Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych

Na podstawie art. 95b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w każdym województwie funkcjonuje Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych

Wojewódzka Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu. Jej zadaniem jest:

  • współpraca przy sporządzaniu przez wojewodę Regionalnej Mapy Potrzeb Zdrowotnych dla województwa lubuskiego, uwzględniającej specyfikę potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych;
  • współpraca przy ustalaniu przez wojewodę na podstawie Regionalnej Mapy Potrzeb Zdrowotnych dla województwa lubuskiego priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej, mając na uwadze stan zdrowia obywateli oraz uzyskanie efektów zdrowotnych o najwyższej wartości. Priorytety ustalane są na okres, na który sporządza się Mapę Regionalną;
  • współpraca przy aktualizacji priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej, w terminie dwóch miesięcy od zmiany Mapy Regionalnej. 

Obsługę organizacyjną Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych w województwie lubuskim prowadzi Wydział Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
tel.: 95 7851 176, 95 7851 150
fax.: 95 7851 154
e-mail:

Skład Wojewódzkiej Rady do Spraw Potrzeb Zdrowotnych w województwie lubuskim

Regulamin Wojewódzkiej Rady do Spraw Potrzeb Zdrowotnych w województwie lubuskim


Redakcja strony: Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb ZdrowotnychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 8307

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”