Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultanci w ochronie zdrowia

Wojewoda powołuje konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o konsultantach w ochronie zdrowia (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 126).

Konsultanci w ochronie zdrowia są istotnym elementem nadzoru specjalistycznego, celem ich działań jest poprawa jakości oraz osiągnięcie ujednoliconych standardów w opiece medycznej.

Do zadań konsultantów wojewódzkich należy między innymi przeprowadzanie kontroli podmiotów leczniczych w zakresie dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, realizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny. Konsultanci przygotowują informację na temat zasobów i potrzeb kadrowych w reprezentowanej dziedzinie, a na wniosek wojewody wydają opinie o spełnianiu przez podmiot leczniczy warunków do udzielania świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny.

W tabeli publikujemy wykaz konsultantów wojewódzkich powołanych dla województwa lubuskiego.

Osoba do kontaktu w sprawach dotyczących konsultantów w ochronie zdrowia:
Renata Czetowicz Stanowisko ds.konsultantów w ochronie zdrowia i nadzoru specjalistycznego, tel. 95 7115 540

Kategoria: Konsultanci w ochronie zdrowia [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf 2018_08_01 wykaz konsultantów w ochronie zdrowia powołanych przez wojewodę lubuskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19419
18-08-02 07:57
Czetowicz Renata
0.9MB

Redakcja strony: Konsultanci w ochronie zdrowiaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 18349

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Rozstrzygnięcie Konkursu grantowego na dofinansowanie realizacji zadań pomocy społecznej w 2018 r.           Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej           Otwarty konkurs ofert - konsultacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów uprawnionych