Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Dyrektora Generalnego

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji druków kart przydziału do formacji obrony cywilnej przechowywanych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

ZARZĄDZENIE NR 5 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji druków kart przydziału do formacji obrony cywilnej przechowywanych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego

ZARZĄDZENIE NR 4 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 23 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej niezbędnych informacji do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Polityki Zarządzania Wiekiem w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

ZARZĄDZENIE NR 3 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 20 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania  Zespołu ds. Polityki Zarządzania Wiekiem w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

w sprawie ustanowienia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

ZARZĄDZENIE NR 2 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ustanowienia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania asystentów osób niepełnosprawnych słuchowo oraz asystentów osób niepełnosprawnych ruchowo

ZARZĄDZENIE NR 1 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 13 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania asystentów osób niepełnosprawnych słuchowo oraz asystentów osób niepełnosprawnych ruchowo

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Biura Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

ZARZĄDZENIE NR 42 DYREKTORA GENRALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Biura Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Budżetu i Finansów Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

ZARZĄDZENIE NR 41 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 13 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Budżetu i Finansów Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

ZARZĄDZENIE NR 40 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo- księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania pn.: „Dostawa systemu ściany wizyjnej wraz z jej montażem i uruchomieniem na potrzeby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.”

ZARZĄDZENIE NR 39 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania pn.: „Dostawa systemu ściany wizyjnej wraz z jej montażem i uruchomieniem na potrzeby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.”

zmieniajace zarządzenie w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej

ZARZĄDZENIE NR 38  DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO  W GORZOWIE WLKP. z dnia 15 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Drukuj Liczba odwiedzin: 233547

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Obwieszczenie - NZA/ 2612 /KPR-4b-070-38/2020 Centralny Port Komunikacyjny           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”