Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestry placówek i jednostek

Kategoria: Rejestry jednostek i placówek pomocy społecznej [ 9 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_blank Nowe przepisy dotyczące ogrzewalni, noclegowni, schronisk.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 404
17-02-09 12:41
Chabowska Krystyna
16.88KB
format_pdf Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych - stan na 31 stycznia 2019.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
19-02-06 15:27
Mach Monika
413.78KB
format_pdf Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę 09.2018.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
18-09-27 13:32
Mach Monika
233.17KB
format_pdf Rejestr Wojewody Lubuskiego jednostek specjalistycznego poradnictwa.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
18-07-03 07:48
Mach Monika
512.65KB
format_pdf Rejestr Wojewody Lubuskiego miejsc tymczasowego schronienia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
18-12-07 10:24
Mach Monika
1.25MB
format_pdf Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - stan na 31 grudnia 2018.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 6
19-02-06 15:28
Mach Monika
350KB
format_blank Wniosek gminy o dokonanie wpisu MIEJSC tymczasowego schronienia do Rejestru Wojewody Lubuskiego.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 532
18-06-07 10:16
Mach Monika
23.18KB
format_doc Wniosek o dokonanie wpisu jednostki specjalistycznego poradnictwa do Rejestru Wojewody Lubuskiego.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 241
15-11-24 13:03
Chabowska Krystyna
39.5KB
format_pdf Wojewódzki rejestr domów pomocy społecznej - stan na 01. VI.2018.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
18-07-03 13:30
Mach Monika
362.53KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 8137

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z certyfikatem „SERWIS BEZ BARIER”