Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Terminy egzaminów na instruktorów techniki jazdy

Termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu dla sprawdzenia wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych osób ubiegających się o wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy.

Planowany termin egzaminu

Miejsce przeprowadzenia egzaminu

Miejsce składania dokumentów

 

 

 

 

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Wydział Infrastruktury (piętro XIV, pokój 1422)

Bliższe informacje pod numerem tel. 95 78 51 779

Wysokość opłat za egzamin na kandydatów na instruktorów techniki jazdy

 

Poz.

Zakres egzaminu

Opłata za egzamin (w zł)

teoretyczny

praktyczny

1

kat. A uprawnień instruktora techniki jazdy

100

200

2

kat. B uprawnień instruktora techniki jazdy

100

250

3

kat. C lub D  uprawnień instruktora techniki jazdy

100

300

4

kat. B+E, C+E lub D+E uprawnień instruktora techniki jazdy

-

300

 

Opłata egzaminacyjna:

  • płatna przelewem na konto:

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Biuro Gospodarcze
Konto: 
72 1010 1704 0023 5222 3100 0000
Tytuł wpłaty:
 opłata za egzamin instruktorów techniki jazdy (wskazać kategorie prawa jazdy)

Redakcja strony: Terminy egzaminów na instruktorów techniki jazdyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 6414

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”