Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Dzienniki praktyki zawodowej

Zasady wydawnia dzienników praktyki zawodowej

Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Gorzowie Wlkp. lub upoważniony pracownik Inspekcji wykonują czynności związane z wydawaniem dziennika praktyki zawodowej. Wnioski o wydanie dziennika praktyki zawodowej przyjmowane są od osób zamieszkałych na terenie województwa lubuskiego.Właścicwość miejscową ustala się wg adresu zamieszkania osoby zainteresowanej na dokumencie tożsamości lub innym właściwym dokumencie. Wnioski przyjmuje LWINGiK lub upoważniony pracownik Inspekcji tj.:

Aleksandra Dudojć-Masternak
pok.1514,tel.95 7851 957

Poniżej załączniki do pobrania:

Redakcja strony: Dzienniki praktyki zawodowejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 14167

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”