Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Komisja egzaminacyjna do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych

Wydane świadectwa kwalifikacji zawodowej 

Komisja egzaminacyjna do przeprowadzania testów kwalifikacyjnych kierowców wykonujących przewozy osób i rzeczy

Komisja egzaminacyjna  do  przeprowadzania  testów kwalifikacyjnych  kierowców wykonujących przewozy osób i rzeczy została powołana zarządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 23 maja 2016 r. wydanym na podstawie art. 39b1 ust. 3 pkt 2 oraz ust. 4 i 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. , poz. 58 z późn. zm.).

Wnioski ośrodków szkolenia o przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego składane są do Wydziału Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego

Członkowie komisji:

 • Bogdan Trzpis – przewodniczący,
 • Marek Maciejewski- członek,
 • Józef Fontowicz - członek,
 • Anna Nowicka - członek,
 • Jan Mołodczak - członek,
 • Krzysztof Machowski - członek,
 • Małgorzata Paluch - Słowińska - członek,
 • Łukasz Hołołub - członek,
 • Mirosław Stawecki - członek.

Redakcja strony: Komisja egzaminacyjna do przeprowadzania testów kwalifikacyjnychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 10433

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”