Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół ds. Ochrony Zdrowia

CZŁONKOWIE ZESPOŁU ds. OCHRONY ZDROWIA

Przedstawiciel strony rządowej:
- Pani Małgorzata Krasowska- Marczyk –Przewodnicząca Zespołu
- Pani Anna Duczapska
- Pani Krystyna Żuk

Przedstawiciel strony samorządowej:
- Pani Elżbieta Kasprzak
- Pani Bogumiła Ewa Jaske

Przedstawiciel Lubuskich Pracodawców;
- Pani Elżbieta Zdrzałka
- Pan Kamil Jakubowski

Przedstawiciele Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej:
- Pan Ryszard Szcząchor

Przedstawiciele NSZZ „Solidarność”:
- Pani Elżbieta Drewka-Doberstein
- Pan Andrzej Andrzejczak

Przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych:
- Pani Maria Kozimur
- Pan Leszek Grześko

Przedstawiciele Forum Związków Zawodowych:
- Pani Grażyna Małozięć
- Pani Alicja Aleksiejew

Redakcja strony: Zespół ds. Ochrony ZdrowiaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4192

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”