Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Dyrektora Generalnego

w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp

ZARZĄDZENIE NR 17 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ” w ramach projektu „Witajcie w Polsce!

ZARZĄDZENIE NR 16 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ” w ramach projektu „Witajcie w Polsce! –  doskonalenie jakości obsługi cudzoziemców w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim”, realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020.

w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnej na egzamin kończący służbę przygotowawczą

ZARZĄDZENIE NR 15 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnej na egzamin kończący służbę przygotowawczą

w sprawie ustalenia procedury naboru do służby cywilnej w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

ZARZĄDZENIE NR 14 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia procedury naboru do służby cywilnej w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

w sprawie ustalenia zasad organizacji i realizacji szkoleń oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

ZARZĄDZENIE NR 13 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad organizacji i realizacji szkoleń oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania pn.: „Dostawa mebli biurowych na potrzeby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

ZARZĄDZENIE NR 12 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania pn.: „Dostawa mebli biurowych na potrzeby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ” w ramach projektu „Witajcie w Polsce! – doskonalenie jakości obsługi cudzoziemców w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim”, realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020.

w sprawie powołania Zespołu ds. Polityki Zarządzania Wiekiem w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

ZARZĄDZENIE NR 11 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w Gorzowie Wlkp. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Polityki Zarządzania Wiekiem w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

w sprawie powołania w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim Koordynatora oraz grup samooceny Wspólnej Metody Oceny (CAF)

ZARZĄDZENIE NR  10 DYREKTORA GENERALNEG LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia  19  marca 2019 r. w sprawie powołania w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim Koordynatora oraz grup samooceny Wspólnej Metody Oceny (CAF)

w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

ZARZĄDZENIE NR 9 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego oraz Zespołu ds. Mapowania Procesów w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

ZARZĄDZENIE NR 8 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 8 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego oraz Zespołu ds. Mapowania Procesów w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

Drukuj Liczba odwiedzin: 195962

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej Grant 2019           Ogłoszenie nr 42//II/2019 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego           Otwarty konkurs ofert na realizację zadań pomocy społecznej w 2019 r. ogłoszony!