Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 

  KARTA USŁUGI  

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Co chcę załatwić? Wykorzystać informację publiczną w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona
Kogo dotyczy? Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
Co przygotować?

Przygotuj wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Jakie dokumenty muszę wypełnić? Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - sugerowany
Jak wypełnić dokumenty? Wniosek zawiera w szczególności:
 1. nazwę podmiotu zobowiązanego udostępnić informację;
 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
 6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2.
Ile muszę zapłacić?

Nie ponosisz opłat

Możemy nałożyć opłatę za udostępnienie informacji w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Kiedy złożyć dokumenty? Wniosek możesz złożyć w każdym czasie
Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek możesz wysłać do nas:

pocztą tradycyjną:

 • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.
 • Delegatura Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze
  ul. Podgórna 7
  65-057 Zielona Góra

złożyć osobiście w:

 • Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. - Kancelaria ogólna
 • Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – pokój 128

 

poprzez elektroniczną platformę ePUAP
Co zrobi urząd?
 • przekażemy informację  sektora publicznego w celu  ponownego wykorzystywania bez określenia warunków ponownego wykorzystania
 • poinformujemy o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę
 • złożymy ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie
 • odmówimy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego wydając decyzję
Jaki jest czas realizacji?


Wniosek rozpatrzymy  niezwłocznie,  nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.


Jeżeli nie będziemy mogli udostępnić informacji   w ww. terminie,   w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomimy  Cię o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępnimy informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące  od dnia złożenia  wniosku.

Jak się odwołać?
 • kiedy otrzymasz ofertę dot. warunków ponownego wykorzystywania informacji czy też wysokości opłat, możesz w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić nas o przyjęciu oferty.
 • jeżeli nie zawiadomisz nas o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, będzie to oznaczało, że  wycofujesz wniosek.
 • w przypadku otrzymania Twojego sprzeciwu,  w drodze decyzji zdecydujemy o warunkach ponownego wykorzystywania informacji lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, czy też o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej.
 • w przypadku otrzymania decyzji odmownej możesz odwołać się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie możesz  złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu lub przesłać do nas pocztą na adres:
  Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
  ul. jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.

My prześlemy je do ministra właściwego w sprawie. Odwołanie od decyzji Minister rozpoznaje w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

Informacje dodatkowe

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

 • Ponowne wykorzystanie informacji udostępnionej na stronie BIP LUW, wymaga zachowania następujących warunków:
  1) umieszczenia wzmianki o źródle pochodzenia wykorzystywanej informacji, poprzez wskazanie nazwy: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment ma stanowić część całości, należy zamieścić ją w formie cytatu wraz z przypisem informującym o źródle pochodzenia informacji;
  2) wskazania daty jej wytworzenia lub pozyskania;
  3) nie modyfikowania informacji.
 • Udostępnianie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, jeżeli informacja:
  1) nie została udostępniona na stronie BIP lub na stronie internetowej Urzędu;
  2) ma być wykorzystana przez wnioskodawcę na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone;
  3) została udostępniona lub przekazana na podstawie odrębnych przepisów określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
 • Lubuski Urząd Wojewódzki, w trybie wnioskowym, określa warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.
 • Urząd ponosi odpowiedzialność wyłącznie za informacje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej LUW, na stronie internetowej Urzędu a także takie które zostały udostępnione stosownie do złożonego wniosku w niezmienionej, oryginalnej formie.
Podstawa prawna Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

 

Kategoria: Ponowne wykorzystanie informacji publicznej [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Klauzula informacyjna - ponowne wykorzystywanie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3809
18-06-14 14:15
Szerwiński Michał
138.38KB
format_doc Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4480
17-02-15 09:18
Szerwiński Michał
44.5KB

Redakcja strony: Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 11937

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”