Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 ze zm.), od 2012 roku w każdym województwie funkcjonują komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

Zadaniem Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jest ustalenie czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa stanowiło zdarzenie medyczne.

Wojewoda nie sprawuje nadzoru merytorycznego ani organizacyjnego nad działalnością komisji. Komisja ma siedzibę w Urzędzie, natomiast nie jest w żaden sposób merytorycznie ani też w zakresie swych zadań powiązana z Urzędem.
W oparciu o art.  67 e ust. 11 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pracami Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych kieruje Przewodniczący Komisji.
W myśl art. 67 e ust. 13 niniejszej ustawy Komisja działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu zgodnie, z którym Przewodniczący kieruje pracami Komisji oraz rozpatruje skargi i wnioski dotyczące jej pracy.

Komisja składa się z 16 członków, z których połowę stanowią specjaliści z wykształceniem medycznym, drugą połowę stanowią eksperci z dziedziny nauk prawnych. 14 członków powołuje wojewoda, natomiast po jednym Minister Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta.

Skład  Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Gorzowie Wlkp.  na lata 2018- 2023:

 1. Jolanta Chaszczowska – radca prawny
 2. Teresa Florczyk – mgr pielęgniarstwa
 3. Piotr Gajewski – dr n. med.
 4. Krzysztof Grzesiowski – dr n. prawnych
 5. Jadwiga Jankowska – radca prawny
 6. Jan Jarosz – lek. med.
 7. Natasza Jemielity – adwokat
 8. Emilia Jurgiewicz – radca prawny
 9. Halina Kąkolewska – mgr pielęgniarstwa
 10. Adam Lulkiewicz – radca prawny
 11. Andrzej Rozmiarek – dr n. med.
 12. Monika Rubaszewska – mgr pielęgniarstwa
 13. Elwira Szurmińska – Kamińska – radca prawny
 14. Adam Włoch – mgr analityki medycznej  
 15. Marta Franaszek – Panocha – adwokat – powołana przez Rzecznika Praw Pacjenta
 16. Elżbieta Płonka – lek. med. – powołana przez Ministra Zdrowia.
Kategoria: Akty prawne [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2053
18-01-02 13:40
Zabiszak Tomasz
156.74KB

Redakcja strony: Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach MedycznychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3246

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. poszukuje lekarzy chętnych do współpracy           Konkurs ofert - „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi"           INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA W CELU WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH FUNDUSZU AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI