Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Komisja egzaminacyjna dotycząca instruktorów nauki jazdy

Komisja egzaminacyjna do sprawdzania kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców nauki jazdy została powołana Zarządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 5 grudnia 2016 r. wydanym na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 7 i 39 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 978) 

Miejscem składania wniosków na egzamin jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska 18.

TERMIN I MIEJSCE NAJBLIŻSZEGO EGZAMINU: 14.10.2017 r. godz. 10:00

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze ul. Nowa 4b

Osobą wyznaczoną do przyjmowania wniosków jest:

Pani Lidia Szymkowiak – sekretarz Komisji.

tel: +48 95 725 76 44, +48 95 732 43 31.

Członkowie komisji:

 • Marek Maciejewski – przewodniczący (przedstawiciel wojewody)
 • Bogdan Trzpis – członek
 • Henryk Winiarski – członek
 • Kazimierz Ratajczak – członek
 • Roman Uździcki – członek
 • Władysław Jakubowski – członek
 • Zbigniew Pelc – członek
 • Czesław Hołołub – członek
 • Grzegorz Duszkiewicz – członek
 • Sławomir Dwojak – członek
 • Lidia Szymkowiak – sekretarz

Opłaty za egzamin można wnieść przelewem na konto Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w NBP O/O Zielona Góra nr 72 1010 1704 0023 5222 3100 0000 z dopiskiem: „opłata za egzamin instruktora nauki jazdy/wykładowcy (wpisać właściwe) w zakresie kategorii ……. (wpisać kategorię, której dotyczy egzamin) prawa jazdy)” lub w kasie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dopiskiem: „opłata za egzamin instruktora nauki jazdy/wykładowcy (wpisać właściwe) w zakresie kategorii ……. (wpisać kategorię, której dotyczy egzamin) prawa jazdy)”.

Redakcja strony: Komisja egzaminacyjna dotycząca instruktorów nauki jazdyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 9729

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”