Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Dyrektora Generalnego

w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego oraz komisji likwidacyjnej sprzętu i materiałów obrony cywilnej będących na ewidencji wojewódzkiego magazynu sprzętu OC w Zielonej Górze

ZARZĄDZENIE NR 28 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 10 września 2020 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego oraz  komisji likwidacyjnej sprzętu i materiałów obrony cywilnej będących na ewidencji wojewódzkiego magazynu sprzętu OC w  Zielonej Górze

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Procedury Organizacji Pracy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z zagrożeniem występowania wirusa SARS-CoV-2

ZARZĄDZENIE NR 27 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 3 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Procedury Organizacji Pracy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z zagrożeniem występowania wirusa SARS-CoV-2

w sprawie Procedury przestrzegania etyki zawodowej oraz zapobiegania zjawiskom o charakterze korupcyjnym w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

ZARZĄDZENIE NR 26 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie Procedury przestrzegania etyki zawodowej oraz zapobiegania zjawiskom o charakterze korupcyjnym w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i montaż regałów jezdnych w pomieszczeniach archiwum Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Fabrycznej 71”

ZARZĄDZENIE NR 25 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i montaż regałów jezdnych w pomieszczeniach archiwum Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Fabrycznej 71”

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania koordynatorów wydziałowych do spraw systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim oraz bieżącego nadzoru nad wdrożeniem systemu w komórkach organizacyjnych Urzędu

ZARZĄDZENIE NR 24 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 5 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania koordynatorów wydziałowych do spraw systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim oraz bieżącego nadzoru nad wdrożeniem systemu w komórkach organizacyjnych Urzędu

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

ZARZĄDZENIE NR 23 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 4 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

ZARZĄDZENIE NR 22 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 4 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia dla pracowników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego dodatkowego dnia wolnego od pracy

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Procedury Organizacji Pracy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z zagrożeniem występowania wirusa SARS-CoV-2

ZARZĄDZENIE NR 21 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 16 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Procedury Organizacji Pracy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z zagrożeniem występowania wirusa SARS-CoV-2

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania pn.: Dostosowanie pionów wentylacji mechanicznej i oddymiającej do norm ppoż

ZARZĄDZENIE NR 20 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania pn.: Dostosowanie pionów wentylacji mechanicznej i oddymiającej do norm ppoż. oraz uzyskanie odpowiedniej klasy szczelności w budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.”

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

ZARZĄDZENIE NR 19 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 11 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania  Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej niezbędnych informacji do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej

Drukuj Liczba odwiedzin: 378459

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

OGŁOSZENIE o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”