Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie BIP - BIP - Lubuski Urząd Wojewódzki.

Ostatnia zmiana: 2019-09-21 08:11:49
Redaktor: Ratajczak Jerzy
Opis: Zmiana pliku
Data Redaktor Element Opis
2012-08-31 15:37:28 Szerwiński Michał Brak elementu Zmiana właściwości strony
2012-08-31 15:36:57 Katowice IntraCOM Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) Niniejsza ustawa wdraża dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2012-08-31 15:36:54 Katowice IntraCOM Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) Niniejsza ustawa wdraża dyrektywę 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2012-08-31 15:33:36 Katowice IntraCOM ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2012-08-31 15:33:35 Katowice IntraCOM ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2012-08-31 15:27:39 Szerwiński Michał Polityka prywatności Zmiana strony HTML
zobacz rejestr zmian strony
2012-08-31 15:27:27 Szerwiński Michał Polityka prywatności Zmiana strony HTML
zobacz rejestr zmian strony
2012-08-31 15:23:09 Szerwiński Michał Jak szukać Zmiana strony HTML
zobacz rejestr zmian strony
2012-08-31 15:20:18 Szerwiński Michał Jak korzystać z BIP Zmiana strony HTML
zobacz rejestr zmian strony
2012-08-31 15:19:24 Szerwiński Michał Jak korzystać z BIP Zmiana strony HTML
zobacz rejestr zmian strony
Drukuj Liczba odwiedzin: 3241219

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych – nabór uzupełniający wniosków o objęcie dopłatą           Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2019 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży           Informacja w sprawie wyboru oferty w konkursie ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność zakładu fotograficznego