Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Efektywność energetyczna

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 264 ze zm.) jednostki sektora publicznego informują o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej na swojej stronie internetowej.

Ustawa określa min. zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywnego wykorzystywania energii. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ww. ustawy jednostka realizując swoje zadania stosuje co najmniej dwa ze środków poprawy efektywności energetycznej.

Środkiem poprawy efektywności energetycznej jest:

 1. umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
 2. nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
 3. wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, albo ich modernizacja;
 4. nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.22 ze zm.);
 5. sporządzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów eksploatowanych budynków w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 148 ze zm.), o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2, których jednostka sektora publicznego jest właścicielem lub zarządcą.


Lubuski Urząd Wojewódzki w celu poprawy efektywności energetycznej stosował następujące środki poprawy efektywności energetycznej:

Rok 2008-2011

 • modernizacja układu zasilania w energię elektryczną budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 8,
 • wymiana zużytego pieca ogrzewającego budynki Bazy Transportowej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Młyńskiej 12,
 • zakup 4 nowych samochodów i wycofanie z eksploatacji pojazdów dotychczas używanych,
 • sporządzenie audytu energetycznego w zakresie zużycia ciepła budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 8.

Rok 2012

 • wymiana drukarek, skanerów i kserokopiarek stanowiskowych,
 • zakup urządzeń wielofunkcyjnych AFICIO MP 2852 wyposażonych w zaawansowane funkcje umożliwiające ekonomiczne kopiowanie, lokalne drukowanie, komunikację faksową oraz skanowanie sieciowe.

Rok 2013

 • wymiana drukarek, skanerów i kserokopiarek stanowiskowych,
 • zakup urządzeń wielofunkcyjnych AFICIO MP 2852 wyposażonych w zaawansowane funkcje umożliwiające ekonomiczne kopiowanie, lokalne drukowanie, komunikację faksową oraz skanowanie sieciowe.

Rok 2014

 • wymiana elewacji i elementów zewnętrznych wraz z konstrukcją wsporczą pod mocowanie fasady w przyziemiu oraz na I kondygnacji budynku przy ul. Jagiellończyka 8.

Redakcja strony: Efektywność energetycznaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 10849

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”