Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

Rejestr zmian na podstronie Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej.

Ostatnia zmiana: 2019-05-29 12:13:51
Redaktor: Marta Zatylna
Opis: Zmiana strony HTML
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis Zobacz
2019-05-29 12:13:51 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana strony HTML Zobacz wersję
2019-04-03 07:14:01 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2019-04-03 07:13:45 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2019-04-03 07:09:30 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2019-04-03 07:09:14 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2019-03-28 08:30:13 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana strony HTML Brak
2019-03-15 12:52:56 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2019-03-15 12:52:53 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2019-03-15 12:52:51 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2019-03-15 12:52:48 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2019-03-15 12:52:45 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2019-03-15 12:52:44 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2019-03-15 12:52:42 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2019-03-15 12:52:39 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2019-03-15 12:52:34 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2019-03-15 12:52:31 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2019-03-15 12:52:26 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2019-03-15 12:52:22 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2019-03-15 12:52:12 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2019-03-15 12:52:08 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2019-03-15 12:52:02 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2019-03-15 12:51:56 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2019-03-15 12:51:45 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2019-03-15 12:50:47 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2019-03-15 12:50:42 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2019-03-15 12:50:37 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2019-03-15 12:50:27 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2019-03-15 12:50:22 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2019-03-15 12:50:17 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2019-03-15 12:50:07 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2019-03-15 12:49:58 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2019-03-15 12:49:49 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2019-03-11 09:41:46 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2018-11-09 10:04:38 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana strony HTML Zobacz wersję
2016-05-23 11:34:44 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana strony HTML Zobacz wersję
2016-05-23 11:33:03 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana strony HTML Zobacz wersję
2016-01-28 11:26:59 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2015-01-30 12:35:07 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana strony HTML Zobacz wersję
2015-01-30 12:32:25 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana strony HTML Zobacz wersję
2014-10-30 12:20:25 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2014-07-02 09:57:43 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana strony HTML Zobacz wersję
2014-06-30 20:12:24 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2014-05-08 16:28:07 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana strony HTML Zobacz wersję
2014-05-08 15:50:01 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2014-05-08 15:49:52 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2014-05-08 15:49:34 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2014-05-08 15:49:23 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2014-05-08 15:49:10 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2014-05-07 13:02:33 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana strony HTML Zobacz wersję
2014-05-07 12:59:24 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana strony HTML Zobacz wersję
2014-05-07 12:54:55 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana strony HTML Zobacz wersję
2014-05-07 12:51:30 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana strony HTML Zobacz wersję
2014-04-08 11:02:01 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana strony HTML Zobacz wersję
2014-04-08 10:54:44 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana strony HTML Zobacz wersję
2014-04-08 10:40:07 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana strony HTML Zobacz wersję
2014-04-08 10:39:04 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana strony HTML Zobacz wersję
2012-12-06 12:11:23 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana strony HTML Zobacz wersję
2012-10-12 14:39:17 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2012-10-12 14:39:10 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2012-10-11 13:44:28 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2012-10-11 13:44:24 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2012-10-11 13:44:18 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2012-10-11 13:44:07 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2012-10-11 13:44:00 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2012-10-11 12:45:00 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2012-10-11 12:44:54 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2012-10-11 12:44:40 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2012-10-11 12:44:35 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2012-10-11 11:39:04 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2012-10-11 11:38:56 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2012-10-11 10:14:28 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2012-10-11 10:14:21 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2012-10-10 11:20:43 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2012-10-10 11:20:33 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2012-10-09 14:36:16 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2012-10-09 14:34:40 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2012-10-04 18:42:35 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2012-10-04 18:42:24 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2012-10-04 18:40:44 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2012-10-03 11:00:34 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana strony HTML Zobacz wersję
2012-10-03 10:50:47 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana strony HTML Zobacz wersję
2012-10-03 10:21:59 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2012-10-03 09:29:17 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana strony HTML Zobacz wersję
2012-10-03 09:20:48 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Stworzenie strony HTML Brak
2012-09-07 14:51:00 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2012-09-07 14:51:00 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana strony HTML Brak
2012-09-05 12:47:02 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2012-09-05 12:47:02 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana strony HTML Brak
2012-09-05 12:46:41 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana właściwości strony Brak
2012-09-05 12:46:41 Zatylna Marta Wydawanie zezwoleń na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Zmiana strony HTML Brak
Drukuj Liczba odwiedzin: 4421620

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży.           OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”