Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Redakcja BIP

Adres Redakcji Biuletynu Informacji Publicznej:

Lubuski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów wlkp.

Numer telefonu tel.: +48 95 78 51 600
Fax fax: +48 95 78 51 604
Adres e-mail

Redakcję Biuletynu Informacji Publicznej tworzą Zespół Koordynatorów oraz Zespół Redaktorów Wydziałowych.Opracowywaniem i przekazywaniem do publikacji w BIP informacji zajmuje się Zespół Redakcyjny BIP LUW, który został powołany zarządzeniem nr 5 Dyrektora Generalnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 stycznia 2014 r. ( z późn. zm.).

Koordynator Urzędowy
1. Imię Nazwisko:  
Wydział:  Biuro Organizacji i Kadr
Telefon kontaktowy:  
E-mail kontaktowy:  

 

W skład Zespołu Koordynatorów Wydziałowych Urzędu wchodzą:
1. Imię Nazwisko:  Izabela Milczarek
Wydział: Biuro Obsługi Urzędu i Rozwoju Systemów Informatycznych
Telefon kontaktowy:  +48957851213
E-mail kontaktowy:  
2.  Imię Nazwisko: Aleksandra Fąfara
 Wydział: Biuro Organizacji i Kadr
 Telefon kontaktowy: +48957851611
 E-mail kontaktowy:
3. Imię Nazwisko: Małgorzata Machowska
Wydział: Biuro Wojewody
Telefon kontaktowy: +48957851105
E-mail kontaktowy:
4. Imię Nazwisko: Jerzy Ratajczak
Wydział: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Telefon kontaktowy: +48957851311
E-mail kontaktowy:
5. Imię Nazwisko: Maja Stachowiak
Wydział: Wydział Budżetu i Finansów
Telefon kontaktowy: +48957851688
E-mail kontaktowy:
6. Imię Nazwisko: Marcin Astramowicz
Wydział: Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Telefon kontaktowy: +48957851706
E-mail kontaktowy:
7. Imię Nazwisko: Maciej Dotka
Wydział: Wydział Infrastruktury
Telefon kontaktowy: +48957851776
E-mail kontaktowy:
8. Imię Nazwisko: Piotr Myczkowski
Wydział: Wydział Polityki Społecznej
Telefon kontaktowy: +48957851445
E-mail kontaktowy:
9. Imię Nazwisko: Justyna Jędrzejewska
Wydział: Wydział Nadzoru i Kontroli
Telefon kontaktowy: +48957851823
E-mail kontaktowy:
10. Imię Nazwisko: Tomasz Zabiszak
Wydział: Wydział Zdrowia
Telefon kontaktowy: +48957851159
E-mail kontaktowy:
11. Imię Nazwisko: Joanna Kubasik
Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Telefon kontaktowy: +48957851512
E-mail kontaktowy:
12.   Imię Nazwisko:  Jacek Włodarczak
Wydział: Wydział Programów Europejskich i Rządowych
Telefon kontaktowy: +48957851927
E-mail kontaktowy:
13.    Imię Nazwisko: Katarzyna Flügel-Dojnikowska
 Wydział: Wojewódzka Inspekcja Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego
 Telefon kontaktowy:  +48957851955
 E-mail kontaktowy:

 

Redakcja strony: Redakcja BIPRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 10672

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”