Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Patronaty

 

  KARTA USŁUGI  

 

Honorowy Patronat Wojewody Lubuskiego
Co chcę załatwić? Patronat Wojewody Lubuskiego / udział Pana Wojewody w Komitecie Honorowym
Kogo dotyczy? Osoby prywatne, firmy, instytucje
Co przygotować? Wniosek o udzielenie honorwego patronatu
Jakie dokumenty muszę wypełnić?

Musisz dostarczyć odręcznie napisane pismo lub wniosek zawierający następujące informacje:

 • nazwa wnioskodawcy
 • adres wnioskodawcy
 • nazwa przedsięwzięcia
 • termin
 • cel
 • zarys budżetu imprezy
 • zasięg i liczba uczestników
 • patroni medialni i pozostali patronii

Wniosek o udzielenie honorowego patronatu

Logotyp do patronatu Wojewody Lubuskiego

Jak wypełnić dokumenty? W przypadku trudności z wypełnieniem wniosku informacji udzielają pracownicy Oddziału Organizacyjno-Prasowego w Biurze Wojewody
Ile muszę zapłacić? Za złożenie wniosku nic nie zapłacisz
Kiedy złożyć dokumenty? W terminie co najmniej 30 dni przed planowaną imprezą i nie wcześniej niż pół roku przed jej rozpoczęciem
Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek możesz wysłać do nas:

pocztą tradycyjną:

 • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
  ul. Jagiellończyka 8
  66-400 Gorzów Wlkp.
 • Delegatura Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze
  ul. Podgórna 7
  65-057 Zielona Góra


złożyć osobiście w:

 • Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. - Kancelarii ogólnej
 • Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – pokój 128

poprzez elektroniczną platformę ePUAP

Co zrobi urząd? Rozpatrzymy wniosek i prześlemy odpowiedź pod wskazany adres lub po wcześniejszym uzgodnieniu możesz ją odebrać osobiście
Jaki jest czas realizacji? Rozpatrzenie wniosku  powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca
Jak się odwołać? W tej sprawie odwołanie nie przysługuje
Informacje dodatkowe W terminie 7 dni od zakończenia realizacji przedsięwzięcia złóż krótką, pisemną relację z przebiegu wydarzenia, a także udokumentuj wykorzystanie logotypu do patronatu Wojewody Lubuskiego.
Podstawa prawna  

Redakcja strony: PatronatyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 9415

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia - Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży.           OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2020 r. realizacji zadnia publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”