Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestry placówek i jednostek

Kategoria: Rejestry jednostek i placówek pomocy społecznej [ 9 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
format_blank Nowe przepisy dotyczące ogrzewalni, noclegowni, schronisk.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 371
17-02-09 12:41
Chabowska Krystyna
16.88KB
format_pdf Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych - stan na 1 marca 2018 roku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 310
18-03-02 10:39
Mach Monika
413.37KB
format_pdf Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę 09.2018.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 69
18-09-27 13:32
Mach Monika
233.17KB
format_pdf Rejestr Wojewody Lubuskiego jednostek specjalistycznego poradnictwa.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
18-07-03 07:48
Mach Monika
512.65KB
format_pdf Rejestr Wojewody Lubuskiego miejsc tymczasowego schronienia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 9
18-12-07 10:24
Mach Monika
1.25MB
format_pdf Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - stan na 30 września 2018 roku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
18-10-09 09:20
Mach Monika
416.71KB
format_blank Wniosek gminy o dokonanie wpisu MIEJSC tymczasowego schronienia do Rejestru Wojewody Lubuskiego.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 474
18-06-07 10:16
Mach Monika
23.18KB
format_doc Wniosek o dokonanie wpisu jednostki specjalistycznego poradnictwa do Rejestru Wojewody Lubuskiego.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
15-11-24 13:03
Chabowska Krystyna
39.5KB
format_pdf Wojewódzki rejestr domów pomocy społecznej - stan na 01. VI.2018.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
18-07-03 13:30
Mach Monika
362.53KB
Drukuj Liczba odwiedzin: 7671

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl

Komunikat Wojewody Lubuskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert – ograniczanie uzależnień behawioralnych           Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej           OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadnia publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym