Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez LUW

Prawidłowości procedury przyjmowania i rozpatrywania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców oraz procedury dotyczącej rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

Prawidłowości procedury przyjmowania i rozpatrywania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców oraz procedury dotyczącej rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.), upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 10 maja 2019 r. oraz w dniu 13 maja 2019 r. przeprowadzili kontrolę problemową podmiotu leczniczego pn.: „SZPITAL MIĘDZYRZECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Konstytucji 3 Maja 35, 66- 300 Międzyrzecz, nr księgi rejestrowej 000000004065-W-08, w zakładzie leczniczym zlokalizowanym w Międzyrzeczu, ul. Konstytucji 3 Maja 35 pn. „SZPITAL MIĘDZYRZECKI SP. Z O.O. SZPITAL IM. PIĘCIU ŚW. BRACI MIĘDZYRZECKICH W MIĘDZYRZECZU” w zakresie oceny zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 

Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., przeprowadzili w dniu 21 marca 2019 r. oraz 29 kwietnia 2019 r. kontrolę problemową zakładu leczniczego „Medycyna Szkolna "ZDROWIE" s.c. Irena Golonka, Małgorzata Kochanek, Mirosława Najder, ul. Sienkiewicza 28, 69-100 Słubice, której przedmiotem była ocena zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem, zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

 

Kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 28 maja 2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Soli.

Zasadność przyznawania świadczenia dobry start i prawidłowość sporządzania sprawozdawczości.

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Kontrola wykorzystania dotacji na zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa".

Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Samorządu Województwa Lubuskiego na funkcjonowanie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego

Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2016.1870 ze zm.) oraz art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U.185.1092), w dniach od 18 lutego do 1 marca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 oraz w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Franciszka Walczaka 25, została przeprowadzona w trybie zwykłym planowa kontrola finansowa.

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019

Kontrola wykorzystania dotacji na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 005121F- ul. Puszkina w Słońsku” realizowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019

Kontrola wykorzystania dotacji na zadanie pn.:„Przebudowa ulicy 1 Maja wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Ogrodową w Górzycy” realizowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019”.

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019

Kontrola wykorzystania dotacji na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 000407F- ul. Wojska Polskiego w Jeninie” realizowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019

Kontrola wykorzystania dotacji na zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych Nr 000625F i 000629F w miejscowości Chlebowo, gmina Gubin”, realizowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019”.

Drukuj Liczba odwiedzin: 771288

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Informacja w sprawie wyboru oferty w konkursie ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność zakładu fotograficznego           KOMUNIKAT WOJEWODY LUBUSKIEGO W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTEGO KONKURSU GRANTOWEGO NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ           Ostateczna lista zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych