Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Dyrektora Generalnego

w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Biura Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

ZARZĄDZENIE NR 2 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Biura Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

ZARZĄDZENIE NR 1 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

ZARZĄDZENIE NR 36 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

ZARZĄDZENIE NR 35 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania pn.: „Sprzątanie w obiektach użytkowanych przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.”

ZARZĄDZENIE NR 34 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania pn.: „Sprzątanie w obiektach użytkowanych przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.”

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania koordynatorów wydziałowych do spraw systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim oraz bieżącego nadzoru nad wdrożeniem systemu w komórkach organizacyjnych Urzędu

ZARZĄDZENIE NR 33 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 27 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania koordynatorów wydziałowych do spraw systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim oraz bieżącego nadzoru nad wdrożeniem systemu w komórkach organizacyjnych Urzędu

zmieniające zarzadzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Biura Obsługi Urzędu i Rozowju Systemów Informatycznych Lubuskiego Urzędu Wojódzkiego w Gorzowie Wlkp.

ZARZĄDZENIE NR 32 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 23 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Biura Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp

w sprawie utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i ustalenia regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE NR 31 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i ustalenia regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych

w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gorzowie Wielkopolskim

ZARZĄDZENIE NR 30 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE  WIELKOPOLSKIM z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gorzowie Wielkopolskim

w sprawie powołania i ustalenia zasad funkcjonowania Zespołu Redakcyjnego zewnętrznego serwisu internetowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego

ZARZĄDZENIE NR 29 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia zasad funkcjonowania Zespołu Redakcyjnego zewnętrznego serwisu internetowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego

Drukuj Liczba odwiedzin: 182924

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”