Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Dyrektora Generalnego

zmieniające zarządzenia w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego oraz komisji likwidacyjnej sprzętu i materiałów obrony cywilnej będących na ewidencji magazynów sprzętu OC województwa lubuskiego

ZARZĄDZENIE NR 27 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GOROZWIE WLKP. z dnia 12 września 2019 r. zmieniające zarządzenia w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego oraz komisji likwidacyjnej sprzętu i materiałów obrony cywilnej będących na ewidencji magazynów sprzętu OC województwa lubuskiego

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

ZARZĄDZENIE NR 26 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania pn.: „Sprzątanie w obiektach użytkowanych przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.”

ZARZĄDZENIE NR 25 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania pn.: „Sprzątanie w obiektach użytkowanych przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.”

w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

ZARZĄDZENIE NR 24 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego oraz komisji likwidacyjnej sprzętu i materiałów obrony cywilnej będących na ewidencji magazynów sprzętu OC województwa lubuskiego

ZARZĄDZENIE NR 23 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego oraz komisji likwidacyjnej sprzętu i materiałów obrony cywilnej będących na ewidencji magazynów sprzętu OC województwa lubuskiego

w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Budżetu i Finansów Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

ZARZĄDZENIE NR 22 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Budżetu i Finansów Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

ZARZĄDZENIE NR 21 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

ZARZĄDZENIE NR 20 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

ZARZĄDZENIE NR 19 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 10 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania pn.: „Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ” w ramach projektu „Witajcie w Polsce!

ZARZĄDZENIE NR 18 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania pn.: „Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ” w ramach projektu „Witajcie w Polsce! –  doskonalenie jakości obsługi cudzoziemców w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim”, realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020.

Drukuj Liczba odwiedzin: 212056

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych – nabór uzupełniający wniosków o objęcie dopłatą           Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2019 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży           Informacja w sprawie wyboru oferty w konkursie ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność zakładu fotograficznego