Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Zaświadczenia do celów emerytalno - rentowych - pracownicy Urzędu

 

  KARTA USŁUGI  

 

Uzyskanie zaświadczenia do celów emerytalno-rentowych byłych pracowników LUW oraz obecnie zatrudnionych – Rp-7
Co chcę załatwić? Uzyskać zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (Rp-7) do celów emerytalno-rentowych
Kogo dotyczy? Dotyczy byłych pracowników LUW oraz  pracowników obecnie zatrudnionych
Co przygotować?

Przygotuj:

 • Dowód osobisty
 • Odpis aktu zgonu w przypadku ubiegania się o rentę rodzinną
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Musisz dostarczyć odręcznie napisane pismo lub wniosek zawierający następujące informacje:

 • imię i nazwisko
 • nazwisko rodowe
 • data urodzenia
 • imiona rodziców
 • wydział, okres zatrudnienia, stanowisko, sposób rozwiązania umowy o pracę, okresy przebywania
 • na urlopach wychowawczych i bezpłatnych, okres służby wojskowej
 • adres do korespondencji


Wzór wniosku


Jak wypełnić dokumenty? W przypadku trudności z wypełnieniem wniosku  informacji udzielają pracownicy archiwum zakładowego.
Ile muszę zapłacić? Za złożenie wniosku nic nie zapłacisz
Kiedy złożyć dokumenty? Dokumenty możesz złożyć jeżeli byłeś pracownikiem LUW albo obecnie zatrudnionym i ubiegasz się o świadczenia emerytalno-rentowe
Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek możesz wysłać do nas:

pocztą tradycyjną:

 • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.
 • Delegatura Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze
  ul. Podgórna 7
  65-057 Zielona Góra


złożyć osobiście w:

 • Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. - Kancelarii ogólnej – pokój 32  (tel. 95 7851 613)
 • Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – pokój 128 (tel. 68 4527 100)


mailem na adres (wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym):

 • urzad.wojewodzki[at]lubuskie.uw.gov.pl
 • delegatura[at]lubuskie.uw.gov.pl 


poprzez elektroniczną platformę ePUAP

 

Co zrobi urząd?

Rozpatrzymy wniosek i prześlemy odpowiedź pod wskazany adres lub po wcześniejszym uzgodnieniu możesz ją odebrać osobiście po okazaniu dowodu tożsamości

Jaki jest czas realizacji? Wydanie informacji powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy  szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
Jak się odwołać? W tej sprawie odwołanie nie przysługuje
Informacje dodatkowe  
Podstawa prawna Ustawa z dn. 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153 poz. 1227 ze zm.)

Redakcja strony: Zaświadczenia do celów emerytalno - rentowych - pracownicy UrzęduRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 22798

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

OGŁOSZENIE o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”