Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez LUW

Program Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020

Kontrola realizacji projektu "Strażacy na Pograniczu Polsko - Saksońskim, to innowacyjny sprzęt ratowniczo – gaśniczy, rozwijająca się gospodarka, skuteczni wobec migracji ludności" realizowanego przez Gminę Żary.

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2018

Prawidłowość wykorzystania przyznanej dotacji celowej na dofinansowanie wydatków związanych z utworzeniem 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku przy Przedszkolu Samorządowym nr 3 „Jarzębinka”, ul. E. Orzeszkowej w Rzepinie na podstawie Umowy Nr 9/2018 zawartej w dniu 4 czerwca 2018 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 28 września 2018 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 11 grudnia 2018 r.
Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2019

Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przyznanej na działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., poz.157 z późn. zm.) na realizację wydatków związanych z utworzeniem w 2017 r. 7 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku „Złota Rybka”, ul. Zacisze 7a, 65-001 Zielona Góra, zgodnie z Umową Nr 44/2017 zawartą w dniu 20 czerwca 2017 r. Kontrola obejmuje okres od 1 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"

Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji celowej przyznanej na działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603 z późn zm.) na realizację wydatków związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Niepublicznym Żłobku „Nibylandia”, ul. Długa 3 w Świdnicy, zgodnie z Umową nr 29/2018 zawartą 12 października 2018 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Nibylandia s.c. Marek Małkiewicz, Wiesław Golec w Zielonej Górze wraz z Aneksem nr 1 z 6 grudnia 2018 r.
Kontrola obejmuje okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"

Ocena prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przyznanej na działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r., poz. 409 z późn.zm.), na realizację wydatków związanych z utworzeniem 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Niepublicznym „Chatka Puchatka”, ul. Czerwonego Krzyża 25 B w Żarach, zgodnie z Umową Nr 34/2018 zawartą 26 czerwca 2018 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Panią Moniką Dominiak wraz z Aneksem nr 1 z dnia 12 października 2018 r. i Aneksem nr 2 z dnia 21 grudnia 2018 r.
Kontrola obejmuje okres od 1 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2020

Prawidłowość wykorzystania dotacji ze środków Funduszu Pracy przyznanej w 2018 r. na działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do 2 lat 3 w związku z art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.jedn. Dz. U. z 2019, poz. 409 z póź.zm.), na realizację wydatków związanych z utworzeniem 42 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ich funkcjonowaniem w Żłobku Niepublicznym „Ślimaczek” Filia w Zielonej Górze, zgodnie z Umową Nr 39/2018 zawartą w dniu 17 października 2018 r.
Kontrola obejmuje okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2020

Prawidłowość wykorzystania dotacji ze środków Funduszu Pracy przyznanej w 2018 r. na działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.jedn. Dz. U. z 2019, poz. 409 z póź.zm.), na realizację wydatków związanych z utworzeniem 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ich funkcjonowaniem w Żłobku „Prymusek” w Świdnicy, zgodnie z Umową Nr 30/2018 zawartą w dniu 6 czerwca 2018 r. 2 Kontrola obejmuje okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2020

Prawidłowość wykorzystania dotacji ze środków Funduszu Pracy przyznanej w 2018 r. na działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.jedn. Dz. U. z 2019, poz. 409 z póź.zm.), na realizację wydatków związanych z utworzeniem 11 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ich funkcjonowaniem w Klubie 2 dziecięcym „Klub Małych Einsteinów” w Nowogrodzie Bobrzańskim, zgodnie z Umową Nr 28/2018 zawartą w dniu 11 czerwca 2018 r.
Kontrola obejmuje okres od 1 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2020

Prawidłowość wykorzystania dotacji ze środków Funduszu Pracy przyznanej w 2018 r. na działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.jedn. Dz. U. z 2019, poz. 409 z póź.zm.), na realizację wydatków związanych z utworzeniem 13 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ich funkcjonowaniem w Filii Prywatnego Żłobka "AKU - KU" w Zielonej Gorze, zgodnie z Umową Nr 40/2018 zawartą w dniu 29 czerwca 2018 r.

Kontrola obejmuje okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"

Ocena prawidłowości wykorzystania dotacji celowej przyznanej na działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r., poz 409 z późn.zm.), na realizację wydatków związanych z utworzeniem 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Niepublicznym "Chatka Puchatka", ul. Skarbowa 9 w Żaganiu, zgodnie z Umową Nr 31/2018 zawartą 26 czerwca 2018 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Panią Moniką Dominiak wraz z Aneksem nr 1 z dnia 6 grudnia 2018 r.

Kontrola obejmuje okres od 1 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Drukuj Liczba odwiedzin: 975962

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”