Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Dzienniki praktyki zawodowej

Informacja w sprawie zmiany organu wydającego dzienniki praktyki zawodowej

Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Gorzowie Wielkopolskim informuje, że w związku z uchwaloną ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw, na podstawie art. 1 pkt 37 wprowadza się następujące zmiany w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 i 284):

 „art. 44b ust. 5–7 otrzymują brzmienie:

„5. Dziennik praktyki zawodowej wydaje, na wniosek osoby zainteresowanej, Główny Geodeta Kraju.

6. Osoba zainteresowana ponosi opłatę za wydanie dziennika praktyki zawodowej w wysokości 50 zł.

7. Główny Geodeta Kraju prowadzi rejestr wydanych dzienników praktyki zawodowej.”

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne od dnia 31 lipca br., wnioski o wydanie dzienników praktyki zawodowej oraz wszelkie zapytania należy kierować do organu, który wydaje dzienniki oraz prowadzi rejestr wydanych dzienników praktyki zawodowej – Główny Geodeta Kraju (Warszawa, ul. Wspólna 2). Więcej informacji na stronie:

http://www.gugik.gov.pl/aktualnosci/29.07.2020-zmiana-wydawania-dziennikow-praktyki-zawodowej


Redakcja strony: Dzienniki praktyki zawodowejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 14464

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”