Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr tłumaczy języka migowego w województwie

W dniu 12 września 2011 r. została podpisana przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym innych środkach komunikowania się.

Ustawa określa zasady:

  • korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach;
  • obsługi osób uprawnionych w kontaktach z organami administracji publicznej;
  • dofinansowania kosztów kształcenia osób uprawnionych, członków ich rodzin oraz innych osób mających stały lub bezpośredni kontakt z osobami uprawnionymi w zakresie polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych na różnych poziomach;
  • monitorowania rozwiązań wspierających komunikowanie się i dostępu do nich.

Na podstawie art. 16 wyżej wymienionej ustawy Minister Pracy i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (Dz. U. poz. 652), które weszło w życie w dniu 14 czerwca 2012 r.

W związku z tym, wszystkie osoby chcące dokonać wpisu do ww. rejestru tłumaczy prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego, mogą złożyć wniosek na zamieszczonym poniżej formularzu. Wniosek o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem potwierdzającym znajomość jednej z form komunikowania się lub wniosek o zmianę danych można złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu lub przysłać tradycyjną pocztą. Wniosek można również przesłać wniosek drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.

 

Kategoria: Wyciąg z rejestru tłumaczy [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Wyciąg z rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) - Województwo Lubuskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2879
19-11-07 09:57
Fąfara Aleksandra
439.83KB
Kategoria: Podstawy prawne [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Rozporządzenie w sprawie rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2930
14-08-06 13:19
Szerwiński Michał
218.47KB
format_pdf Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2870
14-10-27 13:03
Szerwiński Michał
120.71KB
Kategoria: Rejestr tłumaczy języka migowego - pliki do pobrania [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Klauzula informacyjna - język migowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2808
18-06-14 14:15
Szerwiński Michał
139.77KB
format_doc Oświadczenie potwierdzające znajomość PJM, SJM lub SKOGN
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3164
12-09-10 09:54
Katowice IntraCOM
31KB
format_xls Wniosek o wpis do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3013
12-09-10 09:52
Katowice IntraCOM
30KB
format_xls Wniosek o zmianę danych podlegających wpisowi do rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3118
12-09-10 09:53
Katowice IntraCOM
36KB

Redakcja strony: Rejestr tłumaczy języka migowego w województwieRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 17138

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”