Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyka medyczna

Sprawozdawczość z zakresu ochrony zdrowia za rok 2018

Przypominamy Podmiotom Wykonującym Działalność Leczniczą o obowiązku sporządzenia sprawozdań statystycznych typu MZ za rok 2018.

Uwaga: Sprawozdań typu MZ nie wypełniają praktyki zawodowe świadczące usługi wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego (zarejestrowane w Izbach pod kodem praktyki 93 i 94).

Terminy, formę przekazania oraz rodzaj sprawozdań określa „Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018” - Badanie 1.29. ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 - Dz. U. z 2017 r., poz. 2471)

Wyciąg z „Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018”:

Rodzaj sprawozdania  Termin przekazania sprawozdania Podmioty zobowiązane do sporządzenia sprawozdania

 MZ-88

sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

do 01.03.2019r. Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych oraz regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

MZ-89

sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

 do 01.03.2019r. Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych oraz regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

MZ-11

sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

 

do 29.03.2019r.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z NFZ (dotyczy także poradni i praktyk stomatologicznych).

Indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarek i położnych mające umowy na opiekę profilaktyczną nad dziećmi do lat 3.

MZ-14

sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej

 

do 01.03.2019r.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową.

MZ-15

sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych

do 28.02.2019r.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego.

MZ-19

sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego

 

do 15.02.2019r.

 Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia środowiskowego/domowego.

MZ-24

sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

 do 15.02.2019r.   Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa.

MZ-29

sprawozdanieo działalności szpitala ogólnego

do 15.02.2019r. Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego z wyłączeniem szpitali psychiatrycznych.

MZ-29A

sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej

 

do 15.02.2019r.

 

 

Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej i hospicyjnej.

 

MZ-30

sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej

do 15.02.2019r.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego, leczenia odwykowego, rehabilitacji narkomanów z wyłączeniem szpitali ogólnych oraz regionalne ośrodki psychiatrii sądowej, Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich.

Sprawozdania należy sporządzić osobno dla każdego powiatu w formie elektronicznej po wcześniejszym zalogowaniu się w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) znajdującym się na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) w zakładce Projekty / Statystyka / SSOZ /.

Prosimy o terminowe sporządzanie poszczególnych sprawozdań, gdyż po terminie nie będzie możliwości wprowadzenia danych statystycznych do systemu.

Szczegółowych informacji dla Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą na terenie woj. lubuskiego udzielają:

 • sposób logowania do Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ)
  Bogusław Rychter - tel. 95 7851 177, e-mail: boguslaw.rychter[at]lubuskie.uw.gov.pl
  w godzinach od 9.00 do 13.00
 • sprawozdania MZ-14, MZ-15, MZ-19, MZ-88 - Agnieszka Bartoszewska
  tel. 95 7851 171, e-mail: agnieszka.bartoszewska[at]lubuskie.uw.gov.pl
 • sprawozdania MZ-24, MZ-29, MZ-29A, MZ-30, MZ-89 - Ewa Kin
  tel. 95 7851 175, e-mail: ewa.kin[at]lubuskie.uw.gov.pl
 • sprawozdanie MZ-11 - Ewelina Niesłuchowska
  tel. 95 7851 172, e-mail: ewelina.niesluchowska[at]lubuskie.uw.gov.pl.

Podstawy prawne:

 • art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 997 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 (Dz. U. z 2017 r., poz. 2471)

Redakcja strony: Statystyka medycznaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 723

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”