Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego (WZZK) powołany został na podstawie art. 14 ust. 7, 8, 9, 10, 11 i 12 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1166, z późn. zm.) w związku z art. 17 i art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525 z późn. zm.).

Skład Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 1. Przewodniczący Zespołu - Wojewoda Lubuski.
 2. Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

  Członkowie Zespołu

 3. Lubuski Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp.
 4. Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.
 5. Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim,
 6. Wyznaczony przez Marszałka Województwa Lubuskiego przedstawiciel samorządu województwa.
 7. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze.
 8. Dyrektor Wydziału Budżetu i Finansów Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
 9. Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
 10. Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego.
 11. Rzecznik Prasowy Wojewody Lubuskiego.
Kategoria: Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf 20160511 - Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1748
18-08-14 09:52
Ratajczak Jerzy
100.73KB
format_pdf Wykaz adresów straży gminnych-miejskich województwa lubuskiego za 2019 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1355
20-04-23 11:50
Ratajczak Jerzy
140.33KB
Kategoria: Archiwum [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf 20070906 - Regulamin Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3310
12-09-21 11:51
Ratajczak Jerzy
181.58KB
format_pdf 20070906 - Zarządzenie Nr 228 Wojewody Lubuskiego z dnia 6 września 2007 r. w sprawie ustalenia składu i sposobu funkcjonowania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2357
12-09-21 11:50
Ratajczak Jerzy
128.88KB
format_pdf 20101229 - Regulamin Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - zmieniony
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3660
12-09-21 13:21
Ratajczak Jerzy
158.54KB
format_pdf 20101229 - Struktura Wojewózkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2238
12-09-21 11:46
Ratajczak Jerzy
20.29KB
format_pdf 20101229 - Zarządzenie Nr 493 Wojewody Lubuskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu i sposobu funkcjonowania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 2240
12-09-21 13:19
Ratajczak Jerzy
201.88KB

Redakcja strony: Wojewódzki Zespół Zarządzania KryzysowegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 9026

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”