Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 186), od 2012 roku w każdym województwie funkcjonują komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

Zadaniem Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jest ustalenie czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa stanowiło zdarzenie medyczne.

Wojewoda nie sprawuje nadzoru merytorycznego ani organizacyjnego nad działalnością komisji. Komisja ma siedzibę w Urzędzie, natomiast nie jest w żaden sposób merytorycznie ani też w zakresie swych zadań powiązana z Urzędem.
W oparciu o art.  67 e ust. 11 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pracami Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych kieruje Przewodniczący Komisji.
W myśl art. 67 e ust. 13 niniejszej ustawy Komisja działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zgodnie, z którym Przewodniczący kieruje pracami Komisji oraz rozpatruje skargi i wnioski dotyczące jej pracy.

Komisja składa się z 16 członków, z których połowę stanowią specjaliści z wykształceniem medycznym, drugą połowę stanowią eksperci z dziedziny nauk prawnych. 14 członków powołuje wojewoda, natomiast po jednym Minister Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta.

Skład Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Gorzowie Wielkopolskim:

 1. dr Krzysztof Grzesiowski – radca prawny – Przewodniczący Komisji
 2. Emilia Jurgiewicz – radca prawny - zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Jolanta Chaszczowska – radca prawny
 4. Teresa Florczyk – mgr pielęgniarstwa
 5. Marta Franaszek – adwokat
 6. dr Piotr Gajewski – lekarz
 7. Jan Jarosz – lekarz
 8. Natasza Jemielity – adwokat
 9. Halina Kąkolewska – mgr pielęgniarstwa
 10. Adam Lulkiewicz – radca prawny
 11. Janusz Mikołajczak – lekarz
 12. Tomasz Prokopiuk – radca prawny
 13. Monika Rubaszewska – mgr pielęgniarstwa
 14. Elwira Szurmińska-Kamińska – radca prawny
 15. dr Małgorzata Urbańska-Kosińska – lekarz
 16. Adam Włoch – mgr analityki medycznej
Kategoria: Akty prawne [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2016
16-06-10 14:02
Zabiszak Tomasz
247.33KB

Redakcja strony: Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach MedycznychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3001

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI           Rozstrzygnięcie konkursu grantowgo dla organizacji pozarządowych województwa lubuskiego w 2017 roku           Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji