Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Dyrektora Generalnego

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania pn.: Dostosowanie pionów wentylacji mechanicznej i oddymiającej do norm ppoż

ZARZĄDZENIE NR 20 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania pn.: Dostosowanie pionów wentylacji mechanicznej i oddymiającej do norm ppoż. oraz uzyskanie odpowiedniej klasy szczelności w budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.”

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

ZARZĄDZENIE NR 19 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 11 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania  Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej niezbędnych informacji do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady IDEA BOX

ZARZĄDZENIE NR 18 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 10 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady IDEA BOX

w sprawie ustalenia Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim na lata 2020-2023.

ZARZĄDZENIE NR 17 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w  ubuskim Urzędzie Wojewódzkim na lata 2020-2023.

w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnej na egzamin kończący służbę przygotowawczą

ZARZĄDZENIE NR 16 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnej na egzamin kończący służbę przygotowawczą

w sprawie ustalenia Regulaminu sali szkoleniowej nr 1510 w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

ZARZĄDZENIE NR 15 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu sali  szkoleniowej nr 1510 w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Procedury Organizacji Pracy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z zagrożeniem występowania wirusa SARS-CoV-2

ZARZĄDZENIE NR 14 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Procedury Organizacji Pracy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z zagrożeniem występowania wirusa SARS-CoV-2

w sprawie ustalenia Procedury Organizacji Pracy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z zagrożeniem występowania wirusa SARS-CoV-2

ZARZĄDZENIE NR 13 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ustalenia Procedury Organizacji Pracy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z zagrożeniem występowania wirusa SARS-CoV-2

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania pn.: Dostosowanie pionów wentylacji mechanicznej i oddymiającej do norm ppoż. oraz uzyskanie odpowiedniej klasy szczelności

ZARZĄDZENIE NR 12 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania pn.: Dostosowanie pionów wentylacji mechanicznej i oddymiającej do norm ppoż. oraz uzyskanie odpowiedniej klasy szczelności w budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.”

w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

ZARZĄDZENIE NR 11 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Drukuj Liczba odwiedzin: 368205

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”