Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestry placówek i jednostek

Kategoria: Rejestry jednostek i placówek pomocy społecznej [ 9 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_blank Nowe przepisy dotyczące ogrzewalni, noclegowni, schronisk.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 266
17-02-09 12:41
Chabowska Krystyna
16.88KB
format_pdf Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych - stan na 1 marca 2018 roku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
18-03-02 10:39
Mach Monika
413.37KB
format_pdf Rejestr placówek zapewniających całodobowa opiekę - 19.06.2017r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 376
17-06-20 10:32
Mroczkowska Beata
283.57KB
format_pdf Rejestr Wojewody Lubuskiego jednostek specjalistycznego poradnictwa.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
18-07-03 07:48
Mach Monika
512.65KB
format_pdf Rejestr wojewody lubuskiego miejsc tymczasowego schronienia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 4
18-08-10 13:56
Myczkowski Piotr
1.05MB
format_pdf Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - stan na 30.06.2018.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-07-18 08:58
Mach Monika
351.3KB
format_blank Wniosek gminy o dokonanie wpisu MIEJSC tymczasowego schronienia do Rejestru Wojewody Lubuskiego.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
18-06-07 10:16
Mach Monika
23.18KB
format_doc Wniosek o dokonanie wpisu jednostki specjalistycznego poradnictwa do Rejestru Wojewody Lubuskiego.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
15-11-24 13:03
Chabowska Krystyna
39.5KB
format_pdf Wojewódzki rejestr domów pomocy społecznej - stan na 01. VI.2018.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 21
18-07-03 13:30
Mach Monika
362.53KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 6291

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Rozstrzygnięcie Konkursu grantowego na dofinansowanie realizacji zadań pomocy społecznej w 2018 r.           Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej           Otwarty konkurs ofert - konsultacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów uprawnionych