Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Rok 2013

Dochody Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego

za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013r.

Lp. Tytuł Kwota w tys. zł
1 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 15 654,7
2 Opłaty paszportowe 2 703,4
3 Opłaty legalizacyjne i kary nadzoru budowlanego 511,6
 4  Opłaty za pozwolenie na zatrudnienie 120,4 
5 Opłaty egzaminacyjne 5,9
6 Opłaty za karty pobytu 38,0
7 Opłaty za wpisy do rejestru ZOZ 56,9

Redakcja strony: Rok 2013Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1170

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Informacja w sprawie wyboru oferty w konkursie ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność zakładu fotograficznego           KOMUNIKAT WOJEWODY LUBUSKIEGO W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTEGO KONKURSU GRANTOWEGO NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ           Ostateczna lista zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych