Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Udostępnienie informacji opublicznej

 

  KARTA USŁUGI  

 

Udostępnienie informacji publicznej

Co chcę załatwić? Chcę udostępnienia informacji publicznej
Kogo dotyczy? Każdego
Co przygotować?

Przygotuj wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Jakie dokumenty muszę wypełnić? Ustawa nie określa wzoru wniosku. Wniosek może przybrać każdą formę. Sugerowany wzór wniosku: wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Jak wypełnić dokumenty? Dokumenty wypełnij zgodnie z formularzem wniosku
Ile muszę zapłacić?

Nie ponosisz opłat

 

Urząd zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Kiedy złożyć dokumenty? Wniosek możesz złożyć w każdym czasie
Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek możesz wysłać do nas:

pocztą tradycyjną:

 • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.
 • Delegatura Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze
  ul. Podgórna 7
  65-057 Zielona Góra


złożyć osobiście w:

 • Kancelarii Ogólnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
 • w sekretariacie Delegatury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej  Górze

mailem na adres:

 •  


poprzez elektroniczną platformę ePUAP

 

Co zrobi urząd? Jeżeli jesteśmy w posiadaniu danych, udostępnimy informacje zgodnie ze złożonym wnioskiem lub wydamy decyzję odmowną
Jaki jest czas realizacji?

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja nie może być udostępniona w ww. terminie, podmiot zobowiązany do jej udostępnienia, w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadamia wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłużej jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jak się odwołać?

W przypadku decyzji odmownej możesz odwołać się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie złóż w Kancelarii Ogólnej Urzędu lub przesłać do nas pocztą na adres:

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8,
66-400 Gorzów Wlkp.

My prześlemy je do ministra właściwego w sprawie. Odwołanie od decyzji Minister rozpoznaje w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.
Informacje dodatkowe Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określony we wniosku, podmiot zobowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie
z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób i w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
Podstawa prawna Art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.
Kategoria: Informacja publiczna - wzór wniosku [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Klauzula informacyjna - informacja publiczna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6140
18-06-14 14:16
Szerwiński Michał
138.44KB
format_doc Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7345
17-02-22 14:43
Szerwiński Michał
29KB

Redakcja strony: Udostępnienie informacji opublicznejRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 28414

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”