Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr tłumaczy języka migowego w województwie

W dniu 12 września 2011 r. została podpisana przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym innych środkach komunikowania się.

Ustawa określa zasady:

 • korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi
  w tych obszarach;
 • obsługi osób uprawnionych w kontaktach z organami administracji publicznej;
 • dofinansowania kosztów kształcenia osób uprawnionych, członków ich rodzin oraz innych osób mających stały lub bezpośredni kontakt z osobami uprawnionymi w zakresie polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych na różnych poziomach;
 • monitorowania rozwiązań wspierających komunikowanie się i dostępu do nich.

Na podstawie art. 16 wyżej wymienionej ustawy Minister Pracy i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (Dz. U. poz. 652), które weszło w życie w dniu 14 czerwca 2012 r.

W związku z tym, wszystkie osoby chcące dokonać wpisu do ww. rejestru tłumaczy prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego, mogą złożyć wniosek na zamieszczonym poniżej formularzu. Wniosek o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem potwierdzającym znajomość jednej z form komunikowania się lub wniosek o zmianę danych można złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu lub przysłać tradycyjną pocztą. Wniosek można również przesłać wniosek drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.

 

Kategoria: Wyciąg z rejestru tłumaczy [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Wyciąg z rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) - Województwo Lubuskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1044
16-03-15 13:11
Szerwiński Michał
84.49KB
Kategoria: Podstawy prawne [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Rozporządzenie w sprawie rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 239
14-08-06 13:19
Szerwiński Michał
218.47KB
format_pdf Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
14-10-27 13:03
Szerwiński Michał
120.71KB
Kategoria: Rejestr tłumaczy języka migowego - pliki do pobrania [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_doc Oświadczenie potwierdzające znajomość PJM, SJM lub SKOGN
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 276
12-09-10 09:54
Katowice IntraCOM
31KB
format_xls Wniosek o wpis do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 281
12-09-10 09:52
Katowice IntraCOM
30KB
format_xls Wniosek o zmianę danych podlegających wpisowi do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 230
12-09-10 09:53
Katowice IntraCOM
36KB

Redakcja strony: Rejestr tłumaczy języka migowego w województwieRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3545

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej - lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania           Konkurs ofert „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi"           Zaproszenie do udziału w pracach komisji opiniującej wnioski w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020