Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Mapy potrzeb zdrowotnych

Zgodnie z art. 95a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla obszaru województwa sporządza się Regionalną Mapę Potrzeb Zdrowotnych uwzględniającą specyfikę potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych.

Zgodnie z art. 95a ust. 9. zatwierdzone mapy są publikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia oraz urzędów obsługujących wojewodów.

Mapy Potrzeb Zdrowotnych - Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych -  odwołanie do strony internetowej Ministerstwa Zdrowia

Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego na lata 2019-2021 -  ustawowe - odwołanie do strony internetowej Ministerstwa Zdrowia

Mapa potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego na okres 30.06.2016r.-31.12.2018r. - ustawowe - odwołanie do strony internetowej Ministerstwa Zdrowia

Mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii oraz kardiologii - odwołanie do strony internetowej Ministerstwa Zdrowia

Mapy dla 30 grup chorób - odwołanie do strony internetowej Ministerstwa Zdrowia

Redakcja strony: Mapy potrzeb zdrowotnychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3426

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

OGŁOSZENIE o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”