Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Dyrektora Generalnego

w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnej na egzamin kończący służbę przygotowawczą

ZARZĄDZENIE NR 2 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnej na egzamin kończący służbę przygotowawczą

w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

ZARZĄDZENIE NR 1 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wydziału Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

w sprawie utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i ustalenia regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE NR 40 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i ustalenia gospodarowania Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Biura Organizacji i Kadr Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

ZARZĄDZENIE NR 39 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Biura Organizacji i Kadr Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Biura Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
ZARZĄDZENIE NR 38 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Biura Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp
w sprawie ustalenia jednolitych ogólnych zasad sporządzania i formatowania dokumentów w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

ZARZĄDZENIE NR 37 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia jednolitych ogólnych zasad sporządzania i formatowania dokumentów w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania pn.: „Sprzątanie w obiektach użytkowanych przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.

ZARZĄDZENIE NR 36 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania pn.: „Sprzątanie w obiektach użytkowanych przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.”

w sprawie ustalenia dla pracowników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego dodatkowego dnia wolnego od pracy

ZARZĄDZENIE NR 35 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 01 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dla pracowników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego dodatkowego dnia wolnego od pracy

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim

ZARZĄDZENIE NR 34 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Procedury Organizacji Pracy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z zagrożeniem występowania wirusa SARS-CoV-2

ZARZĄDZENIE NR 33 DYREKTORA GENERALNEGO LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GORZOWIE WLKP. z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Procedury Organizacji Pracy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z zagrożeniem występowania wirusa SARS-CoV-2

Drukuj Liczba odwiedzin: 390422

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”