Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Rok 2015

Dochody Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego

za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Lp. Tytuł Kwota w tys. zł
1 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne  18 199,6
2 Opłaty paszportowe 2 221,8
3 Opłaty legalizacyjne i kary nadzoru budowlanego  412,4
 4  Opłaty za pozwolenie na zatrudnienie  343,6
5 Opłaty egzaminacyjne  16,6
6 Opłaty za karty pobytu  89,4
7 Opłaty za wpisy do rejestru ZOZ  43,6

Redakcja strony: Rok 2015Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 66181

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

OGŁOSZENIE o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”