Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Geodezja i kartografia

Lubuski Urząd Wojewódzki
ul.Jagiellończyka 8
66-414 Gorzów Wlkp.

Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego-Aleksander Bońka
XI piętro, pok.1120 (sekretariat pok.1121), tel.95 7115 455, fax 95 7115 503

Delegatura Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze
ul.Podgórna7
65-057 Zielona Góra
II piętro, pok.209, tel.68 4527 159

Zadania Inspekcji

Kontrole

Skargi i wnioski

 

Redakcja strony: Geodezja i kartografiaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4803

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej           Konsultacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów uprawnionych           Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań pomocy społecznej