Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Terminy egzaminów na instruktorów nauki jazdy

Termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy i instruktorów nauki jazdy

Planowany termin egzaminu

Miejsce przeprowadzenia egzaminu

Miejsce składania dokume

27.07.2019 r.

godz. 10:00

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 
ul. Podmiejska 18
66-400 Gorzów Wielkopolski

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp.
(piętro II, pokój 211)

Bliższe informacje udziela
Pani Lidia Szymkowiak – sekretarz komisji
tel. 95 72 57 644

Wysokość opłat za egzamin na kandydatów na instruktorów nauki jazdy

 Poz.

Zakres egzaminu

Opłata za egzamin (w zł)

Część pierwsza

Część druga

Część trzecia

1

Prawo jazdy kat. B lub T

50

50

240

2

Prawo jazdy kat. A, B+E, C1, C1+E , C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

50

50

260

3

Pozwolenie

50

50

160

Opłata egzaminacyjna:

Opłaty za egzamin można wnieść przelewem na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w NBP O/O Zielona Góra nr 72 1010 1704 0023 5222 3100 0000 z dopiskiem: „opłata za egzamin instruktora nauki jazdy/wykładowcy (wpisać właściwe) w zakresie kategorii ……. (wpisać kategorię, której dotyczy egzamin) prawa jazdy)” lub w kasie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dopiskiem: „opłata za egzamin instruktora nauki jazdy/wykładowcy (wpisać właściwe) w zakresie kategorii ……. (wpisać kategorię, której dotyczy egzamin) prawa jazdy)”.

Redakcja strony: Terminy egzaminów na instruktorów nauki jazdyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 200

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych – nabór uzupełniający wniosków o objęcie dopłatą           Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2019 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży           Informacja w sprawie wyboru oferty w konkursie ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność zakładu fotograficznego