II.7843.14.2022

ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, zgłosiła zamiar budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV jednostka ewidencyjna 081203 _5 Wschowa, obręb ewidencyjny 0002 Hetmanice, działka nr 308. nie wniesono sprzeciwu
1.

IB-II.7843.10.2022

Gmina Dąbie, ul. Szeroka 4, 66-615 Dąbie, zgłosiła zamiar budowy sieci sieci kanalizacji sanitarnej  ciśnieniowej Łagów-Gronów, pas drogi krajowej nr 32 działki numer ewidencyjny grumtu: 176/1, 214, obręb 0010 Łagów, 182, 315 obręb 0007 Gronów. nie wniesono sprzeciwu

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Majchrzycki Andrzej 2022-01-12 13:06
Aktualizacja publikacji
Majchrzycki Andrzej 2022-09-27 10:09
Wytworzenie publikacji
Andrzej Majchrzycki 2022-09-27 10:09
Zatwierdzenie
Katarzyna Kis 2022-09-27 10:09
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry