Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki kontroli zewnętrznych przeprowadzonych przez LUW

Kontrola sprawdzająca przeprowadzona w dniu 18.06.2019 r. w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie

Sposób realizacji zadań powiatu wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Sprawdzenie spełniania warunków i obowiązków określonych dla zakładów pracy chronionej wskazanych w art. 28 ust. 1 pkt 1-3 i art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Kontrola problemowa w zakładzie pracy chronionej Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MASA Sp. z o. o. w Zielonej Górze obejmowała sprawdzenie spełniania warunków i obowiązków określonych dla zakładów pracy chronionej wskazanych w art. 28 ust. 1 pkt 1-3 i art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 27 listopada 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Słubicach

Realizacja wybranych zadań w zakresie przyznawania świadczeń wychowawczych, terminowości przyznawania i wypłacania świadczeń wychowawczych oraz prawidłowości sporządzania sprawozdawczości.

Prawidłowość i rzetelność prowadzonego repertorium oraz pobierania wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego wykonane na rzecz sądu, prokuratora, Policji i organów administracji publicznej

Sprawozdanie z kontroli tłumacza przysięgłego Pana Sebastiana Nowickiego

Prawidłowość i rzetelność prowadzonego repertorium oraz pobierania wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego wykonane na rzecz sądu, prokuratora, Policji i organów administracji publicznej

Sprawozdanie z kontroli tłumacza przysięgłego Pani Marzeny Marciniak

Prawidłowość i rzetelność prowadzonego repertorium oraz pobierania wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego wykonane na rzecz sądu, prokuratora, Policji i organów administracji publicznej

Sprawozdanie z kontroli Pana Ryszarda Laudańskiego

Prawidłowość i rzetelność prowadzonego repertorium oraz pobierania wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego wykonane na rzecz sądu, prokuratora, Policji i organów administracji publicznej

Sprawozdanie z kontroli Tłumacza przysięgłego Pani Krystyny Miłuch

Prawidłowość i rzetelność prowadzonego repertorium oraz pobierania wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego wykonane na rzecz sądu, prokuratora, Policji i organów administracji publicznej

Sprawozdanie z kontroli tłumacza przysięgłego Pani Elżbiety Gołędziewskiej

Prawidłowość i rzetelność prowadzonego repertorium oraz pobierania wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego wykonane na rzecz sądu, prokuratora, Policji i organów administracji publicznej

Sprawozdanie z kontroli tłumacza przysięgłego Pani Elzbiety Wysoczańskiej

Prawidłowość i rzetelność prowadzonego repertorium oraz pobierania wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego wykonane na rzecz sądu, prokuratora, Policji i organów administracji publicznej

Sprawozdanie z kontroli tłumacza przysięgłego Pani Bożeny Kiełtyk-Mohrenstecher

Drukuj Liczba odwiedzin: 891864

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”