Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

RODO WIGiK

RODO w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gorzowie Wlkp.

 Podstawa prawna

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – zwane dalej RODO – Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego kierujący Wojewódzką Inspekcją Geodezyjną i Kartograficzną, działającą jako wyodrębniona jednostka organizacyjna w strukturach Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest Wojewoda Lubuski z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

W LUW wyznaczony został  Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych pod e-mailem  lub pisemnie na adres siedziby LUW.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej LUW w zakładce www.lubuskie.uw.gov.pl/dla_klienta/Obowiazek_Informacyjny.html

KLAUZULA INFORMACYJNA LWINGiK w Gorzowie Wlkp.pdf

Redakcja strony: RODO WIGiKRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 13390

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”