Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Wskaźnik przeliczeniowy

Obwieszczenia w sprawie wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.

Wojewoda Lubuski jest zobowiązany - ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 611) - do ogłaszania wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych (raz na pół roku – do końca marca i do końca września).

Wskaźnik ustalany jest dla województwa lubuskiego oraz osobno dla miasta Gorzowa Wielkopolski i miasta Zielonej Góry.
Wysokość wskaźnika przeliczeniowego ma istotne znaczenie dla ustalania stawek czynszu lokali mieszkalnych, kaucji mieszkaniowych, dodatków mieszkaniowych, uzyskania kredytów mieszkaniowych i innych zagadnień związanych z określeniem wartości odtworzeniowej lokali mieszkalnych.

Wartość odtworzeniową lokalu stanowi iloczyn jego powierzchni użytkowej lokalu i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.

Wysokość wskaźnika przeliczeniowego ustalana jest na podstawie :

  • danych  uzyskiwanych  z  Urzędu  Statystycznego  dotyczącego  średniej ceny 1 m. kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie za kwartał poprzedzający kwartał w którym obliczony jest wskaźnik,
  • danych z GUS / wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wg województw,
  • danych wynikających z własnej analizy Urzędu opartej o informacje przekazane przez inwestorów budynków wielorodzinnych.

Wojewoda nie  ma  żadnego  wpływu  na  wysokość  wskaźnika,  ponieważ  dokonuje  jedynie   jego  wyliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wysokość wskaźnika zależy jedynie od danych uzyskanych z Urzędów Statystycznych oraz od inwestorów. Wskaźnik przeliczeniowy ogłaszany jest w formie Obwieszczenia Wojewody w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Redakcja strony: Wskaźnik przeliczeniowyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 9544

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”