Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultanci w ochronie zdrowia

Wojewoda powołuje konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia na podstawie art. 6 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r., poz. 886).

Konsultanci w ochronie zdrowia są istotnym elementem nadzoru specjalistycznego, celem ich działań jest poprawa jakości oraz osiągnięcie ujednoliconych standardów w opiece medycznej.

Do zadań konsultantów wojewódzkich należy między innymi przeprowadzanie kontroli podmiotów leczniczych w zakresie dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych, realizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny. Konsultanci przygotowują informację na temat zasobów i potrzeb kadrowych w reprezentowanej dziedzinie, a na wniosek wojewody wydają opinie o spełnianiu przez podmiot leczniczy warunków do udzielania świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny.

W tabeli publikujemy wykaz konsultantów wojewódzkich powołanych dla województwa lubuskiego.

Osoba do kontaktu w sprawach dotyczących konsultantów w ochronie zdrowia:
Magdalena Miłosz Stanowisko ds.konsultantów w ochronie zdrowia i nadzoru specjalistycznego, tel. 95 78 51 187

Kategoria: Konsultanci w ochronie zdrowia [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_pdf 2019-10-10 Wykaz konsultantów w ochronie zdrowia powołanych przez wojewodę lubuskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1114
19-10-11 09:04
Zabiszak Tomasz
421.13KB

Redakcja strony: Konsultanci w ochronie zdrowiaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 21665

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

OGŁOSZENIE o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2019 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia           Otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2019 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży           Informacja w sprawie wyboru oferty w konkursie ofert na najem lokalu przeznaczonego na działalność zakładu fotograficznego