Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Ksztalcenie lekarzy i lekarzy dentystow

Zmiana formy egzaminu ustnego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu od sesji wiosennej 2020 roku

Wydział Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego działając na prośbę Pana prof. dr hab. n. med. Jarosława Czubaka Konsultanta Krajowego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu informuje, że w związku ze zmianą formy egzaminu ustnego w przedmiotowej dziedzinie od sesji wiosennej 2020 roku, lekarze kończący specjalizację składają do Urzędów wojewódzkich 10 historii chorób przygotowanych według niżej załączonego wzoru.

Dokumenty przygotowane do egzaminu należy złożyć razem z dokumentami potwierdzającymi odbycie szkolenia specjalizacyjnego.

Egzamin specjalizacyjny z ortopedii i traumatologii narządu ruchu
1. Egzamin testowy w dotychczasowej formie.
2. Egzamin ustny oparty na 10 przygotowanych przez kandydata przypadkach

Egzamin ustny
10 przypadków z zakresu:
• 4 - traumatologia narządu ruchu
• 4 - ortopedia dorosłych
• 2 - ortopedia i traumatologia dziecięca

Egzamin ustny - opis przypadku
Opis przypadku wg klasycznych wytycznych tj.:
1. Badanie podmiotowe
2. Badanie przedmiotowe (badanie neurologiczne, badanie kolejnych części ciała - głowa i szyja, tułów, kończyny górne, kończyny dolne, ocena chodu)
3. Rozpoznanie wstępne
4. Badania obrazowe
5. Różnicowanie
6. Ostateczne rozpoznanie
7. Plan leczenia
8. Leczenie nieoperacyjne
9. Leczenie operacyjne
10. Zaopatrzenie ortopedyczne
11. Rokowanie

Egzamin ustny - przebieg egzaminu
• Tożsamość chorego i jego historię choroby zostają potwierdzone przez kierownika oddziału, w którym odbywał się staż specjalizacyjny
• Treść historii choroby po sprawdzeniu akceptuje kierownik specjalizacji
• Komisja egzaminacyjna na podstawie przedstawionych 10 historii chorób weryfikuje wiedzę zdającego poprzez ocenę wypowiedzi na podstawie 3 wybranych przez komisję przypadków
(1- traumatologia, 1- ortopedia dorosłych, 1- ortopedia i traumatologia dziecięca).

Medycyna rodzinna - weryfikacja dokumentacji przed Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym

Na prośbę Pani Agnieszki Jankowskiej - Zduńczyk Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej przekazujemy poniżej informacje dotyczące merytorycznej weryfikacji dokumentacji przed Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym.

„Szanowni Państwo,

Bardzo proszę o przyjęcie poniższej informacji, która wynika z dotychczasowej merytorycznej weryfikacji dokumentacji realizacji szkolenia specjalizacyjnego:
1. w wielu dokumentacjach brakuje w kartach specjalizacyjnych udokumentowania odbycia stażu w praktyce lekarza rodzinnego z dokładnym rozliczeniem terminów jego realizacji, co nie pozwala mi ocenić faktu wypełnienia programu specjalizacji w tym zakresie,
2. w wielu dokumentacjach stwierdziłam brak programu poprawy jakości, co stanowi o nie wypełnieniu jednego z elementów programu specjalizacji,
3. w kilku dokumentacjach stwierdziłam brak indeksu procedur zgodnych z obowiązującymi przepisami w zakresie specjalizacji lekarskich. (…) brak ww. informacji będzie skutkował wydłużeniem czasu weryfikacji dokumentacji o czas uzupełnienia braków.”

Pozdrawiam
Agnieszka Jankowska-Zduńczyk
Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej”.

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinie medycyny sportowej

W imieniu Pana dr n.med. Andrzeja Rakowskiego Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny sportowej Wydział Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego prosi, aby każdy lekarz, który składa komplet dokumentów do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny sportowej, dołączył do nich zestawienie aktualnej listy kursów i staży, potwierdzonych przez kierownika specjalizacji - w formie tabeli.

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinie alergologii

Wydział Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w imieniu Pani prof. dr hab. Kariny Jahnz-Różyk Konsultanta Krajowego w dziedzinie alergologii zaleca, aby każdy lekarz, który składa komplet dokumentów do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie alergologii, dołączył do nich zestawienie zbiorcze wykonanych zabiegów i procedur medycznych podpisane przez kierownika specjalizacji.

Wzór formularza dla lekarzy składających dokumentację przebiegu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychiatrii.

Wydział Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego działając na prośbę Pana prof. dr hab. n. med. Piotra Gałeckiego Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychiatrii, w załączeniu zamieszcza zaktualizowany wzór formularza dla osób składających dokumentację przebiegu szkolenia specjalizacyjnego:

Redakcja strony: Ksztalcenie lekarzy i lekarzy dentystowRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1248

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

OGŁOSZENIE o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2019 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia           Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych – nabór uzupełniający wniosków o objęcie dopłatą           Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2019 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży