Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Zespół Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia

Wojewoda Lubuski zarządzeniem z dnia 23 sierpnia 2019 r. powołał Wojewódzki Zespół Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla Leczenia.

Zespół jest organem doradczym, do jego zadań należy:

  • rozpoznawanie i monitorowanie aktualnej sytuacji epidemiologicznej na terenie województwa lubuskiego w zakresie występowania pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy (CPE) ze szczególnym uwzględnieniem szczepów Klebsiella pneumoniae NDM;
  • organizowanie szkoleń, konsultacji i doradztwo (wsparcie merytoryczne) dla podmiotów leczniczych i personelu medycznego w sytuacji podejrzenia lub stwierdzenia występowania pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy (CPE) – w tym szczepu Klebsiella pneumoniae NDM m.in. zorganizowanie spotkań dla Dyrektorów oraz Zespołów Kontroli Zakażeń Szpitalnych podmiotów leczniczych, w których występuje problem CPE;
  • prowadzenie wizytacji w celu weryfikacji stosowania aktualnych zaleceń i wytycznych.
Skład Zespołu:

Przewodnicząca:
1. Dorota Konaszczuk - Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Kontakt:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Kazimierza Jagiellończyka 8 b, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
Email: wsse[at]wsse.gorzow.pl
tel.: sekretariat: 95 720-48-61
fax: 95 722-46-52.

2. Bożena Chudak - Dyrektor Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim - Zastępca Przewodniczącego Zespołu;

3. Joanna Jursa-Kulesza - Koordynator Naukowy Zespołu - Konsultant wojewódzki w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej;

4. Jolanta Korczyńska - Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego;

5. Anna Mania - Konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych;

6. Renata Korczak - Przewodnicząca zespołu ds. zakażeń szpitalnych Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.;

7. Aneta Sawicka - Kierownik Oddziału Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim;

8. Krystyna Żuk - Kierownik Oddziału Polityki Zdrowotnej Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim;

9. Andrzej Jancewicz - Państwowy Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na obszarze województwa lubuskiego;

10. Grażyna Jelska – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Redakcja strony: Wojewódzki Zespół Monitorowania i Zwalczania Zakażeń Patogenami Opornymi na Antybiotyki Kluczowe dla LeczeniaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4642

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”