Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Dzienniki praktyki zawodowej

Zasady wydawnia dzienników praktyki zawodowej

Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Gorzowie Wlkp. lub upoważniony pracownik Inspekcji wykonują czynności związane z wydawaniem dziennika praktyki zawodowej. Wnioski o wydanie dziennika praktyki zawodowej przyjmowane są od osób zamieszkałych na terenie województwa lubuskiego.Właścicwość miejscową ustala się wg adresu zamieszkania osoby zainteresowanej na dokumencie tożsamości lub innym właściwym dokumencie. Wnioski przyjmuje LWINGiK lub upoważniony pracownik Inspekcji tj.:

Katarzyna Flügel-Dojnikowska
pok.1515,tel.95 7851 955

Poniżej załączniki do pobrania:

Redakcja strony: Dzienniki praktyki zawodowejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1470

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Informacja w sprawie wyboru oferty w konkursie ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność zakładu fotograficznego           KOMUNIKAT WOJEWODY LUBUSKIEGO W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTEGO KONKURSU GRANTOWEGO NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ           Ostateczna lista zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych