Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1127 ze zm.), od 2012 roku w każdym województwie funkcjonują komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

Zadaniem Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jest ustalenie czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa stanowiło zdarzenie medyczne.

Wojewoda nie sprawuje nadzoru merytorycznego ani organizacyjnego nad działalnością komisji. Komisja ma siedzibę w Urzędzie, natomiast nie jest w żaden sposób merytorycznie ani też w zakresie swych zadań powiązana z Urzędem.
W oparciu o art.  67 e ust. 11 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pracami Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych kieruje Przewodniczący Komisji.
W myśl art. 67 e ust. 13 niniejszej ustawy Komisja działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zgodnie, z którym Przewodniczący kieruje pracami Komisji oraz rozpatruje skargi i wnioski dotyczące jej pracy.

Komisja składa się z 16 członków, z których połowę stanowią specjaliści z wykształceniem medycznym, drugą połowę stanowią eksperci z dziedziny nauk prawnych. 14 członków powołuje wojewoda, natomiast po jednym Minister Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta.

Skład  Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Gorzowie Wlkp. na lata 2018-2023:

 1. Jolanta Chaszczowska – radca prawny
 2. Teresa Florczyk – mgr pielęgniarstwa
 3. Marta Franaszek – Panocha – adwokat – powołana przez Rzecznika Praw Pacjenta
 4. Piotr Gajewski – dr n. med.
 5. Krzysztof Grzesiowski – dr n. prawnych
 6. Elżbieta Jędrasiak – radca prawny
 7. Jan Jarosz – lek. med., Z-ca Przewodniczącego Komisji
 8. Natasza Jemielity – adwokat
 9. Emilia Jurgiewicz – radca prawny
 10. Halina Kąkolewska – mgr pielęgniarstwa
 11. Adam Lulkiewicz – radca prawny
 12. Elżbieta Płonka – lek. med. – powołana przez Ministra Zdrowia, Przewodnicząca Komisji
 13. Andrzej Rozmiarek – dr n. med.
 14. Monika Rubaszewska – mgr pielęgniarstwa
 15. Elwira Szurmińska – Kamińska – radca prawny
 16. Adam Włoch – mgr analityki medycznej
Kategoria: Akty prawne [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2270
19-11-20 14:38
Zabiszak Tomasz
182.62KB

Redakcja strony: Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach MedycznychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4815

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”