• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Infrastruktura i transport/Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury (..)

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Głównym celem ustanowionego przez rząd Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz zwiększenie skuteczności i dostępności transportowej.

Program ma status programu wieloletniego, co oznacza, że limit wydatków na jego realizację określała będzie corocznie ustawa budżetowa.

W każdym roku, gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania z dofinansowaniem do 50 proc. przy kwocie maksymalnego dofinansowania 3 mln zł. Powiat może skorzystać z dofinansowania dwóch zadań z dofinansowaniem do 50 proc. przy niezmienionej kwocie maksymalnego dofinansowania 3 mln na zadanie.

Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Minister Infrastruktury i  Budownictwa.

Więcej informacji i wszelkie dostępne dokumenty dotyczące realizacji, naboru wniosków wraz z wzorem wniosku i instrukcją jego wypełniania są dostępne na stronie biuletynu informacji publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Punkt informacyjny

Lubuski Urząd Wojewódzki,
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski (pokój 1419)

Osoba wyznaczona do udzielania informacji i wyjaśnień:

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Lubuski Urząd Wojewódzki
Pierwsza publikacja
Dotka Maciej 2018-11-09 11:31
Aktualizacja publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-01-27 13:16
Wytworzenie publikacji
Fąfara Aleksandra 2021-01-27 13:16
Zatwierdzenie
Fąfara Aleksandra 2021-01-27 13:16
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję

Banery

do góry