Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Rok 2016

Dochody Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego

za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

 
Lp. Tytuł Kwota w tys. zł
1 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne  4 508,5
2 Opłaty paszportowe 2 578,1
3 Opłaty legalizacyjne i kary nadzoru budowlanego 262,0
 4 Opłaty za pozwolenie na zatrudnienie  475,9
5 Opłaty egzaminacyjne  7,2
6 Opłaty za karty pobytu 146,7
7 Opłaty za wpisy do rejestru ZOZ 39,6

Redakcja strony: Rok 2016Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 397

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Informacja w sprawie wyboru oferty w konkursie ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność zakładu fotograficznego           KOMUNIKAT WOJEWODY LUBUSKIEGO W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTEGO KONKURSU GRANTOWEGO NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ           Ostateczna lista zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych