Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Dzienniki praktyki zawodowej

Zasady wydawnia dzienników praktyki zawodowej

Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Gorzowie Wlkp. lub upoważniony pracownik Inspekcji wykonują czynności związane z wydawaniem dziennika praktyki zawodowej. Wnioski o wydanie dziennika praktyki zawodowej przyjmowane są od osób zamieszkałych na terenie województwa lubuskiego.Właścicwość miejscową ustala się wg adresu zamieszkania osoby zainteresowanej na dokumencie tożsamości lub innym właściwym dokumencie. Wnioski przyjmuje LWINGiK lub upoważniony pracownik Inspekcji tj.:

Katarzyna Flügel-Dojnikowska
pok.1515,tel.95 7851 955

Poniżej załączniki do pobrania:

Redakcja strony: Dzienniki praktyki zawodowejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1530

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych – nabór uzupełniający wniosków o objęcie dopłatą           Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2019 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży           Informacja w sprawie wyboru oferty w konkursie ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność zakładu fotograficznego