Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Dokonanie wpisu do rejestru ośrodków turnusów rehabilitacyjnych

  KARTA USŁUGI  
Wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne
Co chcę załatwić? Uzyskać wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Kogo dotyczy? Właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w której zlokalizowany jest ośrodek, albo prowadzącego ośrodek.
Co przygotować?

Przygotuj:

Wniosek o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który powinien zawierać:

 • pełną nazwę ośrodka, adres i numer telefonu wnioskodawcy,
 • pełną nazwę lub imię i nazwisko właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w której zlokalizowany jest ośrodek, albo prowadzącego ośrodek (również adres i numer telefonu),
 • rodzaj ośrodka,
 • okres świadczenia usług,
 • od kiedy ośrodek przyjmuje/zamierza przyjmować zorganizowane grupy osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne,
 • dane dotyczące rodzajów turnusów rehabilitacyjnych, które mogą być organizowane w ośrodku, oraz grupy osób niepełnosprawnych, które ośrodek zamierza przyjmować,
 • krótką charakterystykę ośrodka i jego otoczenia,
 • zaplecze do realizacji aktywnych form rehabilitacji,
 • gabinet lekarski lub zabiegowy,
 • zaplecze do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie ośrodka,
 • bazę noclegową ośrodka,
 • dostępność obiektów ośrodka, pomieszczeń noclegowych i ogólnodostępnych oraz infrastruktury i otoczenia ośrodka dla osób niepełnosprawnych o różnych dysfunkcjach,
 • standard ośrodka,
 • wyżywienie na terenie ośrodka,
 • inne dodatkowe informacje o ośrodku.
Jakie dokumenty muszę wypełnić? Wzór wniosku ośrodka o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych z dnia 15 listopada 2007r. (Dz. U. nr 230, poz. 1694).
Jak wypełnić dokumenty? Wzór dokumentu znajduje się w załączniku nr 9 do rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych z dnia 15 listopada 2007r. (Dz. U. nr 230, poz. 1694).
Ile muszę zapłacić? Za rozpatrzenie wniosku nic nie zapłacisz.
Kiedy złożyć dokumenty? Dokumenty możesz złożyć jeśli skompletowałeś wszystkie wymagane dokumenty
Gdzie załatwię sprawę?

Dokumenty należy wysłać na adres:

 • Lubuski Urząd Wojewódzki
  ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
 • albo złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu w pokoju nr 32, parter
Co zrobi urząd?

Wydamy zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków.
Warunkiem dokonania wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania jest pozytywne rozpatrzenie wniosku. O sposobie rozpatrzenia wniosku zawiadomimy odpowiednio ośrodek i samorząd województwa.

Jaki jest czas realizacji? Wniosek rozpatrzymy w terminie 30 dni od dnia jego wpływu.
Jak się odwołać? Tryb odwoławczy nie przysługuje.
Informacje dodatkowe

Załatwienie sprawy kończy się wydaniem zawiadomienia o wpisie lub odmowie wpisu do rejestru ośrodków.

Portal informacyjno-usługowy znajduje się na stronie internetowej: https:///empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy

Podstawa prawna

Art. 10d Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.)  

§ 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r., poz. 1694)

Kategoria: Dokonanie wpisu do rejestru ośrodków turnusów rehabilitacjnych [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_doc wniosek o wpis do rejestru ośrodków turnusów rehabilitacyjnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 739
12-10-11 12:02
Mroczkowska Beata
289.5KB

Redakcja strony: Dokonanie wpisu do rejestru ośrodków turnusów rehabilitacyjnychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2906

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”