Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół ds. Infrastruktury

CZŁONKOWIE ZESPOŁU DS. INFRASTRUKTURY

Przedstawiciele strony rządowej:
- Pani Lidia Markowska
- Pani Bożena Jankowska

Przedstawiciele strony samorządowej:
- Pani Danuta Wesołowska - Wujaszek
- Pan Sławomir Ratajczak

Przedstawiciel Lubuskich  Pracodawców:
- Pan Andrzej Dzierliński

Przedstawiciel Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej:
- Pan Dariusz Kończal

Przedstawiciel Business Centre Club:
- Pan Józef Słowikowski

Przedstawiciele NSZZ „Solidarność”:
- Pan Maciej Jankowski
- Pan Zbigniew Spurgiasz

Przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych:
- Pan Krzysztofa Nalewa
- Pani  Monika Bocian

Przedstawiciel Forum Związków Zawodowych:
- Pani Marlena Rutkowska-Wyrębska

Redakcja strony: Zespół ds. InfrastrukturyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3579

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży.           OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”