Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje - rok 2017

 
Tytuł złożonej petycji

Petycja w sprawie pozostawienia Punktu Ratownictwa Medycznego w Cybince

 
Odwzorowanie cyfrowe petycji Petycja w sprawie pozostawienia Punktu Ratownictwa Medycznego w Cybince.pdf
Data złożenia petycji  09.02.2017 r.
Nazwa podmiotu wnoszącego petycję  Mieszkańcy Gminy Cybinka
Przebieg
postępowania
Stan realizacji  Zakończono 28 kwietnia 2017 r.
Przewidywany termin załatwienia  
Opinie dotyczące petycji  
Sposób załatwienia petycji

W dniu 28 kwietnia 2017 r. udzielono odpowiedzi na petycję, którą skierowano do Burmistrza Cybinki

Odpowiedź na petycję dot. karetki w Cybince.pdf

Tytuł złożonej petycji

Wprowadzenie dodatkowych informacji w Wojewódzkim Planie Działania Systemu Ratownictwa Medycznego

Odwzorowanie cyfrowe petycji  Wprowadzenie dodatkowych informacji w Wojewódzkim Planie Działania Systemu Ratownictwa Medycznego.pdf
Data złożenia petycji  29 listopada 2017 r.
Nazwa podmiotu wnoszącego petycję  Podmiot wnoszący petycje nie wyraził zgody na ujawnienie na stronie internetowej swoich danych osobowych
Przebieg
postępowania
Stan realizacji  Zakończono 18 stycznia 2018r.
 Przewidywany termin załatwienia  
Opinie dotyczące petycji   
 Sposób załatwienia petycji

 W dniu 18 stycznia 2018 r. udzielono odpowiedzi osobie składającej petycję

 Odpowiedź na petycje dot. zmian w Planie oraz danych statystycznych.pdf

Tytuł złożonej petycji  Wprowadzenie statystyki dot. ratownictwa medycznego
Odwzorowanie cyfrowe petycji  Wprowadzenie statystyki dot. ratownictwa medycznego.pdf
Data złożenia petycji  29 listopada 2017 r.
Nazwa podmiotu wnoszącego petycję  Podmiot wnoszący petycje nie wyraził zgody na ujawnienie na stronie internetowej swoich danych osobowych
Przebieg
postępowania
Stan realizacji Zakończono 18 stycznia 2018r.
 Przewidywany termin załatwienia  
Opinie dotyczące petycji  
Sposób załatwienia petycji

 W dniu 18 stycznia 2018 r. udzielono odpowiedzi osobie składającej petycję

Odpowiedź na petycje dot. zmian w Planie oraz danych statystycznych.pdf

Redakcja strony: Petycje - rok 2017Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1051

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

zawiadomienie dotyczące zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.           Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”