Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Ksztalcenie lekarzy i lekarzy dentystow

Medycyna rodzinna - weryfikacja dokumentacji przed Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym

Na prośbę Pani Agnieszki Jankowskiej - Zduńczyk Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej przekazujemy poniżej informacje dotyczące merytorycznej weryfikacji dokumentacji przed Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym.

„Szanowni Państwo,

Bardzo proszę o przyjęcie poniższej informacji, która wynika z dotychczasowej merytorycznej weryfikacji dokumentacji realizacji szkolenia specjalizacyjnego:
1. w wielu dokumentacjach brakuje w kartach specjalizacyjnych udokumentowania odbycia stażu w praktyce lekarza rodzinnego z dokładnym rozliczeniem terminów jego realizacji, co nie pozwala mi ocenić faktu wypełnienia programu specjalizacji w tym zakresie,
2. w wielu dokumentacjach stwierdziłam brak programu poprawy jakości, co stanowi o nie wypełnieniu jednego z elementów programu specjalizacji,
3. w kilku dokumentacjach stwierdziłam brak indeksu procedur zgodnych z obowiązującymi przepisami w zakresie specjalizacji lekarskich. (…) brak ww. informacji będzie skutkował wydłużeniem czasu weryfikacji dokumentacji o czas uzupełnienia braków.”

Pozdrawiam
Agnieszka Jankowska-Zduńczyk
Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej”.

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinie medycyny sportowej

W imieniu Pana dr n.med. Andrzeja Rakowskiego Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny sportowej Wydział Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego prosi, aby każdy lekarz, który składa komplet dokumentów do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny sportowej, dołączył do nich zestawienie aktualnej listy kursów i staży, potwierdzonych przez kierownika specjalizacji - w formie tabeli.

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinie alergologii

Wydział Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w imieniu Pani prof. dr hab. Kariny Jahnz-Różyk Konsultanta Krajowego w dziedzinie alergologii zaleca, aby każdy lekarz, który składa komplet dokumentów do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie alergologii, dołączył do nich zestawienie zbiorcze wykonanych zabiegów i procedur medycznych podpisane przez kierownika specjalizacji.

Wzór formularza dla lekarzy składających dokumentację przebiegu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii

Wydział Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego działając na prośbę Pana  prof. dr hab. n. med. Piotra Gałeckiego Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychiatrii zamieszcza wzór formularza dla osób składających dokumentację przebiegu szkolenia specjalizacyjnego:

wzór formularza dla osób składających dokumentację przebiegu szkolenia specjalizacyjnego.pdf
wzór formularza dla osób składających dokumentację przebiegu szkolenia specjalizacyjnego - wersja edytowalna.doc

Redakcja strony: Ksztalcenie lekarzy i lekarzy dentystowRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 906

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - lipiec 2019           Informacja w sprawie wyboru oferty w konkursie ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność zakładu fotograficznego           Ostateczna lista zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych