Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Rok 2012

Dochody Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego

za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012r.

Lp. Tytuł Kwota w tys. zł
1 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 18 728,4
2 Opłaty paszportowe 3 029,1
3 Opłaty legalizacyjne i kary nadzoru budowlanego 344,8
4 Opłaty egzaminacyjne 75,2
5 Opłaty za karty pobytu 35,7
6 Opłaty za wpisy do rejestru ZOZ 66,4

Redakcja strony: Rok 2012Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 65577

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

OGŁOSZENIE o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”